Podinspektor ds. jakości opieki i nadzoru merytorycznego

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. jakości opieki i nadzoru merytorycznego

ZŻ.U.2.2022

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuje, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydatów do zatrudnienia:

Katarzyna Malec, zamieszkała: Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W oparciu o zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniona kandydatka w sposób największy spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.

Przewiń do góry
Przejdź do treści