<<< Indeks powietrza w Warszawie >>> wybierz punkt pomiarowy

    Znalezione obrazy dla zapytania: jakość powietrza gif                 Link prowadzi do strony Warszawskiego Indeksu Powietrza

 

Do obliczania poziomów Warszawskiego Indeksu Powietrza wykorzystuje się następujące dane pomiarowe: stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz NO2, które mierzone są we wszystkich punktach pomiarowych.

Stacje monitoringu jakości powietrza należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ). zlokalizowane są:

  • w dzielnicy Targówek – ul. Kondratowicza;
  • w dzielnicy Ursynów – ul. Wokalna;
  • w dzielnicy Śródmieście – ul. Niepodległości;
  • w dzielnicy Bielany – ul. Tołstoja;
  • w dzielnicy Włochy – ul. Chrościckiego;
  • w dzielnicy Wawer – ul. Bajkowa;

Skala Warszawskiego Ogólnego Indeksu Powietrza – WIPo wraz z zaleceniami

Poziom PM2.5 [µg/m3] PM10 [µg/m3] NO2 [µg/m3] Zalecenia
  Pierwszy Stopień Indeksu

dobry

< 35 < 50 < 100 Brak szczególnych zaleceń.
Drugi Stopień Indeksu

umiarkowany

36 – 56 51 – 80 101 – 200 Brak szczególnych zaleceń.
Trzeci Stopień Indeksu

zły

57 – 70 81 – 100 201 – 400 Zmniejsz intensywność i czas aktywności fizycznej oraz dłuższego niż godzinę przebywania na zewnątrz. Aktywności na zewnątrz powinny szczególnie unikać osoby wrażliwe (kobiety w ciąży i dzieci).
Czwarty Stopień Indeksu

bardzo zły

> 71 > 100 > 400 Nie wietrz pomieszczeń. Zostaw samochód w domu – pojedź transportem publicznym. Osoby wrażliwe (zwłaszcza kobiety w ciąży i dzieci) powinny unikać wszelkiej aktywności na zewnątrz, w tym spacerów.