Wynik naboru – Podinspektor/specjalista ds. technicznych i inwestycji (2 stanowiska)

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor/specjalista ds. technicznych i inwestycji (2 stanowiska)

ZŻ.U.9.2020

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuje, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydatów do zatrudnienia:

1) Golec Aleksandra – zamieszkała Wieluń

2) Kornatko Ewa – zamieszkała Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W oparciu zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłonieni kandydaci, w sposób największy spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.

Przejdź do treści