Zamówienia publiczne w roku 2014


P81/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 31.12.2014 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 419082 – 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

Czytaj więcej

P82/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.01.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 419072 – 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

Czytaj więcej

P80/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.12.2014 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 408906 – 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014

Czytaj więcej

P79/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnyc

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych praz remontowych tych instalacji w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.12.2014 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 408902 – 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014

Czytaj więcej

P77/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.12.2014 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 405802 – 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014

UWAGA!

zmiana treści SIWZ z dnia 16.12.2014 r.

zmiana treści SIWZ z dnia 17.12.2014 r.

Czytaj więcej

P68/11/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające

Zamówienie w części będzie realizowane dla żłobka nr 49 w Warszawie w ramach projektu pn.: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 400880 – 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 400882 – 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014

Czytaj więcej

P76/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.12.2014 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 399256 – 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

UWAGA!

Nastąpiła zmiana treści SIWZ! Dodano nową część – część nr 3 oraz załącznik nr 5c do SIWZ (05.12.2014 r.)

UWAGA!

Nastąpiła zmiana treści SIWZ! Dodano nową część – część nr 4 oraz załącznik nr 5d do SIWZ (11.12.2014 r.)

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5d do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz nazwę producenta i nr katalogowy oferowanego artykułu.

Czytaj więcej

P75/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.12.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 397502 – 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

UWAGA! W dniu 10.12.2014 r. nastąpiła zamiana treści SIWZ.

Czytaj więcej

P74/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy w styczniu 2015 r.

Przedmiot zamówienia:

Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy w styczniu 2015 r.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.12.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 395794 – 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014

Czytaj więcej

P73/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych – II procedura w podziale na części:

Część nr 1) Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107

Część nr 2) Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.12.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 388926 – 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

Czytaj więcej

P72/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.01.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu: 26.11.2014 r.

Zamawiający informuje, iż udostępni SIWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu: 29.11.2014 r. pod nr 2014/S 231-407189

Data zamieszczenia SIWZ i opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu: 01.12.2014 r.

Czytaj więcej

P69/11/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające

Przedmiot zamówienia:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 387892 – 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

Czytaj więcej

P71/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.12.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 383846-2014; data zamieszczenia: 21.11.2014

 

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz nazwę producenta i gramaturę oferowanego artykułu.

UWAGA! Odpowied¼ na zapytanie do treści SIWZ – z dnia 28.11.2014 r.

Czytaj więcej

P70/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.11.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 382168 – 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5a do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz nazwę producenta oferowanego artykułu.

 

UWAGA! Nastąpiła modyfikacja treści SIWZ w zakresie części nr 1 (załącznik 5a do SIWZ) w dniu 26.11.2014 r.

Czytaj więcej

P66/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.11.2014 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 240767- 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

 

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz nazwę producenta oferowanego artykułu.

Czytaj więcej

P60/10/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnej placówce Zespołu żłobków m.st. War

Przedmiot zamówienia:

Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnej placówce Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające – w żłobku nr 52

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 379274 – 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

Czytaj więcej

P65/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mięsą i wędlin do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy mięsą i wędlin do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.11.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 378820 – 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014

Czytaj więcej

P67/11/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - III procedura, w zakresie: Część nr 1) Dos

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – III procedura, w zakresie: Część nr 1) Dostawa artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy CPV: 37.53.00.00-2 Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu.

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 378816 – 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 397520 – 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

Czytaj więcej

P63/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych w podziale na części:

Część nr 1) Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107

Część nr 2) Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.11.2014 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 377302 – 2014; data zamieszczenia: 17.11.2014

Czytaj więcej

P64/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.11.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 376036 – 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014

 

Uwaga! Nastąpiła zmiana treści SIWZ – informacja o zmianie z dnia 17.11.2014 r. do pobrania poniżej.

Czytaj więcej

P61/11/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Zakup i dostawa sofy do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka - III procedura

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sofy do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka – III procedura.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn.: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego)

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 368710 – 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014

Czytaj więcej

P62/11/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - III procedura

Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – III procedura, w podziale na:

Część nr 2) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Część nr 3) Dostawa sprzętu do integracji sensorycznej do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 368706 – 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014

Czytaj więcej

P59/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.11.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 361334 – 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014

 

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na dzień 14.11.2014 r.

Czytaj więcej

P56/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia:Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.10.2014 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Numer ogłoszenia w BZP: 348342 – 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz nazwę producenta i nr katalogowy oferowanego artykułu.

UWAGA! Nastąpiła zmiana treści SIWZ w zakresie załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający udostępnia informację o zmianie treści SIWZ (pismo z dnia 22.10.2014 r. znak Zż/341/2314/W/14/ZP/AKS) oraz nowy wzór kalkulacji cenowej.

Zmiany są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

UWAGA! W dniu 23.10.2014 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pismo znak Zż/341/2335/W/14/ZP/AKS)

 

UWAGA!

Nastąpiła zmiana treści SIWZ. Zamawiający udostępnia informację o zmianie treści SIWZ wraz ze SIWZ (pismo z dnia 24.10.2014 r. znak Zż/341/2257/W/14/ZP/AKS) oraz nowe wzory kalkulacji cenowych (dla części nr 1 i części nr 2 zamówienia).

Zmianydotyczą:

 

1)podziału zamówienia na dwie części:

Część nr 1) 

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego wplacówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedra

Część nr 2)  

Zakup idostawa sofy do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie wramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka – II procedura

 

2)dodania do części nr 1 poz. 31

 

3)zmiany terminu składania / otwarcia ofert na dzień 30.10.2014 r. (godzina bez zmian).

UWAGA!

Nastąpiła zmiana treści SIWZ. Zamawiający udostępnia informację o zmianie treści SIWZ wraz ze SIWZ (pismo z dnia 28.10.2014 r. znak Zż/341/2374/W/14/ZP/AKS)

Zmiana dotyczy:

1)       modyfikuje się załącznik nr 5 do SIWZ – Opisprzedmiotu zamówienia poprzez zmianę koloru w poz. 31 Fotelbiurowy – tapicerowany:

„tapicerowanynaturalną skórą w kolorze karmelowym (alternatywnie, gdy taki kolor jestniedostępny: brązowym)”

2)       modyfikuje się pkt 9.3.1 i 9.3.2 do SIWZ – poprzezusunięcie poz. 29 z pkt 9.3.2 i dodanie poz. 29 i 31 do pkt 9.3.1 – pkt 9.3.1 i9.3.2 otrzymują następujące brzmienie:

Czytaj więcej

P58/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.10.2014 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Numer ogłoszenia w BZP: 219487 – 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

Zamówienie będzie współfinansowane w ramach projektu pn.: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

 

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5a do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz nazwę producenta i nr katalogowy oferowanego artykułu.

 

Czytaj więcej

P57/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniuWykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych praz remontowych tych instalacji w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.10.2014 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Numer ogłoszenia w BZP: 219469- 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

Czytaj więcej

P55/10/2014 Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.11.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu: 15.10.2014 r.

Zamawiający informuje, iż udostępni SIWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu: 18.10.2014 r. pod nr 2014/S 201-354448

Data zamieszczenia SIWZ i opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu: 20.10.2014 r.

Czytaj więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2014

Zż/341/2851/W/14/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest sprawowanie pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych w 2015 r. na rzecz Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF


Zż/341/2780/W/14/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji DOC i PDF

                 Modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 19.12.2014 : DOC PDF


Zż/341/2779/W/14/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji DOC i PDF


Zż/341/2717/W/14/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy jaj kurzych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji DOC


Zż/341/2686/W/14/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest dostawa wody ¼ródlanej wraz z dzierżawą i serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji DOC


Zż/341/2671/W/14/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa łyżek – zakup współfinansowany z funduszu przeznaczonego na utrzymanie rezultatów projektu  nr: PL0392 pn. „Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo” – wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operacyjność projektu: od 14 czerwca 2011 r. do 13 czerwca 2016 r

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF


Zż/341/2665/W/14/M/AG

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu:

 1. Komunikacja niewerbalna w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju psychoruchowego elementy metody Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne oraz innych twórczych metod ruchowych.
 2. Wspomaganie rozwoju sensomotorycznego dziecka w warunkach placówki żłobkowej.
 3. Aktywności muzyczno – ruchowa z elementami zabawy w żłobku.

Zamówienie, w zakresie świadczonym dla żłobków nr  47, 48, 49 i 50, będzie realizowane w ramach projektów pn.:

a) żłobek nr 47 – Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2

b) żłobek nr 48 – Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6

c) żłobek nr 49 – Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia

d) żłobek nr 50 – Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

 

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF


Zż/341/2660/W/14/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest Zakup i dostawa kompletu tuszy do drukarki typu Xerox 6605DN do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka”.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


Zż/341/2652/W/14/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


 

Zż/341/2595/W/14/T/MW

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest usuwanie awarii sprzętu pralniczego i gastronomicznego w  placówkach  Zespołu żłobków m. st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


Zż/341/2594/W/14/T/MW

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji – drogą radiową z pollingiem oraz drogą telefoniczną obejmujące obsługę monitorowania, obsługę stacji technicznej, tworzenie baz danych, aktualizacje baz danych, w niezależnych placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


Zż/341/2592/W/14/T/MW

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwacji i utrzymania w ciągłej sprawności eksploatacyjnej urządzeń d¼wigowych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


Zż/341/2596/W/14/T/MW

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwacji i napraw poprzez usuwanie awarii instalacji domofonowych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


Zż/341/2587/W/14/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami w 2015 i 2016 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe

                  Modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 02.12.2014


 

Zż/341/2498/W/14/H/AD/2014

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawę urządzeń oraz drobnego sprzętu kuchennego do żłobka nr 50 w ramach projektu Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75

Załączniki: Zapytanie ofertowe doc

                  Zapytanie ofertowe pdf


 Zż/341/2355/W/14/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa wag w- zakup współfinansowany z funduszu przeznaczonego na utrzymanie rezultatów projektu  nr: PL0392 pn. „Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo” – wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operacyjność projektu: od 14 czerwca 2011 r. do 13 czerwca 2016 r

Załączniki: Zapytanie ofertowe


 Zż/341/2336/W/14/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażenia elektronicznego do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka" 

Załączniki: Zapytanie ofertowe

UWAGA! nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego – pismo z dnia 27.10.2014 r.


 Zż/341/2302/W/14/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa książeczek dla dzieci i poradników dla rodziców i pracowników do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka” 

Załączniki: Zapytanie ofertowe


 Zż/341/2285/W/14/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażenia elektronicznego do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka". 

Załączniki: Zapytanie ofertowe


Zż/341/2284/W/14/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ewaluacji ex-post projektu realizowanego przez Zespół żłobków m.st. Warszawy pod nazwą „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ewaluacja ex-post oceni na ile działania projektu były trafne z punktu widzenia uczestników projektu oraz spójne z zakresem planowanych celów i sposobu realizacji. 

Załączniki: Zapytanie ofertowe


Zż/341/2282/W/14/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup i montaż wykładziny dywanowej oraz rolety okiennej w żłobku nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka. 

 

Załączniki: Zapytanie ofertowe


 Zż/341/2190/W/14/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa zastawy stołowej do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka. 

 

Załączniki: Zapytanie ofertowe


Zż/341/2188/W/14/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażenia elektronicznego do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka. 

 

Załączniki: Zapytanie ofertowe

Czytaj więcej

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 30.000 euro) - 2014

Zż/341/2667/W/14/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy. 

Załącznik: Rozeznanie rynku DOC


Zż/341/2213/W/14/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa sofy do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka. 

 

Załączniki: Rozeznanie rynku


Zż/341/2184/W/14/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego, zabawek, sprzętu i pomocy terapeutycznych do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka. 

 

Załączniki:


Zż/341/2125/W/14/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy. 

 

Załącznik: Rozeznanie rynku z załącznikiem


Zż/341/2123/W/14/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik: Rozeznanie rynku z załącznikiem

Czytaj więcej

P54/10/2014 Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.10.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Numer ogłoszenia w BZP: 334434 – 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014

 

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5a, 5b i 5c do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz nazwę producenta i nr katalogowy oferowanego artykułu.

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pó¼n. zm.) który stanowi iż „Zamawiającyunieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającejodrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i3 zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowaniew częściach

 

Część nr 1)  

Dostawa artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Częśćnr 2) 

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek doplacówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Częśćnr 3)  

Dostawa sprzętu do integracji sensorycznejdo placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

W częściach nr 2 i 3 nie wpłynęły żadne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu w części nr 1 zostałyzłożone następujące oferty:

Oferta nr 1 w części nr 1 złożona przez:

Granabud PrzedsiębiorstwoRemontowo Budowlane

Rafał Gębal

ul. Górczewska 116a lok. 70

01-460Warszawa

Ofertaza cenę: 89.784,90

Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Czytaj więcej

P53/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.10.2014 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Numer ogłoszenia w BZP: 327516- 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014

Czytaj więcej

P27/07/2014 Informacja o wyniku postępowania: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie.

Warszawa, dnia 30.09.2014 r.

 

Zż/341/2160/W/14/ZP/AKS

 

DoWykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

IN F O R M A C J A

owyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetarguograniczonego, którego przedmiotem jestwykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacjażłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie.

 

 

            Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przyul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), zwaną dalejustawą, w związku z zakończeniem postępowania idokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonychw SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego informuje,iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienianastępujący Wykonawca:

 

Konsorcjum:

Adro Spółkacywilna Adam Giernatowski Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa69

05-120Legionowo

PPHU ArcusArkadiusz Masny

ul. Witosa17

05-430Celestynów

 

JednocześnieZamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następująceoferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum

Adro Spółka cywilna  AdamGiernatowski  Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

PPHU Arcus Arkadiusz Masny

ul. Witosą 17

05-430Celestynów

Ofertaza cenę:   2 393 982,00zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym wSIWZ – cena 100 %.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Konsorcjum:

SG Firma Remontowo-Budowlana

Sławomir Godlewski

ul. £acińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

PHUS – Adimex

Adam Kojtych

ul. Szafirowa 11

05-077 Warszawa-Wesoła

Ofertaza cenę:   2 498 900,82zł – oferta uzyskała 95,80 pkt w kryterium oceny ofert określonym wSIWZ – cena 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniupostępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę,zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 doSIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia owyborze oferty, jeżeli zawiadomienie tozostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, drogaelektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób(pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Czytaj więcej

P52/10/2014 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Warszawa, dnia 09.10.2014 r.

