INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora /  starszego inspektora ds. zamówień publicznych

ZŻ.U.13.2019

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

Kubicka Sabina, zamieszkała: Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W oparciu zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniony kandydat, w sposób największy spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

ZŻ.U.12.2019

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

Anna Kaczmarczyk-Tryc, zamieszkała: Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W oparciu zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniony kandydat, w sposób największy spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor ds. zamówień publicznych (zastępstwo)

ZŻ.U.11.2019

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że procedura naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze na zastępstwo

 

została unieważniona z przyczyn organizacyjno-technicznych uniemożliwiających dokonanie oceny kandydatów.

Z uwagi brak wymogu przeprowadzania naboru na zastępstwo za nieobecnego pracownika zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – nabór nie będzie powtórzony.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

referent/starszy referent ds. płac (zastępstwo)

ZŻ.U.10.2019

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że procedura naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze na zastępstwo

 

została unieważniona z przyczyn organizacyjno-technicznych uniemożliwiających dokonanie oceny kandydatów.

Z uwagi brak wymogu przeprowadzania naboru na zastępstwo za nieobecnego pracownika zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – nabór nie będzie powtórzony.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

referent/starszy referent ds. finansowo-księgowych (zastępstwo)

ZŻ.U.09.2019

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że procedura naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze na zastępstwo

 

została unieważniona z przyczyn organizacyjno-technicznych uniemożliwiających dokonanie oceny kandydatów.

Z uwagi brak wymogu przeprowadzania naboru na zastępstwo za nieobecnego pracownika zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – nabór nie będzie powtórzony.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

Administrator (starszy administrator) systemów komputerowych

ZŻ.U.07.2019

w Zespole Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa informuję, że w trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

Piotr Zdulski, zamieszkały: Piaseczno

Uzasadnienie wyboru: W oparciu zastosowane w procesie rekrutacji metody i techniki naboru wyłoniony kandydat, w sposób największy spełnia wymagania wskazane
w ogłoszeniu. Posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym na stanowisku pracy, na które nabór był prowadzony.