Aktualne oferty pracy w biurze Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Rekrutacja na stanowisko: Inspektor/starszy inspektor ds. zamówień publicznych

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor/starszy inspektor ds. zamówień publicznych Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kontrola prawidłowości oraz organizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z...

Zobacz ofertę