 

Zż/341/2223/W/14/ZP/AKS

 

 

ZAWIADOMIENIE

ounieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkachZespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pó¼n. zm.), który stanowi iż „Zamawiającyunieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta znajniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć nasfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do cenynajkorzystniejszej oferty” unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż cenazłożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć nasfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacjęzamówienia kwotę w wysokości 20.000,00 zł brutto. Cena oferty wynosi 25.381,05 zł – Zamawiającynie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia doceny oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostałyzłożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1:

Tradox

Paweł Fijałkowski

ul. Jana Śnieżyńskiego 52

20-706 Lublin

Ofertaza cenę: 25.381,05

Zamawiającyzaniechał wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów niezałączonych dooferty Wykonawcy (wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należytewykonanie zamówień wskazanych w wykazie, aktualnych zaświadczeń ZUS i US orazkart katalogowych i certyfikatów dot. zaoferowanych w ofercie mebli) w oparciuo art. 26 ust 3 ustawy PZP,  z uwagi nafakt, iż nawet po potwierdzeniu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, postępowanie podlegaunieważnieniu.

 

 

 

 

 

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz nazwę producenta i nr katalogowy oferowanego artykułu.

Załącznik nr 5 do SIWZ XLS

Czytaj więcej

P26/07/2014 Informacja o wyniku postępowania - wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek w Warszawie.

Warszawa, dnia 30.09.2014 r.

Zż/341/2149/W/14/ZP/AKS

DoWykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

IN F O R M A C J A

owyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetarguograniczonego, którego przedmiotem jestwykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacjalokalu przy ul.£owickiej 7/15 na Mini żłobek w Warszawie.

 

            Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przyul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), zwaną dalejustawą, w związku z zakończeniem postępowania idokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonychw SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego informuje,iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienianastępujący Wykonawca:

SG FirmaRemontowo-Budowlana

SławomirGodlewski

ul. £acińska4 lok. 37

01-451Warszawa

 

JednocześnieZamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następująceoferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum

Adro Spółka cywilna  AdamGiernatowski  Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

PPHU Arcus Arkadiusz Masny

ul. Witosą 17

05-430Celestynów

Ofertaza cenę: 656.216,53

Oferta nie była oceniana, gdyżzostała odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieńpublicznych.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

SG Firma Remontowo-Budowlana

Sławomir Godlewski

ul. £acińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

Ofertaza cenę:  704.791,41 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium ocenyofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniupostępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę,zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 doSIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia owyborze oferty, jeżeli zawiadomienie tozostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, drogaelektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób(pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.
Warszawa, dnia 30.09.2014 r.

Zż/341/2150/W/14/ZP/AKS

 

DoWykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o odrzuceniu oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetarguograniczonego, którego przedmiotem jestwykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacjalokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobekw Warszawie.

 

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  3ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) informuje, iż na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treścispecyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” odrzucił ofertęzłożoną przez:

 

Konsorcjum

Adro Spółkacywilna  Adam Giernatowski  Justyna Giernatowska

PPHU ArcusArkadiusz Masny

 

Zamawiający wezwał w/w Wykonawcę dnia 16.09.2014 r. dozłożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w zakresie m.in. braku wycenypoz. od 16 do 26 w kosztorysie branży budowlanej plac zabaw.

W odpowiedzi Wykonawca potwierdził brak wyceny w/wpoz.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iżcałkowity brak wyceny poz. od 16 do 26 w kosztorysie w tym w szczególności wyposażeniaplacu zabaw stanowi podstawę do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłbysamodzielnie wycenić w/w pozycji (stanowiłoby to istotną ingerencję w treśćoferty Wykonawcy) – taka ingerencja w treść oferty jest, po pierwsze,niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych,które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłabynaruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

 

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Czytaj więcej

P51/10/2014 DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Warszawa, dnia 06.10.2014 r.

Zż/341/2194/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

ounieważnieniu postępowania w części nr 1, 2 i 3

 

Dotyczy: postępowania o udzieleniezamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotemjest dostawa pomocy dydaktycznych,zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz  artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pó¼n. zm.) który stanowi iż „Zamawiającyunieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającejodrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i3 zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowaniew częściach:

 

Częśćnr 1)  

Dostawa artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu żłobków m.st.Warszawy

 

Częśćnr 2)  

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek doplacówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Częśćnr 3)  

Dostawa sprzętu do integracji sensorycznejdo placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

W w/w częściachnie wpłynęły żadne oferty.

 

Czytaj więcej

P48/09/2014 Informacja o wyniku postępowania - organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Warszawa, dnia 29.09.2014 r.

Zż/341/2139/W/14/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTęPOWANIA W CZęŚCI NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w:

Część nr 2

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w żłobku nr 4

złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Ewa Folgart

ul. Elżbiety 11

05-800 Pruszków

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2

Krystyna Barańska

Al. Solidarności 66/116

00-240 Warszawa

Oferta za cenę 11.400,00 zł – oferta uzyskała 91 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% – 70 pkt

-        doświadczenie 30% – 21 pkt (7 lat zgodnie z wykazem osób)

 

Oferta nr 3 w części nr 2

Ewa Folgart

ul. Elżbiety 11

05-800 Pruszków

Oferta za cenę 11.400,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% – 70 pkt

-        doświadczenie 30% – 30 pkt (28 lat – do oceny ofert max 10 zgodnie z wykazem osób)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 29.09.2014 r.

Zż/341/2140/W/14/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTęPOWANIA W CZęŚCI NR 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w:

Część nr 3

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w żłobku nr 38.

złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Ewa Folgart

ul. Elżbiety 11

05-800 Pruszków

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3

Krystyna Barańska

Al. Solidarności 66/116

00-240 Warszawa

Oferta za cenę 7.600,00 zł – oferta uzyskała 91 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% – 70 pkt

-        doświadczenie 30% – 21 pkt (7 lat zgodnie z wykazem osób)

 

Oferta nr 3 w części nr 3

Ewa Folgart

ul. Elżbiety 11

05-800 Pruszków

Oferta za cenę 7.600,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% – 70 pkt

-        doświadczenie 30% – 30 pkt (28 lat – do oceny ofert max 10 zgodnie z wykazem osób)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 29.09.2014 r.

Zż/341/2141/W/14/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTęPOWANIA W CZęŚCI NR 4

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w:

Część nr 4

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w żłobku nr 39

złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

„Nona” Agencja Artystyczna Beata Domagała

ul. Jana Kazimierza 60 lok. 85

01-248 Warszawa

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 4 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 4

„Nona” Agencja Artystyczna Beata Domagała

ul. Jana Kazimierza 60 lok. 85

01-248 Warszawa

Oferta za cenę 9.120,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% – 70 pkt

-        doświadczenie 30% – 30 pkt (24 lata zgodnie z wykazem osób – do oceny ofert: max 10 lat)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 25.09.2014 r.

Zż/341/2105/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

ounieważnieniu postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania o udzieleniezamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotemjest organizowanie i prowadzeniezajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających zpracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pó¼n. zm.) który stanowi iż „Zamawiającyunieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającejodrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i3 zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowaniew części:

 

Część nr 1

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmikioraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracydydaktycznej z dziećmi w żłobku nr 36.

 

W w/w części nie wpłynęła żadna oferta.

Czytaj więcej

P35/09/2014 Informacja o wyniku postępowania - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek

Warszawa, dnia 25.09.2014 r.

Zż/341/2107/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wynikupostępowania w części nr 1 i 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,któregoprzedmiotem  jest wykonanie idostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół żłobków m.st.Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawieart. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n.zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniempostępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawiekryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części:

Część nr 1)   Dostawapomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacjażłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 – III procedura.

Część nr 2)   Dostawapomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacjażłobka nr 29 przy ul. Nike 6 – III procedura.

złożył i został wybrany do realizacjizamówienia następujący Wykonawca:

Moje Bambino Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-428 £ód¼

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu w części nr 1 i 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 1 i 2 złożona przez:

Moje Bambino Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-428 £ód¼

      Część nr 1:

Ofertaza cenę brutto: 11.493,13 zł

Ofertauzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

      Część nr 2:

Ofertaza cenę brutto: 17.542,40 zł

Ofertauzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

                                                                                      


 Warszawa, dnia 25.09.2014 r.

Zż/341/2108/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

ounieważnieniu postępowania w częścinr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st.Warszawy

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pó¼n. zm.), który stanowi iż „Zamawiającyunieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta znajniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć nasfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do cenynajkorzystniejszej oferty” unieważnia postępowanie w części nr 3 z uwagi nafakt, iż cena najkorzystniejszej oferty złożonej w w/w części przekracza kwotęjaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację częścizamówienia kwotę w wysokości 16.496,00zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 23.237,76 zł – Zamawiający niema możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do cenynajkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniuw części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3:

Moje Bambino Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-428£ód¼

Ofertaza cenę: 22.237, 76 zł – ofertauzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

Czytaj więcej

P32/08/2014 Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy

                                                                                       Warszawa, dnia 10.09.2014 r.

Zż/341/1966/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wynikupostępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st.Warszawy

 

Zespół żłobków m.st.Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawieart. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n.zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniempostępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawiekryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części: Część nr 1)   Wykonanie, dostawa i montaż wyposażeniameblowego i pozostałego do lokali, w których opiekę będzie sprawować dziennyopiekun – II procedura złożył i został wybrany dorealizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Adro S.C.

Adam Giernatowski

Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 1 złożona przez:

Alnag

Barbara Wróbel

ul. Księcia Józefa 54a

30-206 Kraków

Oferta za cenę brutto: 110.544,77 zł

Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 2 w części nr 1 złożona przez:

Kerro

Józefacka Katarzyna

ul. Czwartaków 16 lok. 1B

20-045 Lublin

Oferta za cenę brutto: 73.590,88

Oferta uzyskała 81,66 pkt wkryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 3 w części nr 1 złożona przez:

Adro S.C.

Adam Giernatowski

Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Oferta za cenę brutto: 60.092,06 zł

Oferta uzyskała 100 pkt wkryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawartazgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostałoprzesłane w inny sposób (pisemnie).

 

                                                                                     


  Warszawa, dnia 10.09.2014r.

Zż/341/1967/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o odrzuceniu ofertyw części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem  jestwykonaniei dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) informuje, iżna podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jejtreść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zzastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3”odrzucił ofertę złożoną w części nr1 przez  Wykonawcę:

 

Alnag Barbara Wróbel

 

Oferta w/w Wykonawcy jako nie spełniająca wymogówmerytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w trybie art.26 ust 3 ustawy PZP następujących dokumentów:

1)       karty katalogowe lub specyfikacje techniczne wraz zezdjęciem, lub opis wraz ze zdjęciem z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanegowyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ichdokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera)- dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 – gdyż do oferty w/w dokumentów niezałączono a były wymagane zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ,

2)       certyfikat klub atest zgodności z wymaganiamiokreślonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagańbezpieczeństwa i metod badań – dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej:2,3 – gdyż do oferty w/w dokumentów nie załączono a były wymagane zgodnie ztreścią ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ,

3)       aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji odziałalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia woparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert – załączony do oferty dokument jestnieczytelny, nie widać wyra¼nie daty wygenerowania wydruku.

Wykonawcanie uzupełnił dokumentów do których został wezwany.

W związku z powyższym należy uznać, iż Wykonawca niepotwierdził spełnienia przez zaoferowane wyposażenie wymagań wskazanych przezZamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto należy wskazać, iżWykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wzakresie o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

 

            Z tych względów Zamawiającypostanowił jak na wstępie.

 

                                                                                        


Warszawa,dnia 10.09.2014 r.

Zż/341/1968/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

ounieważnieniu postępowania w częściachnr 2, 3, 4

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st.Warszawy

 

Zespół żłobków m.st.Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawieart. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli niezłożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wnioseko dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającegowykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 1 i 3 unieważnia postępowanie w częściach:

Część nr2)  Dostawa pomocy dydaktycznych izabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 6 przy ul.Bonifacego 72 – II procedura.

Część nr3)  Dostawa pomocy dydaktycznych izabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike6 – II procedura.

Część nr4)  Dostawa pomocy dydaktycznych izabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun – IIprocedura.

 

z uwagi na fakt, iż ofertyzłożone w w/w częściach zamówienia podlegają odrzuceniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu w części nr 2, 3, 4 zostałyzłożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 2, 3, 4 złożona przez:

Adro S.C. Adam GiernatowskiJustyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Część nr 2 – Oferta za cenębrutto: 11.800,00

Część nr 3 – Oferta za cenębrutto: 24.000,00

Część nr 4 – Oferta za cenębrutto: 15.890,00

Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona w częściach nr 2, 3 i 4 na podstawieart. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                       


Warszawa,dnia 10.09.2014 r.

Zż/341/1969/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o odrzuceniu ofertw części nr 2, 3, 4

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,któregoprzedmiotem  jest wykonanie idostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) informuje, iżna podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jejtreść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zzastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3”odrzucił ofertę złożoną w częściachnr 2, 3 i 4 przez  Wykonawcę:

Adro S.C. Adam Giernatowski JustynaGiernatowska

 

Oferta w/w Wykonawcy podlega odrzuceniu jako niespełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ, jak i ogłoszenia o zamówieniu,Zamawiający wymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej. W kalkulacjicenowej należało wpisać we wszystkich pozycjach nazwę producenta i nrkatalogowy. Wykonawca załączył do oferty kalkulację cenową, przy czym w:

-       części nr 2 w poz.nr 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35,

-       części nr 3 wpoz. nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

-       części nr 4 wpoz.  nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,15, 16, 17,

niewpisał numerów katalogowych.

Należy nadmienić, iż z treści dokumentów załączonychdo oferty Zamawiający nie może wywnioskować jakie dokładnie Wykonawca oferujeartykuły w w/w pozycjach. Zamawiający wymagał podaniaw kalkulacji cen takich informacji o oferowanym artykule aby mógłzidentyfikować, czy oferowany artykuł jest zgodny z SIWZ (z uwagi na fakt, iżnie były przez Zamawiającego wymagane dodatkowe dokumenty, które identyfikująoferowany artykuł typu karta katalogowa). Brak informacji o nr katalogowym(wskazanie modelu lub innego oznaczenia artykułu) oferowanego artykułuuniemożliwia weryfikację spełnienia przez zaoferowane artykuły wymagańwskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Braków nrkatalogowych nie można ani wyjaśnić w trybie art. 26 ust 4 PZP czy też art. 87ust 1 PZP ani uzupełnić w trybie art. 26 ust 3 PZP, gdyż kalkulacja cenowa niejest dokumentem podlegającym uzupełnieniu.

 

            Z tych względów Zamawiającypostanowił jak na wstępie.

 

Czytaj więcej

P32/08/2014 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Warszawa, dnia 02.09.2014 r.

 

Zż/341/1839/W/14/ZP/AKS

 

 

Dowykonawców

biorącychudział w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobkówm.st. Warszawy

 

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibaw Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póz. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom,którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania¼ródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronieinternetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treściSIWZ wraz z odpowiedziami:

 

Pytanienr 1:

Dotyczy:Część 1 pozycja 1 – materac

ProsimyZamawiającego o podanie wysokości materaca?

Odpowied¼:

Zamawiający wymaga zaoferowania materaca o wys. 2-3 cm.

