Opiekę medyczną sprawuje starsza pielęgniarka Pani Helena Marciniak

W grupie pierwszej „Motylki” Dziećmi opiekują się Panie: Ela, Monika, Małgosia, Aneta

W grupie drugiej „Rybki” opiekę nad dziećmi sprawują Panie: Ewa, Basia, Mariola, Kasia