Podinspektor/Specjalista ds. kadr

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor/Specjalista ds. kadr

ZŻ.U.2.2021

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuje, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydatów do zatrudnienia:

Anna Bartłomiejczyk, zamieszkała: Warszawa

Katarzyna Piotruk, zamieszkała: Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W oparciu o zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłonieni kandydaci, w sposób największy spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowiskach pracy, na które nabór był prowadzony.

Przejdź do treści