 

Pytanienr 2:

Dotyczy: Część 1 pozycja 2 – stolik

Czy Zamawiający dopuści stolik o średnicy 100 cm, regulacja wysokościza pomocą dokrętek w zakresie 40-58cm?

Odpowied¼:

Zamawiający informuje, iż średnica 90 cm podana w opisieprzedmiotu zamówienia jest maksymalną. Zamawiający dopuszcza możliwośćzaoferowania stolika o średnicy mieszczącej się w przedziale 80-90 cm.

 

Pytanienr 3:

Dotyczy: Część 1 pozycja 8 – apteczka metalowa

Czy Zamawiający dopuściapteczkę z wyposażeniem wykonaną z blachy stalowej , zamykaną na zamek patentowy?Wymiary wysokość 25cm, szerokość 22cm, głębokość 12cm.

Odpowied¼:

Zamawiający wyrażazgodę na zaoferowanie apteczki metalowej z wyposażeniem, zamykaną na zamekpatentowy o wymiarach 250x220x120 mm.

 

Pytanienr 4:

Dotyczy: Część 1 – termin realizacji

Czy Zamawiający wydłużytermin realizacji do 35 dni? Z przeprowadzonych rozmów z licznymi producentamiwynika iż termin realizacji 14 dni jest nieosiągalny, z powodów dużej ilośćZamówień w tym okresie roku.  W przypadku zachowania termin 14 dni Wykonawcybędą zmuszeniu do doliczenia, odsetek karnych, co znacznie podniesie cenęoferty końcowej

 

 

Odpowied¼:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminurealizacji, z uwagi na fakt, iż lokale, w których opiekę będą sprawować dzienniopiekunowie musza być gotowe na przyjęcie dzieci od 1 pa¼dziernika 2014 r.

 

Pytanienr 5:

Dotyczy: Część 1 – pozycja 25 szafka na buty

Czy Zamawiający dopuściszafkę o głębokości 17,5 cm?

Odpowied¼:

Zamawiający wyrażazgodę na zaoferowanie szafki na buty o głębokości mieszczącej się w przedziale17,5-20 cm.

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.


Numer ogłoszenia w BZP: 287288 – 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014

OG£OSZENIE O ZMIANIE OG£OSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 287284 – 2014 data 28.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OG£OSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacjach cenowych stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, właściwych dla danej części zamówienia (odrębne dokumenty). CPV: 39100000-3 Meble 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 37520000-9 Zabawki…
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacjach cenowych stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, właściwych dla danej części zamówienia (odrębne dokumenty). CPV: 39100000-3 Meble 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 37520000-9 Zabawki…
  •    

  Warszawa: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy

  Numer ogłoszenia w BPZ: 287284 – 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014

  OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacjach cenowych stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, właściwych dla danej części zamówienia (odrębne dokumenty). CPV: 39100000-3 Meble 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 37520000-9 Zabawki..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 19.52.00.00-7, 39.22.00.00-0, 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA£U W POSTęPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE£NIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań spełnienia w/w warunku

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia: związane z wykonaniem i montażem wyposażenia meblowego (tzw. wykonanie mebli pod wymiar) o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 50.000,00 zł. z podatkiem VAT 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia: związane z dostawą pomocy dydaktycznych lub zabawek o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 10.000,00 zł. z podatkiem VAT, 3) w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia: związane z dostawą pomocy dydaktycznych lub zabawek o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 20.000,00 zł. z podatkiem VAT, 4) w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia: związane z dostawą pomocy dydaktycznych lub zabawek o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 15.000,00 zł. z podatkiem VAT. W przypadku składania przez jednego Wykonawcę ofert na kilka części zamówienia – Wykonawca ten powinien wykazać spełnienie warunku oddzielnie dla każdej z części

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań spełnienia w/w warunku

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań spełnienia w/w warunku

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań spełnienia w/w warunku

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ¡ DOSTARCZYć WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE£NIANIA WARUNKÓW UDZIA£U W POSTęPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ¡CYCH, żE OFEROWANE DOSTAWY, US£UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ¡ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

   1) W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne wraz ze zdjęciem, lub opis wraz ze zdjęciem z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) – dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2) W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikat klub atest zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań – dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 2,3

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1 Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2 Wypełniona kalkulacja cenowa – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A lub 5B lub 5C lub 5D do SIWZ, odpowiednio na część, na którą składana jest oferta. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach: a) zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6, b) zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72, c) adaptacji lokali na potrzeby usług świadczonych przez dziennych opiekunów, skutkującej koniecznością skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji robót budowlanych w poszczególnych obiektach lub lokalach (powodujących konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia) – powodujących niemożliwość dostawy lub montażu lub instalacji przedmiotu zamówienia w danym obiekcie lub lokalu, 2) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia / artykułu poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny – po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany, 3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZA£¡CZNIK I – INFORMACJE DOTYCZ¡CE OFERT CZęŚCIOWYCH

  CZęŚć Nr: 1 NAZWA: Część nr 1) Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun – II procedura.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.22.00.00-0, 19.52.00.00-7.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZęŚć Nr: 2 NAZWA: Część nr 2) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 – II procedura.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZęŚć Nr: 3 NAZWA: Część nr 3) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 – II procedura.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZęŚć Nr: 4 NAZWA: Część nr 4) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun – II procedura.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  Do pobrania:

  Załącznik nr 5a do SIWZ

  Załącznik nr 5b do SIWZ

  Załącznik nr 5c do SIWZ

  Załącznik nr 5d do SIWZ

   


  Czytaj więcej

  P28/08/2014 Informacja o wyniku postępowania: Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy

                                                                                         Warszawa, dnia 28.08.2014 r.

  Zż/341/1804/W/14/ZP/AKS

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o wynikupostępowania w części nr 3

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st.Warszawy

   

              Zespół żłobkówm.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając napodstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zpó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku zzakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawiekryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części: Część nr 3)  Dostawa urządzeń gastronomicznych orazsprzętu kuchennego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 6przy ul. Bonifacego 72 złożył i został wybrany dorealizacji zamówienia następujący Wykonawca:

  Technica Group Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością Spółka komandytowa

  ul. Miłosna 2

  Ochaby Małe

  43-430 Skoczów

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 1 w części nr 3 złożona przez:

  Invest Horeca Bistro MariuszGajdos

  ul. Zawiszy Czarnego 24

  33-300 Nowy Sącz

  Oferta za cenę brutto: 39 728,34 zł

  Oferta uzyskała 88,53 pkt wkryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Oferta nr 2 w części nr 3 złożona przez:

  Technica Group Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

  ul. Miłosna 2

  Ochaby Małe

  43-430 Skoczów

  Oferta za cenę brutto: 35170,19

  Oferta uzyskała 100 pkt wkryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Oferta nr 4 w części nr 3 złożona przez:

  PHPU Zuber Andrzej Zuber

  ul. Krakowska 29C

  50-424 Wrocław

  Oferta za cenę brutto: 37 946,73

  Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Oferta nr 5 w części nr 3 złożona przez:

  "Gama – Plawgo &Zawisza – Spółka jawna"

  ul. Szczecińska 25A

  75-122 Koszalin

  Oferta za cenę brutto: 35 074,68

  Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawartazgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostałoprzesłane w inny sposób (pisemnie).


                                                                                          Warszawa,dnia 28.08.2014 r.

  Zż/341/1805/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o odrzuceniu ofertw części nr 3

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,któregoprzedmiotem  jest wykonanie idostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) informuje, iżna podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jejtreść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zzastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3”odrzucił oferty złożone w części nr3 przez  Wykonawców:

  1)     PHPU Zuber Andrzej Zuber

  2)     "Gama – Plawgo & Zawisza – Spółka jawna"

  3)     Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

   

  Ad. 1)

  Oferta Wykonawcy PHPUZuber Andrzej Zuber podlega jako nie spełniająca wymogów merytorycznychSIWZ.

  Zgodnie z treści SIWZ, jak i ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiającywymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej, a Wykonawca do oferty niezałączył kalkulacji cenowej. Do oferty została załączona wycena artykułówstanowiących przedmiot innego przetargu. Kalkulacji cenowej nie można uzupełnićw trybie art. 26 ust 3 ustawy, gdyż nie jest ona dokumentem podlegającymuzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy.

  Z uwagi na powyższe, Zamawiający odstąpił od wezwaniaWykonawcy w trybie art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia oświadczenia ospełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – gdyż załączone dooferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń), z uwagina fakt, iż oferta podlega odrzuceniu.

   

  Ad. 2)

  Oferta Wykonawcy "Gama- Plawgo & Zawisza – Spółka jawna" podlega jako nie spełniającawymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia (w zakresiepoz. 2, 22, 33, 34, 36, 51, 88, 97, 98, 99, 100, 101).

  Zgodnie z treści SIWZ, jak i ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiającywymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej. W kalkulacji cenowej należałowpisać we wszystkich pozycjach nazwę producenta i nr katalogowy. Wykonawca załączyłdo oferty kalkulację cenową, przy czym w poz. nr 2, 22, 33, 34, 36, 51, 88, 97,98, 99, 100, 101 nie wpisał numerów katalogowych.

  Należy nadmienić, iż z treści dokumentów załączonychdo oferty Zamawiający nie może wywnioskować jakie dokładnie Wykonawca oferujeartykuły w poz. nr 2, 22, 33, 34, 36, 51, 88, 97, 98, 99, 100, 101. Zamawiający wymagał podania w kalkulacji cen takichinformacji o oferowanym artykule aby mógł zidentyfikować, czy oferowany artykułjest zgodny z SIWZ (z uwagi na fakt, iż nie były przez Zamawiającego wymaganedodatkowe dokumenty, które identyfikują oferowany artykuł typu kartakatalogowa). Brak informacji o nr katalogowym (wskazanie modelu lub innegooznaczenia artykułu) oferowanego artykułu uniemożliwia weryfikację spełnieniaprzez zaoferowane artykuły wymagań wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotuzamówienia. Braków nr katalogowych nie można ani wyjaśnić w trybie art. 26 ust4 PZP czy też art. 87 ust 1 PZP ani uzupełnić w trybie art. 26 ust 3 PZP, gdyż kalkulacjacenowa nie jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu.

  Z uwagi na powyższe, Zamawiający odstąpił od wezwaniaWykonawcy w trybie art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia oświadczenia ospełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – gdyż załączone dooferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń), z uwagina fakt, iż oferta podlega odrzuceniu.

   

  Ad. 3)

  Oferta Wykonawcy InvestHoreca Bistro Mariusz Gajdos podlega jako nie spełniająca wymogówmerytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia (w zakresie poz.92).

  Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień wtrybie art. 87 ust 1 ustawy PZP w zakresie poz. 92 – czy urządzenie jestprzystosowane do pracy ciągłej (co było wymagane przez Zamawiającego w opisieprzedmiotu zamówienia). Zamawiający wskazał, iż do wyjaśnień należy załączyć wszczególności karty katalogowe lub opinię producentów.

  W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca wskazał, że „wginformacji od producenta oraz informacji zwartych w katalogu Bender jestprzystosowany do pracy ciągłej, w przemyśle gastronomicznym; jeśli chodzi ogastronomię w katalogu jeśli nie ma informacji ‘urządzenie nie nadaje się dopracy ciągłej’ to znaczy, że urządzenie się nadaje do pracy ciągłej; przykażdym urządzeniu producent jest zobowiązany do poinformowania jeżeliurządzenie nie jest przystosowane do prac ciągłych jeśli nie ma takiejinformacji w katalogu producenta oznacza to, że urządzenie może być stosowaneciągle”. Wykonawca załączył kartę katalogową, w której nie było informacji oprzystosowaniu lub nieprzystosowaniu do pracy ciągłej zaoferowanego urządzenia.

  Wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę były dla Zamawiającegoniezrozumiałe, z doświadczenia Zamawiającego wynika, że brak informacji owłaściwościach i parametrach świadczy o ich nieistnieniu. Wobec powyższegoZamawiający zwrócił się do producenta urządzenia (Hendi Polska Sp. z o.o.) oinformację w w/w zakresie. Producent poinformował iż urządzenie nie jestprzystosowane do pracy ciągłej.

  W związku z powyższym należy uznać, iż Wykonawca niepotwierdził spełnienia przez zaoferowane urządzenie wymagań wskazanych przezZamawiającego w opisie zamawianego artykułu

   

              Z tych względów Zamawiającypostanowił jak na wstępie.

   

   


  Warszawa, dnia 28.08.2014 r.

  Zż/341/1800/W/14/ZP/AKS

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o wynikupostępowania w części nr 1

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st.Warszawy

   

              Zespół żłobkówm.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając napodstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zpó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku zzakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty napodstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części: Część nr 1) Wykonanie, dostawa i montażwyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnegoModernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 złożyłi został wybrany do realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

  Kerro Józefacka Katarzyna

  ul. Czwartaków 16 lok. 1B

  20-045 Lublin

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 3 w części nr 1 złożona przez:

  Kerro Józefacka Katarzyna

  ul. Czwartaków 16 lok. 1B

  20-045 Lublin

  Oferta za cenę brutto: 34126,28

  Oferta uzyskała 100 pkt wkryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorembędącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dniaprzekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostałoprzesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawozamówień publicznych


                                                                                         Warszawa,dnia 28.08.2014 r.

  Zż/341/1801/W/14/ZP/AKS

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  ounieważnieniu postępowania w częścinr 2

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st.Warszawy

   

  Zespół żłobków m.st.Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawieart. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli niezłożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wnioseko dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającegowykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 1 i 3 unieważnia postępowanie w części:

   

  Część nr2)   Wykonanie, dostawa i montażwyposażenia meblowego i pozostałego do lokali, w których opiekę będzie sprawowaćdzienny opiekun.

   

  z uwagi na fakt, iż w /wczęści nie została złożona żadna oferta.


                                                                                         Warszawa, dnia 28.08.2014 r.

  Zż/341/1802/W/14/ZP/AKS

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  ounieważnieniu postępowania w częściachnr 4, 5 i 6

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st.Warszawy

   

  Zespół żłobków m.st.Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawieart. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli niezłożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wnioseko dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającegowykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 1 i 3 unieważnia postępowanie w częściach:

  Część nr4)  Dostawa pomocy dydaktycznych izabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 6 przy ul.Bonifacego 72.

  Część nr5)  Dostawa pomocy dydaktycznych izabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike6.

  Część nr6)  Dostawa pomocy dydaktycznych izabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun.

  z uwagi na fakt, iż ofertyzłożone w w/w częściach zamówienia podlegają odrzuceniu.

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu w części nr 4, 5 i 6 zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 6 w części nr 4, 5 i 6 złożona przez:

  Moje Bambino Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

  ul. Graniczna 46

  93-428 £ód¼

  Część nr 4 – Oferta za cenębrutto: 11.438,74

  Część nr 5 – Oferta za cenębrutto: 17.542,40

  Część nr 6 – Oferta za cenębrutto: 23.237,44

  Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona w częściach nr 4, 5 i 6 na podstawieart. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Warszawa, dnia 28.08.2014 r.

