Pracownik ds. Kadr

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

Od Podinspektora do Starszego Specjalisty ds. Kadr

ZŻ.U.4.2022

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuje, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydatów do zatrudnienia:

Aleksandra Michalicka, zamieszkały/a: Warszawa

  • Uzasadnienie wyboru: W oparciu o zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniona kandydatka, w sposób największy spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.
Scroll to Top
Skip to content