Aktualne oferty pracy w biurze Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Rekrutacja na stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych (zastępstwo)

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. zamówień publicznych (umowa na zastępstwo) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kontrola prawidłowości oraz organizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem...

Zobacz ofertę

Rekrutacja na stanowisko: Referent/starszy referent ds. płac (zastępstwo)

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE URZĘDNICZE Referent/starszy referent ds. płac (umowa na zastępstwo) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Naliczanie płac pracowników żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Prowadzenie...

Zobacz ofertę

Rekrutacja na stanowisko: Referent/starszy referent ds. finansowo-księgowych (zastępstwo)

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent/Starszy referent ds. finansowo-księgowych (umowa na zastępstwo) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Rozliczanie zaliczek wszystkich zaliczkobiorców ( żłobki, zaopatrzeniowiec), w tym: sprawdzanie załączonych...

Zobacz ofertę