Punkt obejmuje opieką  5 dzieci, opiekę sprawuje 1 dzienny opiekun plus 1 wolontariusz.
Obowiązkowy wolontariat  min. 8 godzin raz w tygodniu zapewniany przez Rodziców.
Posiłki dostarczane przez Rodziców.
Punkt mieści się bezpośrednio przy żłobku. Brak windy. 
Punkt dziennego opiekuna obejmuje mieszkanie jednopokojowe, kuchnię, łazienkę..
Dzieci korzystają ze żłobkowego placu zabaw.
Brak możliwości pozostawiania wózków. 
 Bardzo dobre połączenie komunikacyjne.