  Zż/341/1803/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o odrzuceniu ofertw części nr 4, 5 i 6

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st.Warszawy

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) informuje, iżna podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jejtreść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zzastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3”odrzucił ofertę złożoną w częściachnr 4, 5 i 6 przez  Wykonawcę:

  Moje Bambino Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością Spółka komandytowa

   

  Zamawiający wymagał udzielenia na przedmiot zamówieniaw każdej z części nr 4, 5 i 6 gwarancji jakości na okres minimum 12 miesięcy oddaty odbioru. Okres udzielonej gwarancji jakości należało wpisać w formularzu ofertowymzałączonym do oferty odrębnie dla każdej z części. Wykonawca nie uzupełniłpowyższej informacji w formularzu ofertowym – pozostawił puste miejsce. Ztreści dokumentów załączonych do oferty Zamawiający nie może wywnioskować, iżWykonawca udzielił na oferowany przedmiot zamówienia gwarancję jakościchociażby na minimalny okres wymagany przez Zamawiającego. Powyższego braku niemożna ani wyjaśnić w trybie art. 26 ust 4 czy też art. 87 ust 1 ani uzupełnić wtrybie art. 26 ust 3 ustawy, gdyż formularz ofertowy nie jest dokumentempodlegającym uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy. Wykonawca ma prawoudzielić gwarancji jakości na taki okres, jaki chce, natomiast Zamawiający określa jedynie minimalny okres gwarancjijakości. Wykonawcy mogą określić okres gwarancji mniejszy, równy lub dłuższymniż minimalny wskazany przez Zamawiającego – zatem nie można wymagać od Zamawiającegoaby znał prawdziwą intencję Wykonawcy do określenia oferowanego czasuudzielonej gwarancji. W takiej sytuacji Zamawiający nie może w trybie art. 87ust. 2 pkt 3 PZP wpisać okresu gwarancji z własnej inicjatywy.  

  Z uwagi na powyższe, Zamawiający odstąpił od wezwaniaWykonawcy w trybie art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia oświadczenia ospełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – gdyż załączone dooferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń), z uwagina fakt, iż oferta podlega odrzuceniu.

   

              Z tych względówZamawiający postanowił jak na wstępie.


  Czytaj więcej

  P31/08/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające

  Warszawa: Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające

  Numer ogłoszenia w BZP: 284006 – 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

  OG£OSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

  II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

   Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

   Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na potworzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego obejmującego wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 25/2014, wyłonionego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod numerem: 27991 – 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014). Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających została przewidziana w pkt 5 SIWZ dla zamówienia podstawowego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu (nr ogłoszenia w BZP: 1139 – 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014). Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ¡CY ZAMIERZA UDZIELIć ZAMÓWIENIA

  • Adro S.C. Adam Giernatowski Justyna Giernatowska, ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.


   


  Czytaj więcej

  P30/08/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a

  Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające

  Numer ogłoszenia w BZP: 284004 – 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

  OG£OSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji (gdy jest to konieczne dla zapewnienia poprawności ich działania) w placówkach Zespołu żłobków m. st. Warszawy – zamówienie uzupełniające.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.50.00.00-0, 50.72.00.00-8.

  II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

   Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

   Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na potworzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego obejmującego wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji (gdy jest to konieczne dla zapewnienia poprawności ich działania) w placówkach Zespołu żłobków m. st. Warszawy – zamówienie uzupełniające. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 15/2014, wyłonionego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod numerem: 38144 – 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014). Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających została przewidziana w pkt 5 SIWZ dla zamówienia podstawowego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu (nr ogłoszenia w BZP: 517656 – 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013). Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ¡CY ZAMIERZA UDZIELIć ZAMÓWIENIA

  • Lechbud Leszek Buksa, ul. Kochanowskiego 18C lok. 20, 01-864 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


   


  Czytaj więcej

  P28/08/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy


  Warszawa, dnia 20.08.2014 r.

   

  Zż/341/1723/W/14/ZP/AKS

   

   

  Dowykonawców

  biorącychudział w postępowaniu

   

   

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektówZespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibaw Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póz. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom,którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania¼ródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronieinternetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie do treściSIWZ wraz z odpowiedzią:

   

  Pytanie:

  DotyczyCzęść nr 2 pozycja 8: Apteczka metalowa o wym. 230x80x290 mm

  CzyZamawiający dopuści apteczkę metalową z wyposażeniem, zamykaną na zamekpatentowy o wymiarach 250x220x120 mm? Apteczka ma możliwość zawieszenia naścianie, posiada dwie półki oraz ma na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle.

   

  Odpowied¼:

  Zamawiający wyrażazgodę na zaoferowanie apteczki metalowej z wyposażeniem, zamykaną na zamekpatentowy o wymiarach 250x220x120 mm.


     

  Warszawa: Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy

  Numer ogłoszenia w BZP: 274302 – 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014

  OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacjach cenowych stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, właściwych dla danej części zamówienia (odrębne dokumenty). CPV: 39100000-3 Meble 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 37520000-9 Zabawki.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 19.52.00.00-7, 39.22.00.00-0, 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA£U W POSTęPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE£NIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań spełnienia w/w warunku

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia: związane z wykonaniem i montażem wyposażenia meblowego (tzw. wykonanie mebli pod wymiar) o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 20.000,00 zł. z podatkiem VAT, 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia: związane z wykonaniem i montażem wyposażenia meblowego (tzw. wykonanie mebli pod wymiar) o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 50.000,00 zł. z podatkiem VAT 3) w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia: związane z dostawą wyposażenia gastronomicznego lub kuchennego o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 30.000,00 zł. z podatkiem VAT, 4) w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia: związane z dostawą pomocy dydaktycznych lub zabawek o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 10.000,00 zł. z podatkiem VAT, 5) w przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia: związane z dostawą pomocy dydaktycznych lub zabawek o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 20.000,00 zł. z podatkiem VAT, 6) w przypadku składania oferty na część nr 6 zamówienia: związane z dostawą pomocy dydaktycznych lub zabawek o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 15.000,00 zł. z podatkiem VAT. W przypadku składania przez jednego Wykonawcę ofert na kilka części zamówienia – Wykonawca ten powinien wykazać spełnienie warunku oddzielnie dla każdej z części.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań spełnienia w/w warunku

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań spełnienia w/w warunku

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań spełnienia w/w warunku

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ¡ DOSTARCZYć WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE£NIANIA WARUNKÓW UDZIA£U W POSTęPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ¡CYCH, żE OFEROWANE DOSTAWY, US£UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ¡ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

   1 W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne wraz ze zdjęciem, lub opis wraz ze zdjęciem z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) – dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 29. 2 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne wraz ze zdjęciem, lub opis wraz ze zdjęciem z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) – dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 3 W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikat zgodności z Polską Normą oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 14, 15. 4 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikat klub atest zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań – dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 2,3. 5 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć do poz. 43 certyfikat zgodności z Polską Normą oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa.

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1 Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2 Wypełniona kalkulacja cenowa – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A lub 5B lub 5C lub 5D lub 5E lub 5F do SIWZ, odpowiednio na część, na którą składana jest oferta. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach: a) zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6, b) zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72, c) adaptacji lokali na potrzeby usług świadczonych przez dziennych opiekunów, skutkującej koniecznością skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji robót budowlanych w poszczególnych obiektach lub lokalach (powodujących konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia) – powodujących niemożliwość dostawy lub montażu lub instalacji przedmiotu zamówienia w danym obiekcie lub lokalu, 2) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia / artykułu poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny – po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany, 3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2014 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZA£¡CZNIK I – INFORMACJE DOTYCZ¡CE OFERT CZęŚCIOWYCH

  CZęŚć Nr: 1 NAZWA: Część nr 1) Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 1) Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.22.00.00-0, 19.52.00.00-7.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZęŚć Nr: 2 NAZWA: Część nr 2) Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 2) Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.22.00.00-0, 19.52.00.00-7.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.09.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZęŚć Nr: 3 NAZWA: Część nr 3) Dostawa urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu kuchennego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 3) Dostawa urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu kuchennego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 19.52.00.00-7.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZęŚć Nr: 4 NAZWA: Część nr 4) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 4) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZęŚć Nr: 5 NAZWA: Część nr 5) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 5) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZęŚć Nr: 6 NAZWA: Część nr 6) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 6) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.09.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  Do pobrania załączniki nr 5 do SIWZ:

  Załącznik nr 5a – część nr 1

  Załącznik nr 5b – część nr 2

  Załącznik nr 5c – część nr 3

  Załącznik nr 5d – część nr 4

  Załącznik nr 5e – część nr 5

  Załącznik nr 5f – część nr 6


   


  Czytaj więcej

  P27/07/2014 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 14 przy ul: Wrzeciono 4 w Warszawie


  Warszawa, dnia 27.08.2014 r.

   

  Zż/341/1778/W/14/ZP/AKS

   

  Dowykonawców

  biorącychudział w postępowaniu

  Dotyczy: postępowania prowadzonego wtrybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadaniainwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 14 przy ul: Wrzeciono 4 wWarszawie.

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawieprzy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907),który stanowi, iż „W uzasadnionychprzypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienićtreść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacjiZamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazanospecyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jestudostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacjiistotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

  w załączniku nr 2 do SIWZ (wzór umowy):

   

  1) § 3 ust. 2 otrzymuje następującebrzmienie:

   

  „2. Strony przez termin wykonania umowy wskazany w ust. 1rozumieją dzień zakończeniarealizacji przedmiotu umowy wskazany wprotokole bezusterkowego odbioru końcowego. Za dzień zakończenia realizacjiprzedmiotu umowy uznaje się dzień w którym inspektor nadzoru potwierdziłgotowość do odbioru robót w dzienniku budowy, jeśli odbiór nastąpi zgodnie zpostanowieniami umowy i bez uwag albo datę podpisania bezusterkowego protokołuodbioru końcowego (w przypadku wystąpienia wad i usterek i usunięciu ich przezWykonawcę). Protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym podpisany będzie poodbiorze końcowym robót. Jeżeli dzień zakończenia realizacji przedmiotuumowy nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 to przedmiot umowybędzie uważany za wykonany z opó¼nieniem, rodzącym obowiązek zapłaty karyumownej na pisemne żądanie Zamawiającego.

  2) § 7 ust. 16 otrzymuje następującebrzmienie:

  „16. Za dzieńwykonania robót, uznaje się dzieńw którym inspektor nadzoru potwierdził gotowość do odbioru robót w dziennikubudowy, jeśli odbiór nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy i bez uwag albodatę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (w przypadkuwystąpienia wad i usterek i usunięciu ich przez Wykonawcę). Jeżeli dzień zakończenia realizacji przedmiotuumowy nastąpi po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 to przedmiotumowy będzie uważany za wykonany z opó¼nieniem, rodzącym obowiązek zapłaty karyumownej na pisemne żądanie Zamawiającego.”

  3) § 4 ust. 3 pkt 5 otrzymujenastępujące brzmienie:

  „5) protokoły odbioru będą potwierdzać:

  a)      odbiór robót w zakresie wykonania przezWykonawcę zgodnie z umową części robót (tzw. protokoły odbioru częściowegorobót),

  b)      odbiór robót w zakresie wykonania usunięciaprzez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancjijakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy (tzw. protokół odbioru usunięcia wad),

  c)      odbiór wykonania przez Wykonawcę wszystkichrobót budowlanych w zakresie określonym umową (tzw. protokół odbioru końcowego robót),

  d)      odbiór robót przypadający na koniec okresurękojmi i gwarancji jakości (wzależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) (tzw. protokół odbioru gwarancyjnego robót)

  wzory protokołów odbioru stanowią załączniknr 8 do umowy (wzory protokołów sąpoglądowe i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wzorów protokołówobowiązujących u Zamawiającego) ,”.

  Pozostałepostanowienia SIWZ – pozostają bez zmian.


  Warszawa, dnia 20.08.2014 r.

   

  Zż/341/1726/W/14/ZP/AKS

   

   

  ZAPROSZENIE DO Z£OżENIA OFERTY

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego,któregoprzedmiotem jest wykonanie robót budowlanychw ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacjażłobka nr 14 przy ul: Wrzeciono 4 w Warszawie.

             

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 uprzejmie informuje, iż w wyniku dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, zaprasza do złożenia oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

  W związku z powyższym, Zamawiający działając napodstawie art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) zaprasza dozłożenia oferty w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt. „Modernizacja żłobka nr 14 przy ul: Wrzeciono 4 w Warszawie”.Jednocześnie Zamawiającym udostępnia SIWZ w wersji elektronicznej do pobraniaze strony internetowej pod adresem:

  https://zlobki.waw.pl/oferty.php?z=99&pid=24200 

  Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibieZamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro lubprzesłać pocztą do dnia 05.09.2014 r. dogodz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibieZamawiającego w pokoju Dyrektora w dniu 05.09.2014r. o godz. 10:30.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane wBiuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.07.2014r. pod numerem 253640 – 2014.

  Do pobrania:

   

  SIWZ PDF

   

  Kosztorysy nakładcze i przedmiary ZIP

   

  Dokumentacja projektowa:

   

  Architektura ZIP

  Konstrukcja ZIP

  Technologia kuchni ZIP

  Instalacje sanitarne ZIP

  Instalacje elektryczne ZIP 


  Warszawa, dnia 14.08.2014 r.

  Zż/341/1701/W/14/ZP/AKS

   

  Do Wykonawców

  biorącychudział w postępowaniu

   

  INFORMACJA

  o wynikachoceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  i otrzymanychocenach spełniania tych warunków

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego,któregoprzedmiotem jest wykonanie robót budowlanychw ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacjażłobka nr 14 przy ul: Wrzeciono 4 w Warszawie.

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przyul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z                2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.),zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Owynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenachspełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzyzłożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” przedstawia w/w informacje:

   

  Nr wniosku

  Nazwa i  adres Wykonawcy

  Wynik oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymana ocena spełniania tych warunków.

