Aktualne oferty pracy w żłobkach

Rekrutacja na stanowisko: Opiekunka dziecięca w żłobku

Wymagania kwalifikacyjna O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - ubiegać się może osoba: posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej,...

Zobacz ofertę

Rekrutacja na stanowisko: Pielęgniarka lub Położna w żłobku

Wymagania kwalifikacyjna O stanowisko pielęgniarki lub położnej w żłobku ubiegać się może osoba: legitymująca się wykształceniem co najmniej średnim kierunkowym lub wyższym na kierunku pielęgniarskim lub położniczym; posiadająca aktualne prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, nadane przez właściwe izby...

Zobacz ofertę

Rekrutacja na stanowisko: Psycholog w żłobku

Wymagania kwalifikacyjna O stanowisko psychologa w żłobku ubiegać się może osoba legitymująca się wykształceniem wyższym na kierunku psychologia, preferowana specjalizacja: psychologia kliniczna; psychologia wychowawcza; psychologia dziecka; psychoterapia. Od kandydata na stanowisko psychologa wymaga się ponadto: pełnoletności; pełnej zdolności do czynności...

Zobacz ofertę

Rekrutacja na stanowisko: Logopeda w żłobku integracyjnym

Wymagania kwalifikacyjna O stanowisko logopedy w żłobku integracyjnym ubiegać się może osoba legitymująca się wykształceniem wyższym o specjalności logopedycznej. Preferowane posiadanie Certyfikatu zawodowego logopedy wydanego przez Polski Związek Logopedów. Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku logopedy z małymi...

Zobacz ofertę

Rekrutacja na stanowisko: Pracownik kuchni w żłobku

Wymagania kwalifikacyjna O stanowisko pracownika kuchni może się ubiegać osoba legitymująca się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym, preferowane o kierunku zgodnym ze stanowiskiem. Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w kuchni placówek przygotowujących posiłki dla dzieci. Od kandydata na stanowisko...

Zobacz ofertę