Rekrutacja do Warszawskich placówek

Rekrutacja do Warszawskich placówek

W systemie rekrutacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, który służy do prowadzenia rekrutacji do placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 znajdują się następujące typy placówek:

 1. Żłobki m.st. Warszawy (żłobki publiczne)
 2. Publiczne punkty dziennego opiekuna
 3. Placówki niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
 • Żłobki m.st. Warszawy (żłobki publiczne)
 • Publiczne punkty dziennego opiekuna
 • Placówki niepubliczne
 • Dokumenty rekrutacyjne

Żłobki m.st. Warszawy to 71 Żłobków oraz 12 oddziałów Żłobków pn. Mini Żłobek będących wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Żłobkiem kieruje kierownik, który odpowiada przed Dyrektorem Zespołu za właściwą organizację pracy żłobka oraz prawidłowe wykonywanie zadań żłobka przez podległy personel.

Każdy Żłobek działa na podstawie statutu, który ustalany jest przez Radę m.st. Warszawy.

Celem działania Zespołu Żłobków m.st. Warszawy jest również koordynowanie pracy 27 dziennych opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dzieciom do lat 3 na terenie m.st. Warszawy.

Do publicznych punktów dziennego opiekuna przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat.

Miejscem świadczenia usług są lokale m.st. Warszawy udostępnione dziennemu opiekunowi w celu sprawowania opieki. W Warszawie mamy 27 publicznych punktów dziennego opiekuna w 17 lokalizacjach.

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy - wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania publicznych punktów dziennego opiekuna znajdą Państwo pod adresem: https://zlobki.waw.pl/nasze-placowki/dzienni-opiekunowie/dzienny-opiekun-informacje-ogolne/.

Placówki niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna

Placówki, które zostały wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 organizowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy. Celem organizowanych konkursów jest rozbudowa sieci form opieki dla dzieci w wieku 0-3, tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodzin i wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Nie są one wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Rekrutacja do żłobków m.st. Warszawy odbywa się zgodnie z zapisami Rozdziału 3 Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy oraz regulaminu i harmonogramu rekrutacji

 1. Wykaz żłobków
 2. Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 23 lipca 2021 r.
 3. Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 71, ul. Astronautów 5 z dn. 22.11.2021 r.
 4. Harmonogram rekrutacji do żłobków m. st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2021 r.
 5. Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 70 z dnia 20 lipca 2021 r.
 6. Klauzula informacyjna o przetwarzanie danych osobowych

Rekrutacja do Żłobka nr 66 ul. Erazma Ciołka 26a (Wola) i Rekrutacja do Żłobków 67
Antoniego Pankracego Łaguny 1 (Wesoła) oraz 68 ul. Cynamonowa 7 (Ursynów):

 1. NOWA PUNKTACJA OD 12 LUTEGO 2020 r. W PROJEKCIE „ŻŁOBKI NA START”
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Oświadczenie uczestnika
 4. Formularz zgłoszeniowy
 5. Umowa uczestnictwa w projekcie
 6. Umowa korzystania z usług żłobka

Rekrutacja na część miejsc w Żłobku nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 (Ursynów) i na część miejsc w Żłobku nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 (Bemowo) w ramach realizowanego Projektu „Żłobkowy start”:

Aktualne załączniki 2021

 1. Regulamin uczestnictwa – Aktualizacja 26.08.2021 r.
 2. Umowa uczestnictwa w projekcie – Żłobkowy start – Aktualizacja 26.08.2021 r
 3. Formularz zgłoszeniowy - Żłobkowy start - Aktualizacja 26.08.2021 r.
 4. Oświadczenie uczestnika - Żłobkowy start - Aktualizacja 26.08.2021 r.
 5. Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka - Żłobkowy start

Rekrutacja do Żłobka nr 70 ul. Pamiętna 16 (Wilanów) i Żłobka nr 71 ul. Astronautów 5 (Włochy)

 1. Regulamin uczestnictwa
 2. Formularz zgłoszeniowy – Żłobek szansą na równy start
 3. Oświadczenie uczestnika – Żłobek szansą na równy start
 4. Umowa uczestnictwa w projekcie – Żłobek szansą na równy start
 5. Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka – Żłobek szansą na równy start
Przewiń do góry Przejdź do treści