  1

  Konsorcjum:

  SG Firma Remontowo-Budowlana

  Sławomir Godlewski

  ul. £acińska 4 lok. 37

  01-451 Warszawa

  PHUS – Adimex

  Adam Kojtych

  ul. Szafirowa 11

  05-077 Warszawa

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

   

  Otrzymana ocena spełniania warunków: 2 pkt

  (1 zamówienie powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

  2

  Konsorcjum:

  AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Sarmacka 5G

  02-972 Warszawa

  A-Projekt Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Sarmacka 5G

  02-972 Warszawa

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

   

  Otrzymana ocena spełniania warunków: 4 pkt

  (2 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

  3

  SKB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Spółka komandytowa

  ul. Wedmanowej 12

  93-228 £ód¼

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

   

  Otrzymana ocena spełniania warunków: 2 pkt

  (1 zamówienie powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

  4

  Leszek Sawicki

  Zakład Remontowo-Budowlany „Remomax”

  ul. Orłowska 3 lok. 7

  03-571 Warszawa

  Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu, jego wniosek podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

  5

  Konsorcjum:

  Adro Spółka cywilna

  Adam Giernatowski Justyna Giernatowska

  ul. Kwiatowa 69

  05-120 Legionowo

  PPHU Arcus

  Arkadiusz Masny

  ul. Witosą 17

  05-430 Celestynów

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

   

  Otrzymana ocena spełniania warunków: 0 pkt

  (0 zamówień powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o  tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

   

              W związku z faktem iż 4 Wykonawcówspełnia warunki udziału w postępowaniu, a w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiającywskazał, iż do składania ofert zaprosi 5 wykonawców, Zamawiający informuje, iżzgodnie z zasadami wyboru wykonawców do składania ofert określonymi wogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeni zostaną wszyscy Wykonawcy spełniającywarunki udziału w postępowaniu.

  Zamawiający przekaże odrębnym pismem zaproszenie doskładania ofert oraz SIWZ.

   


   

  Warszawa, dnia 14.08.2014 r.

   

  Zż/341/1700/W/14/ZP/AKS

  Do Wykonawców

  biorącychudział w postępowaniu

  INFORMACJA

  o wykluczeniuz udziału w postępowaniu

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego,któregoprzedmiotem jest wykonanie robót budowlanychw ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 14 przyul: Wrzeciono 4 w Warszawie.

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawieprzy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.),zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Zamawiającyzawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeniu z postępowania oudzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniemart. 92 ust. 1 pkt 3”informuje, iż z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego napodstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż „Z postępowania o udzielenie zamówieniawyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunkówudziału w postępowaniu” wyklucza następującego Wykonawcę:  

  Leszek Sawicki ZakładRemontowo-Budowlany „Remomax”

   

  W dniu 07.08.2014 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy Leszek Sawicki Zakład Remontowo-Budowlany„Remomax” wezwanie do:

  1)    uzupełnienia wtrybie art. 26 ust 3 ustawy PZP oświadczenia o spełnieniu warunków określonychprzepisami art. 22 ust 1 ustawy PZP poprawnie sporządzonego – gdyż załączone do wniosku oświadczenie niezostało prawidłowo sporządzone (brak skreśleń) – wskazano, iż zostanieprzedstawione pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia zasobów, a downiosku nie zostały załączone żadne zobowiązania podmiotów trzecichudostępniających zasoby,

  2)    złożeniawyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy PZP w następującym zakresie: poz. 1wykazu osób – czy. p. Waldemar Staniec posiada uprawnienia bez ograniczeń – gdyż nie zostało to wyra¼nie wskazane w wykazie.

  Wykonawcaw wyznaczonym terminie nie uzupełniłdokumentów i nie złożył wyjaśnień.

  W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż Wykonawcanie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu i podlegawykluczeniu z udziału w postępowaniu.

   

  Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

   

   

   

  Czytaj więcej

  P26/07/2014 Wkonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek w Warszawie

  Warszawa, dnia 27.08.2014 r

   

  Zż/341/1777/W/14/ZP/AKS

  Dowykonawców

  biorącychudział w postępowaniu

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego wtrybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadaniainwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej7/15 na Mini żłobek w Warszawie.

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawieprzy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907),który stanowi, iż „W uzasadnionychprzypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienićtreść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacjiZamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazanospecyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jestudostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacjiistotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

  w załączniku nr 2 do SIWZ (wzór umowy):

  1) § 3 ust. 2 otrzymuje następującebrzmienie:

  „2. Strony przez termin wykonania umowy wskazany w ust. 1rozumieją dzień zakończeniarealizacji przedmiotu umowy wskazany wprotokole bezusterkowego odbioru końcowego. Za dzień zakończenia realizacjiprzedmiotu umowy uznaje się dzień w którym inspektor nadzoru potwierdziłgotowość do odbioru robót w dzienniku budowy, jeśli odbiór nastąpi zgodnie zpostanowieniami umowy i bez uwag albo datę podpisania bezusterkowego protokołuodbioru końcowego (w przypadku wystąpienia wad i usterek i usunięciu ich przezWykonawcę). Protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym podpisany będzie poodbiorze końcowym robót. Jeżeli dzień zakończenia realizacji przedmiotuumowy nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 to przedmiot umowybędzie uważany za wykonany z opó¼nieniem, rodzącym obowiązek zapłaty karyumownej na pisemne żądanie Zamawiającego.”

  2) § 7 ust. 16 otrzymuje następującebrzmienie

  „16. Za dzieńwykonania robót, uznaje się dzieńw którym inspektor nadzoru potwierdził gotowość do odbioru robót w dziennikubudowy, jeśli odbiór nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy i bez uwag albodatę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (w przypadkuwystąpienia wad i usterek i usunięciu ich przez Wykonawcę). Jeżeli dzień zakończenia realizacji przedmiotuumowy nastąpi po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 to przedmiotumowy będzie uważany za wykonany z opó¼nieniem, rodzącym obowiązek zapłaty karyumownej na pisemne żądanie Zamawiającego.”

  3) § 4 ust. 3 pkt 5 otrzymujenastępujące brzmienie:

  „5) protokoły odbioru będą potwierdzać

  a)      odbiór robót w zakresie wykonania przezWykonawcę zgodnie z umową części robót (tzw. protokoły odbioru częściowegorobót),

  b)      odbiór robót w zakresie wykonania usunięciaprzez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancjijakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy (tzw. protokół odbioru usunięcia wad),

  c)      odbiór wykonania przez Wykonawcę wszystkichrobót budowlanych w zakresie określonym umową (tzw. protokół odbioru końcowego robót)

  d)      odbiór robót przypadający na koniec okresurękojmi i gwarancji jakości (wzależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) (tzw. protokół odbioru gwarancyjnego robót),

  wzory protokołów odbioru stanowią załączniknr 8 do umowy (wzory protokołów sąpoglądowe i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wzorów protokołówobowiązujących u Zamawiającego) ,”.

  Pozostałepostanowienia SIWZ – pozostają bez zmian.


   

  Warszawa, dnia 20.08.2014 r.

  Zż/341/1725/W/14/ZP/AKS

  Dowykonawców

  biorącychudział w postępowaniu

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego wtrybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadaniainwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej7/15 na Mini żłobek w Warszawie.

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawieprzy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907),który stanowi, iż „W uzasadnionychprzypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienićtreść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacjiZamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazanospecyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jestudostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacjiistotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

  1) dodaje się pkt 3.1a do SIWZ onastępującej treści:

  „3.1aW ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do montażu pierwszegowyposażenia wyszczególnionego w dokumentacji projektowej.”

  2) w załączniku nr 2 do SIWZ (wzórumowy)

   

     a) § 1 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:

  „1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanierobót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul.£owickiej 7/15 na Mini żłobek w Warszawie, polegających na wykonaniu przebudowyistniejących pomieszczeń w celu wyodrębnienia sal dla dzieci, toalet dladzieci, kuchni rozdzielczej wraz z zakupem i montażem wyposażeniatechnologicznego, pomieszczeń administracyjno-biurowych, toalet dla personelu,pomieszczeń magazynowych na sprzęt, wykonanie instalacji wod-kan, c.o.,wentylacji i elektrycznej, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej zjednoczesnym powiększeniem otworów, roboty wykończeniowe w zakresie podłóg,ścian i sufitów, zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw wraz montażem pierwszego wyposażenia(zwanymi w dalszej części umowy robotami lub robotami budowlanymi).”

    b) § 1 ust 3 otrzymuje następujące brzmienie:

  „3. Opis przedmiotu zamówienia określajązałączniki do niniejszej umowy:

  Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa, tj. projektbudowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania iobrotu robót (STWiOR), przedmiary robót (umożliwiające wycenę robót opisanych wdokumentacji projektowej i STWiOR), wyszczególnione w załączniku nr 3 do SIWZ,wykonane w 2014 roku przez PracownięArchitektury i Urbanistyki Rafał Mazur, spis dokumentacji projektowej,STWiOR i przedmiarów robót:

  a)     Inwentaryzacja obiektu

  b)     Koncepcja funkcjonalna

  c)     Projekt budowlany wielobranżowy

  d)     Projekt wykonawczy wielobranżowy

  e)     Dokumentacja kosztorysowa:

  -       kosztorysy nakładcze (branża budowlana – adaptacjalokalu, branża budowlana plac zabaw, branża elektryczna, branża sanitarna),

  -       przedmiary robót (branża elektryczna, branżasanitarna)

  f)       Charakterystyka energetyczna

  g)     Specyfikacja techniczna – branża budowlana, sanitarna i elektryczna

  h)     Informacja BIOZ

  Załącznik nr 2 – SIWZ (w zakresie nieujętym powyżej)

  Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy z dnia ………………… wraz z kosztorysamiofertowymi

  W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami,o których mowa powyżej, Zamawiający jest zobowiązany przedstawić na piśmiewyjaśnienia, zachowując zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpićz uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów na wyższymmiejscu w kolejności określonej powyżej.”

  3) do załącznika nr 3 do SIWZ(dokumentacja projektowa) dodaje się:

  -       STWiOR branżasanitarna

  -       STWiOR branżaelektryczna

  JednocześnieZamawiający udostępnia na stronie internetowej: STWiOR branża sanitarna orazSTWiOR branża elektryczna.

  Pozostałepostanowienia SIWZ – pozostają bez zmian.

   

  Do pobrania:

   

  STWIOR inst. elektryczne i sanitarne PDF

   


   

   

   

  Warszawa, dnia 14.08.2014 r.

  Zż/341/1703/W/14/ZP/AKS

   

  ZAPROSZENIE DO Z£OżENIA OFERTY

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego,któregoprzedmiotem jest wykonanie robót budowlanychw ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej7/15 na Mini żłobek w Warszawie.

             

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawieprzy ul. Belgijskiej 4 uprzejmie informuje, iż w wyniku dokonania ocenyspełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wniosku odopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, zaprasza do złożenia oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

  W związku z powyższym, Zamawiający działając napodstawie art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) zaprasza dozłożenia oferty w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt. „Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek wWarszawie”. Jednocześnie Zamawiającym udostępnia SIWZ w wersjielektronicznej do pobrania ze strony internetowej.

  Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wsiedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat IIpiętro lub przesłać pocztą do dnia 29.08.2014r. do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibieZamawiającego w pokoju Dyrektora w dniu 29.08.2014r. o godz. 10:30.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BiuletynieZamówień Publicznych w dniu 03.07.2014r. pod numerem 223858 – 2014.

  Do pobrania:

   

  Dokumentacja projektowa ZIP

  Przedmiary i kosztorysy nakładcze ZIP

  SIWZ PDF


   

   

  Warszawa, dnia 30.07.2014 r.

  Zż/341/1606/W/14/ZP/AKS 

  Do Wykonawców

  biorącychudział w postępowaniu

   

  INFORMACJA

  o wynikachoceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  i otrzymanychocenach spełniania tych warunków

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego,któregoprzedmiotem jest wykonanie robót budowlanychw ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej7/15 na Mini żłobek w Warszawie.

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawieprzy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.),zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Owynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenachspełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzyzłożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” przedstawia w/w informacje:

   

  Nr wniosku

  Nazwa i  adres Wykonawcy

  Wynik oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymana ocena spełniania tych warunków.

  1

  Zakład Robót Sanitarnych i  Budowlanych

  Instal-Bud

  Andrzej Onopiak

  ul. Madziarów 21

  04-444 Warszawa

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

   

  Otrzymana ocena spełniania warunków: 0 pkt

  (0 zamówień powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

  2

  PPHU Nowakowski Jerzy, Nowakowski Adam

  Spółka cywilna

  ul. Czarnieckiego 34

  05-120 Legionowo

  Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

  3

  Eurobudowa

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Orzechowa 25

  02-244 Warszawa

  Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

  4

  SG Firma Remontowo-Budowlana

  Sławomir Godlewski

  ul. £acińska 4 lok. 37

  01-451 Warszawa

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

   

  Otrzymana ocena spełniania warunków: 6 pkt

  (3 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o  tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

  5

  Konsorcjum

  Adro Spółka cywilna

  Adam Giernatowski Justyna Giernatowska

  ul. Kwiatowa 69

  05-120 Legionowo

  PPHU Arcus

  Arkadiusz Masny

  ul. Witosą 17

  05-430 Celestynów

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

   

  Otrzymana ocena spełniania warunków: 6 pkt

  (3 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o  tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

   

              W związku z faktem iż 3 Wykonawcówspełnia warunki udziału w postępowaniu, a w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiającywskazał, iż do składania ofert zaprosi 5 wykonawców, Zamawiający informuje, iżzgodnie z zasadami wyboru wykonawców do składania ofert określonymi wogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeni zostaną wszyscy Wykonawcy spełniającywarunki udziału w postępowaniu.

  Zamawiający przekaże odrębnym pismem zaproszenie doskładania ofert oraz SIWZ.


  Warszawa, dnia 30.07.2014 r.

   

  Zż/341/1607/W/14/ZP/AKS

  Do Wykonawców

  biorącychudział w postępowaniu

  INFORMACJA

  o wykluczeniuz udziału w postępowaniu

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego,któregoprzedmiotem jest wykonanie robót budowlanychw ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej7/15 na Mini żłobek w Warszawie.

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawieprzy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.),zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Zamawiającyzawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeniu z postępowania oudzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniemart. 92 ust. 1 pkt 3”informuje, iż z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego napodstawie:

  A)   art. 24 ust. 2pkt 4 ustawy, który stanowi, iż „Z postępowania o udzielenie zamówieniawyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunkówudziału w postępowaniu” wyklucza następujących Wykonawców:

  1)      PPHUNowakowski Jerzy, Nowakowski Adam Spółka cywilna

  B)   art. 24 ust. 1pkt 3 ustawy, który stanowi, iż „Zpostępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłatlub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadkówgdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu” wyklucza następującego Wykonawcę:

  2)      EurobudowaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   

  Ad. 1)

  W dniu 11.07.2014 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy PPHUNowakowski Jerzy, Nowakowski Adam Spółka cywilna wezwanie do:

  1)     uzupełnienia wtrybie art. 26 ust 3 ustawy PZP oświadczenia o spełnieniu warunków określonychprzepisami art. 22 ust 1 ustawy PZP poprawnie sporządzonego – gdyż do wniosku załączono dwa oświadczeniawystawione na wspólników spółki cywilnej, a wniosek o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu złożyła spółka cywilna, ponadto oświadczenia nie zostałyprawidłowo sporządzone (brak skreśleń) – w każdym oświadczeniu wskazano, iżzostanie przedstawione pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia zasobów,a do wniosku nie zostały załączone żadne zobowiązania podmiotów trzecichudostępniających zasoby,

  2)     złożeniawyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy PZP w następującym zakresie:

  a)       poz. 3 wykazurobót budowlanych – jaki charakter miało zamówienie realizowane na rzeczStołecznego Zarządu Infrastruktury – gdyż w treści dokumentu potwierdzającegonależyte wykonanie wskazano „na podstawie zawartych umów” oraz „wykonaniezgodnie z zawartymi umowami”; należy wskazać, czy zamówienia miały charakterciągły np. bieżące remonty i konserwacje, należy wskazać daty realizacjiposzczególnych zamówień, przedmioty tych zamówień oraz ich wartości brutto,

  b)       poz. 1 wykazuosób – czy p. Marek Wiesiołek posiada uprawnienia bez ograniczeń – gdyż niezostało to dokładnie wskazane w treści wykazu.

  Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów i nie złożył wyjaśnień.

  W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż Wykonawcanie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresieznajdowania się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia ipodlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

   

  Ad. 2)

  W dniu 11.07.2014 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy EurobudowaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością wezwanie m.in. do uzupełnienia w trybieart. 26 ust 3 ustawy PZP aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZakładuUbezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniemskładek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniawniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – gdyżzałączone do wniosku zaświadczenie zostało wystawione dnia 23.03.2014 r. a więcbyło ważne do dnia 23.06.2014 r. zaświadczenie winno być ważne na dzieńskładania wniosków, tj. 11.07.2014 r.

  W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedstawiłzaświadczenie wystawione dnia 14.07.2014 r. potwierdzające brak zaległości nadzień 14.07.2014 r.

  Dokument, co do którego Wykonawca został wezwany douzupełnienia w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy PZP, winien potwierdzaćspełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24ust 1 pkt 1-11 ustawy PZP nie pó¼niej niż na dzień, w którym upłynął terminna składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumentprzedstawiony przez Wykonawcę potwierdza brak zaległości na dzień 14.07.2014 r.a więc po upływie terminu na składanie wniosków – tj. 11.07.2014 r.

  W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż Wykonawcanie potwierdził braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa w art.24 ust 1 pkt 3 ustawy PZP i podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

   

   

  Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

  Czytaj więcej

  P24/05/2014 Informacja o wyniku postępowania: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

                                                                                         Warszawa, dnia 10.07.2014 r.

  Zż/341/1485/W/14/ZP/AKS

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o wynikupostępowania w części nr 2

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramachzadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

   

              Zespół żłobkówm.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, informuje, iżuznał za zasadną informację, otrzymaną wtrybie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tj. Dz. U.  2013 r. poz. 907z pó¼n. zm.) zwaną dalej ustawą, oraz woparciu o art. 181 ust. 2 ustawy dokonałpowtórnej oceny złożonych ofert.

  Mając powyższe na uwadze, Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy, , w związku zzakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty napodstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył izostał wybrany o realizacji zamówienia wczęści nr 2: Wykonaniedostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej, urządzeń gastronomicznych orazsprzętu kuchennego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29przy ul. Nike 6 następujący Wykonawca:

  Technica Group Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością Spółka komandytowa

  ul. Miłosna 2

  Ochaby Małe

  43-430 Skoczów

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 1 w części nr 2 złożona przez:

  Technica Group Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

  ul. Miłosna 2

  Ochaby Małe

  43-430 Skoczów

  Oferta za cenę brutto: 242.888,89 zł

  Oferta uzyskała 100 pkt wkryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Oferta nr 3 w części nr 2 złożona przez:

  "Gama – Plawgo &Zawisza – Spółka jawna"

  ul. Szczecińska 25A

  75-122 Koszalin

  Oferta za cenę brutto: 323.665,89

  Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający podtrzymuje rozstrzygnięcie zdnia 18.06.2014 r.

   

  Oferta nr 4 w części nr 2 złożona przez:

  S.G. FirmaRemontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

  ul. £acińska 4 lok. 37

  01-451 Warszawa

  Oferta za cenę brutto: 238.845,03 zł

  Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawartazgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostałoprzesłane w inny sposób (pisemnie).                                                                                         Warszawa, dnia 10.07.2014r.

  Zż/341/1484/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o odrzuceniu ofertyw części nr 2

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramachzadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4, informuje, iż uznał za zasadną informację, otrzymaną w trybie art. 181 ust. 1 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) zwaną dalej ustawą, oraz w oparciu o art. 181 ust.2 ustawy dokonał powtórnej ocenyzłożonych ofert. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający działając na podstawie:

  1)     art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiającyodrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną w części nr 2 przez Wykonawcę "Gama -Plawgo & Zawisza – Spółka jawna"

  2)     art. 89 ust.1 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiającyodrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów” odrzucił ofertę złożoną w części nr 2 przezWykonawcę S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

   

  Ad. 1)

  Zamawiającypodtrzymuje uzasadnienie odrzucenia oferty z dnia 16.06.2014 r.

   

  Ad. 2)

  Oferta Wykonawcy S.G.Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski podlega odrzuceniu jako niespełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia(w zakresie poz. 11, 93, 99, 115, 123-124).

  Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek wypełnieniaKalkulacji cenowej wraz z kolumną nr 8 ”Oferowany artykuł; Producent/nazwa własna(dotyczy wszystkich pozycji) + model/nr katalogowy (dot. poz.6,7,8,13,16,26,33,36,38,39,46,184,185,186). Treść kol. nr 8 kalkulacji cenowej jestdla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na koniecznośćustalenia zgodności treści oferty ze SIWZ tj. porównania oferowanych przezWykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. Zgodnie ztreścią wyrokuSądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2010 r. X Ga 7/2010podanie producentów materiałów ma charakter potwierdzający istotnywarunek zamówienia albowiem wraz z dokonanym przez zamawiającego opisemrodzajowym materiałów pozwala na dookreślenie i bliższą identyfikacjęoferowanych elementów”.

  Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował:

  1)       paletę magazynową z tworzywa sztucznego + stalnierdzewna o wym. 105x50x25cm (+/- 10%) firmy Promag,

  2)       wózek kelnerski 2 półkowy, o półkach głębokotłoczonych, dolna część półki zaokrąglona. Wózek spawany. Wyposażone w 4 kółkaobrotowe w tym dwa z hamulcem o średnicy 125 mm oraz gumowe odbojniki. Obciążenie napółkę ok 70 kg.Wymiary 90x60x97,5cm firmy Optimet MR-0405,

  3)       zmywarkę gastronomiczną, nierdzewną z funkcjąwyparzania; elektroniczny wyświetlacz temperatury;wbudowany  zmiękczacz wody, pompa zrzutowa wody;podwójne  ścianki obudowy, 4 programymyjące; temp. Mycia 50-60; temperatura wyparzania 80-90; wsad 330mm, kosz500x500mm; wszystkie ramiona ze stali nierdzewnej; w zestawie dodatkowy kompletkoszy (składający się z kosza do talerzy 1szt., kosza do szkła 1szt. orazpojemnika na sztućce 2szt.) oraz dozownik płynu myjącego i płuczącego; wymiary58-60×60-62×82-84cm. firmy Colged Isy-Tech 26-01,

  4)       chlebak ze stali nierdzewnej o wym 43x26x19cm firmyHendi,

  5)       czajnik ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5 l firmy Hendi,

  6)       czasomierz, czas odliczania 99min i 59sek.;powiadomienie d¼więkowe końca odliczania firmy Stalgast,

  7)       wałek do ciasta silikonowy firmy Hendi,

  8)       widelce stołowe wykonane z błyszczącej stalinierdzewnej 18/10 z możliwością mycia w zmywarkach; dł całkowita ok.18cm firmyStalgast,

  9)       łyżki stołowe wykonane z błyszczącej stali nierdzewnej18/10 z możliwością mycia w zmywarkach; dł całkowita ok.18cm firmy Stalgast,

  10)   formę do ciasta metalowa  z powłoką non-stick; wymiary  ok.. 40x25cm firmy Hendi,

  11)   formę do ciasta/ blacha z powłoką nieprzywierajacą owymiarach ok. 40x10x8cm firmy Hendi,

  12)   wieszak z 10 przesuwnymi haczykami wykonany zpolerowanej stali nierdzewnej do zamontowania na ścianie; 10 haczyków, 23x700mm firmy Stalgast,

  13)   salaterkę o śr. 18 cm, wys. 3 cm, wykonaną ze szkłabiałego firmy Stalgast.

   

  W dniu 23.06.2014 r. Zamawiający otrzymał w trybieart. 181 ust 1 ustawy PZP informację, z której wskazano, że:

  1)       poz. 11 – firma Promag nie posiada palet w rozmiarzewskazanym w opisie pozycji i nie łączy tworzywa sztucznego ze stalą nierdzewną,

  2)   poz. 17 – wymiary oferowanego wózka  kelnerskiego Optimet MR-0405 są niezgodne zwymiarami wskazanymi w opisie pozycji,

  3)   poz. 46 – oferowana zmywarka Colged Isy-Tech 26-01 nieposiada wskazanych w opisie pozycji funkcji (brak wbudowanego zmiękczacza wody,ramiona górne nie są wykonane ze stali nierdzewnej),

  4)   poz. 93 – firma Hendi nie posiada w swojej oferciechlebaków,

  5)   poz. 99 –firma Hendi nie posiada w swojej ofercieczajnika ze stali o poj. 4,5l,

  6)   poz. 100 – firma Stalgast nie posiada w swojej ofercieczasomierza zgodnego z opisem pozycji,

  7)   poz. 115 – firma Hendi nie posiada w swojej oferciewałka silikonowego zgodnego z opisem pozycji,

  8)   poz. 116-117 – firma Stalgast nie posiada w swojejofercie sztućców zgodnych z opisem pozycji,

  9)   poz. 123-124 – firma Hendi nie posiada w swojejofercie form do ciasta zgodnych z opisem pozycji,

  10)   poz. 183 – firma Stalgast nie posiada w swojej oferciewieszaka z 10 przesuwnymi haczykami, tj. zgodnego z opisem pozycji

  11)   poz. 189 – firma Stalgast nie posiada w swojej oferciesalaterki o śr. 18 cmi wys. 3 cmwykonanej ze szkła białego, tj. zgodnej z opisem pozycji.

   

  Zamawiający uznał informację za zasadną i dokonałpowtórzenia czynności badania i oceny ofert. Zamawiający wezwał Wykonawcę dozłożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy PZP w zakresie określonym wprzekazanej informacji.

               Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, wskazał,iż fakt braku zaoferowanych produktów w katalogu czy ofercie danegoproducenta/oferenta nie oznacza, iż produkt nie może zostać przez nichdostarczony. Wykonawca w stosunku do wszystkich wymienionych pozycji wskazał,iż są to wyroby spoza katalogu, oferowane przez podane firmy „na zamówienie”.

   

  Zamawiający, z uwagi na brak możliwości samodzielnegoustalenia zgodności zaoferowanych artykułów z opisem przedmiotu zamówienia,wystąpił do wskazanych przez Wykonawcę producentów o potwierdzenie lubzaprzeczenie możliwości dostarczenia w/w urządzeń i artykułów. W terminie dodnia 09.07.2014 r.:

  -       firma Promag S.A.poinformowała, iż oferta firmy jest ogólnie dostępna i Wykonawca mógłzaproponować standardowe produkty z oferty firmy, które odbiegają od wymiarówwskazanych w SIWZ, ponadto firma nie byłaby w stanie dostarczyć produktspełniającego wymagania w SIWZ,

  -       firma HendiPolska Sp. z o.o. poinformowała, iż w swojej ofercie handlowej nie posiadaartykułów wyposażenia gastronomicznego wskazanych przez Wykonawcę, a jedynymproduktem zbliżonym do produktu przedstawionego przez Wykonawcę jest czajnik zestali nierdzewnej, z tym że jego pojemność fabryczna to 6,5l a nie 4,5l.

  W dniu10.07.2014 r. firma Stalgast Sp. z o.o. zaprzeczyła możliwości dostarczeniaproduktów wskazanych przez Wykonawcę.

  Zgodnie z treścią orzeczeniaKrajowej Izby Odwoławczej o Sygn. akt KIO2406/13 "zaoferowanie materiału (…) którego nie mana rynku musi być uznanejako zaoferowanie świadczenia niemożliwego do spełnienia (…) zamawiający mającświadomość opisywanego błędu w ofertach jest obowiązany do odrzucenia tychofert na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 PZP gdyż wykonanie umowy na podstawietreści omawianych, błędnych ofert jest niemożliwe a więc umowa taka byłabynieważna na podstawie art. 387 par 1 KC".

  Wykonawca składając ofertę, jako profesjonalistazobowiązany jest sprawdzić dostępność oferowanych towarów, tj. możliwość ichzamówienia. W ofercie, Wykonawca zaoferował urządzenia i artykuły, które nie sądostępne. Podkreślić należy, iż Zamawiający nie wymagał od Wykonawcówprzedstawienia kart katalogowych oferowanego wyposażenia, z uwagi na wymógwskazania producenta a w niektórych pozycjach dokładnego modelu czy numerukatalogowego. Zamawiający identyfikuje artykuł po informacjach wpisanych w kol.nr 8 Kalkulacji cenowej. Wskazanie producenta, który nie ma w swojej ofercietakiego artykułu, jest równoznaczne z brakiem wskazania producenta / modelu – wkażdym z tych przypadków, Zamawiający nie będzie wstanie odebrać przedmiotuzamówienia jako zgodnego z ofertą Wykonawcy.

  Wykonawca zaoferował artykuły producentów (w zakresiepoz. 11, 93, 99, 115, 123-124), które nie są dostępne na rynku. W związku zpowyższym należy uznać, iż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawieart. 89 ust 1 pkt 8 ustawy PZP w zw. z art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego zgodnie zktórym „umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna”.

   

              Z tych względów Zamawiającypostanowił jak na wstępie.

  Czytaj więcej

  P24/05/2014 Informacja o wyniku postępowania: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

                                                                                         Warszawa,dnia 18.06.2014 r.

  Zż/341/1322/W/14/ZP/AKS

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o wynikupostępowania w części nr 1

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramachzadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

   

              Zespół żłobkówm.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając napodstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zpó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku zzakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty napodstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył izostał wybrany o realizacji zamówienia wczęści nr 1: Wykonanie,dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadaniainwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 następujący Wykonawca:

  Przedsiębiorstwo Handlowo-ProdukcyjneAKMA Zbigniew Podstawski

  ul. Długa 43

  33-132 Niedomice

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 2 w części nr 1 złożona przez:

  PrzedsiębiorstwoHandlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

  ul. Długa 43

  33-132 Niedomice

  Oferta za cenę brutto: 98.167,53

  Oferta uzyskała 100 pkt wkryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Oferta nr 4 w części nr 1 złożona przez:

  S.G. FirmaRemontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

  ul. £acińska 4 lok. 37

  01-451 Warszawa

  Oferta za cenę brutto: 110.700,00

  Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawartazgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostałoprzesłane w inny sposób (pisemnie).

