Pracownik kuchni w żłobku

Wymagania kwalifikacyjna

O stanowisko pracownika kuchni może się ubiegać osoba legitymująca się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym, preferowane o kierunku zgodnym ze stanowiskiem.
Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w kuchni placówek przygotowujących posiłki dla dzieci.
Od kandydata na stanowisko pracownika kuchni wymaga się ponadto:

 1. pełnoletności;
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
 4. niekaralności za przestępstwa umyślne;
 5. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym.

Zakres obowiązków:

 1. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z przygotowaniem posiłków.
 2. Obieranie jarzyn i przygotowywanie ich w dniu posiłków.
 3. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchni, sprzętu i urządzeń.
 4. Utrzymywanie w czystości naczyń ( mycie i wyparzanie ).
 5. Utrzymywanie w czystości magazynów żywnościowych.
 6. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych wynikających ze stanowiska pracy.
 7. Spełnianie warunków sanitarno – epidemiologicznych.
 8. Przestrzeganie GMP/GHP oraz HACCP
 9. Prowadzenie kontrolek z księgi GMP/GHP.
 10. Dbałość o odpowiednie wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i pomoce niezbędne do prawidłowej realizacji zadań.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia

Oferujemy pracę w jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych warunkach:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa na czas określony 1 roku,
 • wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
 • wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
 • możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego,
 • rozbudowany pakiet socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłata do wypoczynku, karty sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
 • Możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagroda jubileuszowa na każde 5 lat stażu pracy.

Oferujemy konkurencyjne względem sektora prywatnego wynagrodzenie, w skład którego wchodzi:

 • płaca zasadnicza brutto miesięcznie 2 610 zł brutto;
 • dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%);
 • dodatek motywacyjny (około 15% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od obciążenia pracą oraz jej jakości w danym miesiącu, ocenianej przez kierownika żłobka).

Początkujący pracownik może zarobić na początku ok. 2 950 zł brutto, tj. 2 100 zł do ręki.

Doświadczony pracownik może zarobić na początku ok. 3 200 zł brutto, tj. 2 250 do ręki.