Kierownikiem Żłobka nr 34 jest Małgorzata Madziar – z wykształcenia pedagog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej gdzie ukończyła także studia podyplomowe na kierunku „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieci w wieku 0 – 5”

Opiekę medyczną sprawuje starsza pielęgniarka Pani Marzena Fabianowicz
Intendentem jest Pani Elżbieta Michek
Psychologiem jest Pani Tamara
O umuzykalnienie dzieci dba Pani Kasia

W grupie pierwszej „Skrzaty” opiekę nad dziećmi sprawują Panie: Joasia, Beata, Ola i Honorata
W grupie drugiej „Żabki” opiekę nad dziećmi sprawują Panie: dwie Małgosie, Monika i Marta
Pyszne i zdrowe posiłki przygotowują Panie Danusia i Małgosia
W utrzymaniu porządku w żłobku pomaga Pani Marysia.
O sprawy techniczne i porządek wokół terenu dba Pan Zygmunt