   

                                                                                         


  Warszawa, dnia 18.06.2014 r.

  Zż/341/1323/W/14/ZP/AKS

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

  INFORMACJA

  o odrzuceniu ofertyw części nr 1

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramachzadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) zwaną dalejustawą, informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi,iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jejtreść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zzastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3”odrzucił ofertę złożoną w części nr1 przez Wykonawcę: S.G. FirmaRemontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

  Zgodnie z treści SIWZ, jak i ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiającywymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej. Wykonawca nie załączył dooferty wymaganej kalkulacji cenowej. Należy nadmienić, iż z treści dokumentówzałączonych do oferty Zamawiający nie może wywnioskować po jakich cenach ijakie dokładnie Wykonawca oferuje artykuły. Powyższego braku nie można aniwyjaśnić w trybie art. 26 ust. 4 czy też art. 87 ust. 1 ani uzupełnić w trybieart. 26 ust. 3 ustawy, gdyż kalkulacja cenowa nie jest dokumentem podlegającymuzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Jednocześnienależy podkreślić, iż określony we wzorze umowy załączonym do SIWZ charakterwynagrodzenia nie jest ryczałtowy – wynagrodzenie Wykonawcy należne jest kwocieodpowiadającej ilości dostarczonego asortymentu po cenach jednostkowychwskazanych w kalkulacji. Zatem brak kalkulacji cenowej, czy innych dokumentówokreślających ceny jednostkowe w ofercie, skutkuje brakiem możliwości ustaleniawysokości wynagrodzenia w przypadku niedostarczenia wszystkich artykułów.Natomiast brak informacji o oferowanym artykule uniemożliwia weryfikację spełnieniaprzez zaoferowane artykuły wymagań wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotuzamówienia.

  Z uwagi na powyższe, Zamawiający odstąpił od wezwaniaWykonawcy w trybie art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia:

  1)       dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostawwykazanych w wykazie załączonym do oferty (w zakresie części nr 1) – gdyż niezostały załączone do oferty,

  2)       kart katalogowych lub specyfikacji technicznych wrazze zdjęciem, lub opisy wraz ze zdjęciem z oznaczeniem w sposób czytelnyoferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz zpodaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ichproducenta (importera) dlanastępujących pozycji Kalkulacji cenowej: 6, 7, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 37,43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54 – gdyż nie zostały załączone do oferty,

  3)       certyfikaty lub atesty zgodności z wymaganiamiokreślonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagańbezpieczeństwa i metod badań – dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej:11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – gdyż nie zostały załączone do oferty,

  4)       certyfikat zgodności z Polską Normą oraz certyfikat naznak bezpieczeństwa dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 51, 52 – gdyżnie zostały załączone do oferty,

  z uwagi na fakt, iż oferta podlega odrzuceniu.

              Z tych względów Zamawiającypostanowił jak na wstępie.

                                                                                         


  Warszawa, dnia 18.06.2014 r.

  Zż/341/1324/W/14/ZP/AKS

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o wynikupostępowania w części nr 2

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramachzadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

   

              Zespół żłobkówm.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając napodstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zpó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku zzakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty napodstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył izostał wybrany o realizacji zamówienia wczęści nr 2: Wykonaniedostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej, urządzeń gastronomicznych orazsprzętu kuchennego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29przy ul. Nike 6 następujący Wykonawca:

  S.G. Firma Remontowo-Budowlana SławomirGodlewski

  ul. £acińska 4 lok. 37

  01-451 Warszawa

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 1 w części nr 2 złożona przez:

  Technica Group Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

  ul. Miłosna 2

  Ochaby Małe

  43-430 Skoczów

  Oferta za cenę brutto: 242.888,89 zł

  Oferta uzyskała 98,34 pkt wkryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Oferta nr 3 w części nr 2 złożona przez:

  "Gama – Plawgo &Zawisza – Spółka jawna"

  ul. Szczecińska 25A

  75-122 Koszalin

  Oferta za cenę brutto: 323.665,89

  Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Oferta nr 4 w części nr 2 złożona przez:

  S.G. FirmaRemontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

  ul. £acińska 4 lok. 37

  01-451 Warszawa

  Oferta za cenę brutto: 238.845,03 zł

  Oferta uzyskała 100 pkt wkryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawartazgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostałoprzesłane w inny sposób (pisemnie).


                                                                                         


  Warszawa, dnia 18.06.2014 r.

  Zż/341/1325/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o odrzuceniu ofertyw części nr 2

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramachzadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) informuje, iżna podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jejtreść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zzastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3”odrzucił ofertę złożoną w części nr2 przez Wykonawcę: "Gama -Plawgo & Zawisza – Spółka jawna"

   

  Oferta w/w Wykonawcy "Gama – Plawgo & Zawisza – Spółka jawna" podlega jakonie spełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotuzamówienia (w zakresie poz. 147, 148 i 184).

  Zgodnie z treści SIWZ, jak i ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiającywymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej. W kalkulacji cenowej należałowpisać m.in. nazwę producenta we wszystkich pozycjach i nazwę własną artykułulub oznaczenie modelu do poz. 6, 7, 8, 13, 16, 26, 33, 36, 37, 39, 46, 184,185, 186. Wykonawca załączył do oferty kalkulację cenową, przy czym:

  1)       w poz. 147 i 148 nie wskazał producenta oferowanychartykułów,

  2)       oferowane urządzenie w poz. 184 nie jest zgodne zopisem przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanej mocy.

  Należy nadmienić, iż z treści dokumentów załączonychdo oferty Zamawiający nie może wywnioskować jakie dokładnie Wykonawca oferujeartykuły w poz. 147 i 148. Zamawiający wymagałpodania w kalkulacji cen oraz takich informacji o oferowanym artykule aby mógłzidentyfikować, czy oferowany artykuł jest zgodny z SIWZ (z uwagi na fakt, iżnie do wszystkich pozycji kalkulacji cenowej wymagane były dokumenty, któreidentyfikują oferowany artykuł). Brak informacji o oferowanym artykuleuniemożliwia weryfikację spełnienia przez zaoferowane artykuły wymagańwskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

  Natomiast urządzenie zaoferowane w poz. 184 ma moccałkowitą 1 kW a Zamawiający wymagał urządzenia o mocy 0,7 kW – Zamawiającydopuścił możliwość zaoferowania urządzenia równoważnego pod warunkiemzachowania wskazanych parametrów, jednym z nich była moc urządzenia, która jestkluczowa mając na uwadze pobór mocy oraz częstotliwość używania. Powyższaniezgodność wskazuje na zaoferowanie urządzenia niezgodnego z opisem przedmiotuzamówienia (wymaganiami Zamawiającego).

  Z uwagi na powyższe, Zamawiający odstąpił od wezwaniaWykonawcy w trybie art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia oświadczenia ospełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – gdyż załączone dooferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń), z uwagina fakt, iż oferta podlega odrzuceniu.

   

              Z tych względów Zamawiającypostanowił jak na wstępie.

  Czytaj więcej

  P18/04/2014 Informacja o wyniku postępowania US£UGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek

  Warszawa, dnia 07.05.2014 r.

  Zż/341/1059/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o wynikupostępowania

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowaniedokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadaniainwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek

   

              Zespół żłobkówm.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając napodstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zpó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku zzakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty napodstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył izostał wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

  Pracownia Architektury i UrbanistykiRafał Mazur

  ul. Radna 10 lok. 12

  00-341Warszawa

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 1 złożona przez:

  „Sawa-TechProjektowanie-Wykonawstwo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Mesyńska 20

  02-761 Warszawa

  Oferta za cenę: 49.200,00 zł – oferta uzyskała 81,30pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Oferta nr 2 złożona przez:

  Pracownia Architektury iUrbanistyki Rafał Mazur

  ul. Radna 10 lok. 12

  00-341Warszawa

  Ofertaza cenę: 40.000,00 zł – ofertauzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Oferta nr 3 złożona przez:

  Krzysztof Wolski Artinex

  ul. Turecka 4 lok. 20a

  00-745Warszawa

  Ofertaza cenę: 65.599,96

  Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Oferta nr 4 złożona przez:

  Usługi Inwestycyjne BogusławKasprzycki

  ul. Malinowa 38L

  05-552Stefanowo

  Ofertaza cenę: 47.072,10  

  Ofertanie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziałuw postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznychi została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy

   

  Oferta nr 5 złożona przez:

  „Architektura” AleksandraMalińska

  ul. Chemika 35 lok. 93

  00-021Warszawa

  Ofertaza cenę: 57.810,00

  Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawartazgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostałoprzesłane w inny sposób (pisemnie).


                                                                                         Warszawa, dnia 07.05.2014r.

  Zż/341/1060/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o odrzuceniu ofert

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacjiprojektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadaniainwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) informuje, iż

  1) na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4ustawy, który stanowi, iż „Z postępowaniao udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazalispełniania warunków udziału w postępowaniuwykluczył Wykonawcę: UsługiInwestycyjne Bogusław Kasprzycki i odrzucił złożoną przez w/w Wykonawcęofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zostałazłożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzieleniezamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”

  2) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiającyodrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił oferty złożone przez Wykonawców:

  a)     Krzysztof Wolski Artinex

  b)     „Architektura” Aleksandra Malińska

  Ad. 1

  W dniu 02.05.2014 r. WykonawcaUsługi Inwestycyjne Bogusław Kasprzyckizostał wezwany do:

  1)      uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy, m.in.:

  a)      opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innegodokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzającejspełnienie warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z którym O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy sąubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) wzakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną (na jedno iwszystkie zdarzenia) na kwotę co najmniej 50.000,00 zł – gdyż do ofertyzałączono polisę niespełniającą warunku udziału w postępowaniudo oferty załączono polisę ubezpieczenia odpowiedzialnościcywilnej inżynierów budownictwa, z której treści wynika, iż dowodem posiadaniaubezpieczenia jest zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby InżynierówBudownictwa na którym znajduje się informacja o posiadanym obowiązkowymubezpieczeniu OC; przy czym do oferty nie załączono w/w zaświadczenia,załączono „informację o składkach członkowskich Polskiej Izby InżynierówBudownictwa w 2014 r.” przy czym z treści wynika, iż architekci będącyczłonkami PIIB mogą wykupić ubezpieczenie OC Architekta (w kwocie 10 zł) –należy wskazać, iż za spełniające warunek udziału w postępowaniu w zakresiesytuacji ekonomicznej należy uznać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialnościcywilnej architektów a nie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierówbudownictwa, ponadto mając na uwadze treść informacji o składkach członkowskichPIIB oraz potwierdzenie opłaty składek załączone do oferty wyra¼nie wynika, iżnie uwzględnia OC architekta, zatem przedstawiona polisą nie może być uznana zaspełniającą warunek udziału w postępowaniu,

  b)     dowodów, wskazującychczy usługi wskazane w wykazie załączonym do oferty zostały wykonane należycie –gdyż do wykazu załączono protokoły zdawczo-odbiorcze, z których treści niewynika, czy usługi zostały wykonane należycie, ponadto treść dokumentów budziwątpliwości Zamawiającego co do terminowego wykonania usług:

  a.      poz. 1 wykazu: wwykazie wskazano, że usługa była realizowana na rzecz SPZOZ SzpitalaPowiatowego w Mińsku Mazowieckim w okresie XII 2012 – X 2012 za kwotę 21.992,40zł a przedmiotem usług była dokumentacja proj-koszt wymiany modernizacjisystemów sygnalizacji ppoż w budynkach szpitala SPZOZ w Mińsku Mazowieckim,

  b.     poz. 2 wykazu: wwykazie wskazano, że usługa była realizowana na rzecz SPZOZ SzpitalaPowiatowego w Mińsku Mazowieckim w okresie VIX 2010 – VII 2013 za kwotę46.129,00 zł a przedmiotem usług była dokumentacja proj-koszt dostosowania dowymogów ochrony ppoż budynku głównego szpitala SPZOZ w Mińsku Mazowieckim,

                   przy czym na potwierdzenierealizacji usług załączono:

  a) protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacjiz dnia 05.07.2013 r. do umowy z dnia 08.05.2013 r. z terminem realizacji dodnia 15.06.2013 r. której przedmiotem była „Aktualizacja projektubudowlano-wykonawczego dostosowania do wymogów ochrony ppoż zgodnie zekspertyzą stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego szpitala PowiatowegoSPZOZ w Mińsk Mazowieckim oraz kosztorysów” – z treści dokumentu wynika, iżdokumentacja została odebrana po upływie terminu realizacji oraz nie wynika, żezostała wykonana należycie, ponadto ani przedmiot umowy ani daty terminrealizacji nie są  zgodne z informacjamiwskazanymi w poz. 2 wykazu usług,

  b) protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.10.2012 r.potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy do dnia 30.09.2012 r. zgodnie zwarunkami określonymi w umowie z dnia 11.07.2012 r. „Dokumentacjaprojektowo-kosztorysowa wymiany – modernizacji systemu sygnalizacji o pożarze wSPZOZ oraz protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji do weryfikacji zdnia 25.09.2013 r. do umowy z dnia 11.07.2012 r. z terminem realizacji do dnia10.08.2012 r. – z treści obu dokumentów wynika, iż dokumentacja zostałaodebrana po upływie terminu realizacji oraz nie wynika, że została wykonananależycie, ponadto termin realizacji nie jest zgodny z informacjami wskazanymiw poz. 1 wykazu usług,

  w przypadkunieposiadania dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług, Wykonawcapowinien przedstawić nowy wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnichtrzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywanenależycie, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zgodniez którym O udzielenie zamówienia mogąubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tymokresie, wykonali co najmniej dwie usługi o łącznej wartości co najmniej50.000,00 zł brutto, odpowiadająceswoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lubprzebudowy lub modernizacji lub adaptacji lub termomodernizacji pomieszczeń lubbudynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264(budynki szpitali i zakładów opieki medycznej);

  2)      złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy wzakresie:

  a)     czy „Dokumentacjaprojektowo-kosztorysowa wymiany-modernizacji systemu sygnalizacji o pożarze wSPZOZ Mińsk Mazowiecki” (poz. 1 wykazu zamówień) była dokumentacjąwielobranżową, jak również wskazania okresu rzeczywistego realizacji  tej umowy,

  b)     czy „Aktualizacjaprojektu budowlano-wykonawczego dostosowania do wymogów ochrony ppoż zgodnie zekspertyzą stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego szpitala PowiatowegoSPZOZ w Mińsk Mazowieckim oraz kosztorysów” (poz. 2 wykazu zamówień) byładokumentacją wielobranżową jak również wskazania okresu rzeczywistego realizacji  tej umowy oraz jej wartość (należy nieuwzględniać terminu realizacji, wartości oraz przedmiotu umowy z 2010 r.).

