INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownik żłobka (2 stanowiska)

ZŻ.K.4.2020

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

  1. Graniak Dominika, zamieszkała: Warszawa
  2. Pawlak Urszula, zamieszkała: Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: W oparciu zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłonieni kandydaci, w sposób największy spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych

ZŻ.U.3.2020

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

Świontkowska Anna, zamieszkała: Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W oparciu zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniony kandydat, w sposób największy spełnia wymagania wskazane
w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy inspektor ds. zamówień publicznych

ZŻ.U.5.2020

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

Miazga Małgorzata, zamieszkała: Ząbki

Uzasadnienie wyboru: W oparciu zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniony kandydat, w sposób największy spełnia wymagania wskazane  w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. kadr z powierzeniem zadań z zakresu płac

ZŻ.U.6.2020

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

Walasik Eliza, zamieszkała: Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W oparciu zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniony kandydat, w sposób największy spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.