Kierownikiem Żłobka nr 14 jest Adam Komosa. Z wykształcenia pedagog, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz absolwent podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Intendentem w naszym żłobku jest Pani Joanna Fabiszewska.

Opiekę pielęgniarską sprawuje Pani Dorota Marczuk – starsza pielęgniarka (zastępca kierownika żłobka).

Psychologiem jest Pani Diana Czerwińska

W naszym żłobku opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany personel. Część pań opiekunek posiada wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki, część jest dyplomowanymi opiekunkami.

W grupie pierwszej (Kotki Psotki) opieką nad dziećmi zajmują się Panie:

Alina Zaborska, Anna Buciarska, Hanna Kiedo, Grażyna Śladewska.

W grupie drugiej (Jeżyki) dzieci są pod opieką Pań:

Jolanta Macińska, Dorota Miriuk, Grażyna Granat, Olga Laskowska.

W grupie trzeciej (Wesołe Żabki) sprawują opiekę Panie:

Agnieszka Frankiewicz, Anna Łyduch, Bogusława Orzełowska, Anna Herubin, Alina Podemska, Małgorzata Woźniak.

W grupie czwartej (Wesołe Skrzaty) dziećmi opiekują się Panie:

Katarzyna Gmaj, Urszula Lezińska, Marta Kruk, Wioletta Owczarek, Ewa Sobólska, Joanna Dmowska.

Panie Mariola Zawadzka oraz Alicja Bordo dbają o przygotowanie smacznych i zdrowych posiłków dla dzieci.

O czystość w naszym żłobku dba Pani Magdalena Świątecka.

Pan Dariusz Deryło dba o plac zabaw oraz o czystość i porządek wokół placówki.