Starszy archiwista

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy archiwista

ZŻ.U.18.2021

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuje, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydatów do zatrudnienia:

Krzysztof Gołębiowski, zamieszkały: Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W oparciu o zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniony kandydat w sposób największy spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.

Przewiń do góry Przejdź do treści