Punkt znajduje się na parterze bloku mieszkalnego. W skład punktu wchodzi jeden pokój, kuchnia, łazienka o metrażach: pokój do zabawy i do spania 17,20 m2, kuchnia 4,60 m2, łazienka 2,30 m2

Pani Joanna
Z wykształcenia jestem kulturo znawczynią, jednak przez cały okres studiów w jakiś sposób moja praca wiązała się z dziećmi. Zainteresowanie tematem pedagogiki i dotychczasowe doświadczenie zawodowe ostatecznie doprowadziły mnie do sformalizowania mojej pasji i w 2017 r. zdobyłam uprawnienia do pracy jako dzienny opiekun. Pracując jako dzienny opiekun bardzo doceniam specyfikę tej formy opieki. Bezpośredni, bliski kontakt z każdym z dzieci, jak również z rodzicami sprawia, że wszyscy tworzymy rodzaj małej, wspierającej się społeczności. Ten rodzaj pracy daje również ciągłą możliwość zdobywania wiedzy, rozwoju; tu nie da się stać w miejscu. W swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do każdego dziecka, respektowaniem jego jak i swoich granic. Moim celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju i stworzenie serdecznej, wspierającej atmosfery. Chciałabym, aby każde dziecko, które spędzi choć trochę czasu u dziennego opiekuna, mogło wynieść z tego miejsca poczucie wiary we własne możliwości, poczucie sprawczości i jak najlepsze wspomnienia.