INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych

ZŻ.U.3.2020

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

Świontkowska Anna, zamieszkała: Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W oparciu zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniony kandydat, w sposób największy spełnia wymagania wskazane
w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownik żłobka

ZŻ.K.2.2020

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

Mroczek Aleksandra, zamieszkała: Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W oparciu zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniony kandydat, w sposób największy spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownik żłobka (2 stanowiska)

ZŻ.K.1.2020

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

Żłobek Nr 69 – Biedrzycka Agnieszka, zamieszkała: Warka

Żłobek Nr 39 – nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia

 

Uzasadnienie wyboru: W oparciu zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniony kandydat, w sposób największy spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.

W zakresie zaś wolnego stanowiska kierownika żłobka w Żłobku Nr 39 – w trakcie procedury naboru żaden z kandydatów nie wykazał się wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym wymaganymi do objęcia oferowanego stanowiska.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora /  starszego inspektora ds. zamówień publicznych

ZŻ.U.13.2019

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

Kubicka Sabina, zamieszkała: Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W oparciu zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniony kandydat, w sposób największy spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.