Kontakt

do Zespołu Żłobków

Edyta Jóźwiak
Dyrektor

tel. 22 277 52 00
e-mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl


Izabela Pietrzyk
Zastępca Dyrektora

tel. 22 277 52 00
e-mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl


Radosław Poniatowski
Zastępca Dyrektora

tel. 22 277 52 00
e-mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl


Renata Rózga
Główny Księgowy

tel 22 277 52 00
e-mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl


Katarzyna Szybińska
Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik

tel. 22 277 52 40

e-mail: kszybinska@zlobki.waw.pl

Sekcja księgowości

Sekcja płac

Daniel Leszczyński
Kierownik

tel. 22 277 52 60

e-mail: dleszczynski@zlobki.waw.pl

Sekcja kadr

Sekcja spraw socjalnych

Sekcja doboru i rozwoju kadr

Sekcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Anna Gołębiewska
Kierownik

e-mail: agolebiewska@um.warszawa.pl

tel. 22 277 52 10

Sekcja nadzoru merytorycznego żłobków

Sekcja nadzoru merytorycznego dziennych opiekunów

Sekcja świadczeń rodzinnych (Warszawski Bon Żłobkowy)

Renata Trólka
Kierownik

e-mail: rtrolka@um.warszawa.pl

tel. 22 277 52 30

Sekcja administracyjno – gospodarcza

Sekcja infrastruktury i inwestycji

Sekcja nadzoru nad żywieniem

Mateusz Winkel
Kierownik

e-mail: mwinkel@um.warszawa.pl

tel. 22 277 52 20

Sekcja organizacji, komunikacji i projektów

Sekcja obsługi

Sekcja informatyki

Jednoosobowe stanowisko ds. archiwum

Sekcja Zamówień Publicznych

e-mail: zzl.zamowienia@um.warszawa.pl

Radosław Skrzeczkowski

e-mail: rskrzeczkowski@um.warszawa.pl

Aneta Bernacka

tel. 22 277 52 21
e-mail: zzl.iod@um.warszawa.pl

Scroll to Top
Skip to content