  W odpowiedzi na wezwanie Wykonawcazłożył m.in.:

  a)      zaświadczenie wystawione przez Świętokrzyską OkręgowąIzbę Inżynierów Budownictwa dla Bogusława Kasprzyckiego potwierdzająceposiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres 01.05.2014-30.04.2015,

  b)      zaświadczenie wystawione przez Podlaską Okręgową RadęIzby Architektów RP dla Zenona Malewskiego o wpisie w/w osoby na listę członkówPodlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP ważne do dnia 30.06.2014 r.,

  c)      wyjaśnienia dotyczące wykazu usług załączonego dooferty, wskazujące, iż:

  -       poz. 1 wykazu – wskład opracowania dokumentacji projektowej modernizacji – wymiany systemusygnalizacji ppoż wchodziły instalacje sanitarne i elektryczne, a protokółkońcowy odbioru dokumentacji z dnia 01.10.2012 r. jest protokołem ostatecznympo wykonaniu uwag wprowadzonych przez inwestora, które były poza terminemumownym,

  -       poz. 2 wykazu –usługa była realizowana dwuetapowo i na podstawie dwóch umów (pierwsza z 2010r. za kwotę 29.524,00 zł, druga w 2013 r. – aktualizacja dokumentacji wykonanejw 2010 r. za kwotę 16.605,00 zł) zatem dokumentację należy traktować jako jednąusługę dotycząca tego samego zadania rozciągniętą w czasie, a brak uwag zestrony inwestora w protokołach odbioru prac oznacza, że usługi zostały wykonanenależycie;

  jednocześnieWykonawca wskazał, iż usługi wskazane w wykazie są jedynymi usługami wykonanymiprzez Wykonawcę w latach 2010-2013 dotyczące projektów wielobranżowych budynkówwg PKOB klasy 1264.

              Wykonawca podlega wykluczeniu napodstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” z uwagi naniewskazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadaniawiedzy i doświadczenia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającej realizację zamówienia.

              Zgodnie z treścią ogłoszenia ozamówieniu oraz SIWZ o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy,którzy:

   1) w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia: wokresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniejdwie usługi o łącznej wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem iwartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegające naopracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lubmodernizacji lub adaptacji lub termomodernizacji pomieszczeń lub budynków wgPolskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynkiszpitali i zakładów opieki medycznej) –natomiast z przedstawionego przez Wykonawcę wykazu usług, dokumentówzałączonych do oferty (protokołów odbioru) oraz złożonych wyjaśnień, niewynika, że usługi zostały wykonane należycie, jednoznacznie wynika, że usługa zpoz. 1 wykazu nie polegała na opracowaniu wielobranżowej dokumentacjiprojektowej oraz wynika, iż zostały wykonane trzy usługi o łącznej wartości conajmniej 50.000,00 zł a nie dwie. Zamawiający, z uwagi na fakt, że treśćprotokołów odbioru jednoznacznie wskazuje na odbiór przedmiotu umów po upływieterminów określonych w umowie, nie może „z automatu” uznać, iż zostały wykonanenależycie. O tym czy treść dokumentu potwierdza należytą realizację zamówieniaprzesądza całokształt treści dokumentu a znajdujące się w treści protokółsformułowania „zgodnie z umową” mając na uwadze podpisanie protokołów poupływie terminu realizacji umów są niewystarczające. Ponadto Wykonawca nieudowodnił braku możliwości uzyskania poświadczeń stwierdzających należytewykonanie usług od samego podmiotu na rzecz którego były wykonywane – np. wsytuacji gdy podmiot już nie istnieje, Wykonawca może samodzielnie oświadczyć,czy zamówienie wykonał należycie czy nienależycie, niemniej jednak zdaniemZamawiającego o należytej realizacji zamówienia publicznego można mówićwówczas, gdy przedmiot świadczenia został wykonany prawidłowo w aspekcieterminu realizacji oraz w aspekcie jakość świadczenia odnoszonej do zakresuświadczenia, wymaganych parametrów technicznych itp. – zatem mając na uwadzetreść protokołów odbioru załączonych do oferty sugerują one nieterminową, tjnienależytą realizację przedmiotu usług. Jednocześnie należy wskazać, że niemożna uznać za wielobranżową dokumentacji (poz. 1), która obejmowała jedyniedwa rodzaje instalacji (elektrycznej i sanitarnej) i nie uwzględniała branżybudowlanej (ani architektury ani konstrukcji) – zatem warunek udziału wpostępowaniu nie został spełniony w zakresie wielobranżowości opracowań.Ponadto należy wskazać, iż fakt realizacji usług na podstawie odrębnych umów (wprzypadku poz. 2 wykazu usług) nie może być uznany jako jedno zamówienie, jednausługa (jedna usługa obejmuje realizację zamówienia w ramach jednej umowy czyteż jednego zlecenia realizacji, skoro realizacja usług była procesem rozciągniętymw czasie i zlecana była na podstawie odrębnych umów, nie można tym usługomprzypisać charakteru ciągłości, a tym samym uznać je za jedną usługę, jednozamówienie);

  2) w zakresie warunku sytuacjiekonomicznej i finansowej: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej(deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nasumę gwarancyjną (na jedno i wszystkie zdarzenia) na kwotę co najmniej50.000,00 zł  - natomiast z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów załączonych dooferty, jak i tych uzupełnionych w odpowiedzi na wezwanie, jednoznaczniewynika, iż Wykonawca nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotemzamówienia. Zamawiający jednoznacznie wskazał w wezwaniu, że załączona dooferty polisa ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, wraz z informacją oskładkach członkowskich Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014 r. nieuwzględnia OC architekta, zatem nie może być uznana za spełniającą określony warunekudziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił innej polisy np. dobrowolnegoubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej zprojektowaniem. Zamawiający informuje, iż za spełniające warunek udziału wpostępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej należy uznać obowiązkoweubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów, które zakresem ochronyobejmuje działalność gospodarczą osoby fizycznej – ubezpieczonego, ale tylkow ramach której wykonuje on osobiście samodzielne funkcje technicznew budownictwie w ramach posiadanych uprawnień; zakresem obowiązkowegoubezpieczenia OC nie są objęte jedynie szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonegooraz odpowiedzialność podmiotu posiadającego osobowość prawną (np. spółkiz o.o.); W rozstrzyganym przypadku Wykonawca jest osobą fizycznąprowadzącą działalność gospodarczą, zatem co do zasady ubezpieczenieobowiązkowe OC architektów mogłoby zostać uwzględnione, jednakże Wykonawca nieprzedstawił dokumentu, z którego wynikałoby objęcie jego osoby obowiązkowym OCarchitekta (a więc takim które będzie związane z przedmiotem niniejszegozamówienia). Wykonawca jednocześnie przedłożył dokument potwierdzający objęcieobowiązkowym ubezpieczeniem OC architekta p. Zenona Malewskiego – należywskazać, iż w/w dokument potwierdzałby spełnienie warunku udziału wpostępowaniu ale tylko w przypadku gdyby ofertę składał p. Z. Malewskiprowadzący działalność gospodarczą.

  Ad. 2.a)

  Oferta Wykonawcy KrzysztofWolski Artinex podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy,który stanowi, iż ,,Zamawiający odrzucaofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunkówzamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3 jako nie spełniającawymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia.

  Zamawiający zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu ozamówieniu wymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej sporządzonej przezWykonawcę samodzielnie zawierającą wycenę przedmiotu zamówienia z rozbiciem naposzczególne dokumentacje i usługi nadzoru autorskiego. Zamawiający wskazał, iżuzna za spełniający wymagania dokument, jeżeli: ceny określone w kalkulacjicenowej za poszczególne branżowe opracowania będą  podane w PLN oraz będą wskazane zdokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz będą uwzględniać należnypodatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (cena będzie uwzględniać wszelkiekoszty niezbędne do prawidłowego sporządzenia opracowań), kalkulacja będziezawierać wykaz wszystkich branżowych opracowań wymaganych przez Zamawiającego –uwzględniający opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), w ceniebędą uwzględnione minimalne koszty nadzoru autorskiego, których wartość powinnamieścić się w przedziale: 10-15% ceny oferty w zakresie opracowaniadokumentacji projektowej.

  Wykonawca nie załączył do oferty żadnego dokumentu, zktórego treści wynikałaby wycena poszczególnych opracowań. Powyższego braku niemożna ani wyjaśnić w trybie art. 26 ust 4 czy też art. 87 ust 1 ani uzupełnić wtrybie art. 26 ust 3 ustawy, gdyż kalkulacja cenowa / samodzielna wycenaopracowań przez Wykonawcę nie jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu w trybieart. 26 ust 3 ustawy (nie jest dokumentem wymienionym w Rozporządzeniu PrezesaRady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakichmoże żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą byćskładane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

   

  Ad. 2.b)

  Oferta Wykonawcy „Architektura”Aleksandra Malińska podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiającyodrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3 jako niespełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotuzamówienia.

  Zamawiający zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu ozamówieniu wymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej sporządzonej przezWykonawcę samodzielnie zawierającą wycenę przedmiotu zamówienia z rozbiciem naposzczególne dokumentacje i usługi nadzoru autorskiego. Zamawiający wskazał, iżuzna za spełniający wymagania dokument, jeżeli: ceny określone w kalkulacjicenowej za poszczególne branżowe opracowania będą  podane w PLN oraz będą wskazane zdokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz będą uwzględniać należnypodatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (cena będzie uwzględniać wszelkiekoszty niezbędne do prawidłowego sporządzenia opracowań), kalkulacja będziezawierać wykaz wszystkich branżowych opracowań wymaganych przez Zamawiającego –uwzględniający opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), w ceniebędą uwzględnione minimalne koszty nadzoru autorskiego, których wartość powinnamieścić się w przedziale: 10-15% ceny oferty w zakresie opracowaniadokumentacji projektowej.

  Wykonawca załączył do oferty wycenę poszczególnychrodzajów opracowań, jednakże zarówno z treści dokumentu zawierającego wycenę,jak i z treści formularza ofertowego jednoznacznie wynika, iż koszty nadzoruautorskiego zostały ustalone niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego (tj.poniżej 10% wartości opracowania dokumentacji – cena opracowań: 56.580,00 zł acena nadzoru: 1.230,00 zł). Powyższe świadczy o niezgodności oferty zwymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.

   

   

              Z tych względów Zamawiającypostanowił jak na wstępie.

  Czytaj więcej

  P17/04/2014 Informacja o wyniku postępowania: DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

                                                                                         Warszawa, dnia 29.04.2014 r.

  Zż/341/1024/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o wynikupostępowania w części nr 1

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,któregoprzedmiotem  jest wykonanie, dostawa imontaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

              Zespół żłobkówm.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając napodstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zpó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku zzakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty napodstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył izostał wybrany o realizacji zamówienia wczęści nr 1: Dostawa i montażwyposażenia meblowego w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy następujący Wykonawca:

  Moje Bambino Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością Spółka komandytowa

  ul. Graniczna 46

  93-428 £ód¼

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 2 i 5 (zmiana) złożona w części nr 1 przez:

  Nowa Szkoła Spółka zograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Polskiej OrganizacjiWojskowej 25

  90-248 £ód¼

  Oferta za cenę: 46.566,77

  Ofertanie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Oferta nr 3 złożona w części nr 1 przez:

  Moje Bambino Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

  ul. Graniczna 46

  93-428£ód¼

  Ofertaza cenę: 45.372,67 zł – ofertauzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Oferta nr 4 złożona w części nr 1 przez:

  PrzedsiębiorstwoHandlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

  ul. Długa 43

  33-132Niedomice

  Ofertaza cenę: 54.372,15 zł – ofertauzyskała 83,45 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawartazgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostałoprzesłane w inny sposób (pisemnie).

   


                                                                                         Warszawa, dnia 29.04.2014r.

  Zż/341/1025/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

  INFORMACJA

  o odrzuceniu ofertyw części nr 1

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,któregoprzedmiotem  jest wykonanie, dostawa imontaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą wWarszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) informuje, iżna podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jejtreść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zzastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3”odrzucił ofertę złożoną w części nr1 przez Wykonawcę: Nowa SzkołaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   

  W dniu 22.04.2014 r. Wykonawcazostał wezwany do:

  1)      uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy certyfikatówlub atestów zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot.wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań dla następujących pozycji Kalkulacjicenowej: 3 i 8,

  2)      złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy wzakresie: jaki był przedmiot zamówienia wskazanego w poz. 2 wykazu załączonegodo oferty – jakiego rodzaju „wyposażenie” zostało dostarczone w ramachzamówienia.

  W odpowiedzi na wezwanie Wykonawcazłożył:

  1)     oświadczenie icertyfikat do poz. 8

  2)      wyjaśnianie w zakresie poz. 3 kalkulacji cenowej – Wykonawcawskazał, iż załączył oświadczenie od firmy konkurencyjnej o zgodności produktówz normą (CE) oraz wskazał, że wszelkie deklaracje oraz certyfikaty sąudostępniane w firmie w momencie złożenia zamówienia dlatego nie ma możliwościna ten moment dołączenia deklaracji do poz. 3,

  3)     wyjaśnienie, iż wpoz. 2 wykazu proponowany produkt do łóżeczko śpioszek.

   

  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiającyodrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3 jako nie spełniającawymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawcaw odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił wymaganych postanowieniaSIWZ certyfikatów/atestów, a tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnieniaprzez zaoferowany w poz. 3 artykuł wymagań określonych przez Zamawiającego wzakresie posiadania przez oferowany artykuł certyfikatu lub atestu zgodności zwymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych orazwymagań bezpieczeństwa i metod badań.

  W złożonych zamiast uzupełnienia wyjaśnieniachWykonawca zasugerował, iż z uwagi na fakt, że producentem artykułu jest firmakonkurencyjna, certyfikat do zamawianego artykułu otrzymany zostanie dopiero pozłożeniu zamówienia. Jednakże w kalkulacji cenowej załączonej do oferty w poz.3 wykonawca wskazał, iż producentem artykułu jest on sam (Nowa Szkoła) zatemwyjaśnienia złożone przez Wykonawcę nie są logiczne. Nadmienić należy, iżWykonawca składając ofertę ma wiedzę na temat dokumentów wymaganych przezZamawiającego a zatem ocenia, czy na moment składania ofert wszelkie wymagane dokumentyprzez Zamawiającego będzie posiadać. W przypadku, gdy na etapie przygotowywaniaofert Wykonawca miał wiedzę, że dokument, który jest wymagany na dzieńskładania ofert, może zostać przekazany dopiero po faktycznym złożeniuzamówienia u dostawcy – winien był zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem owyjaśnienie treści SIWZ w tym zakresie i zaproponowanie innego rozwiązaniatakiej sytuacji. Na moment badania i oceny ofert Zamawiający nie może zmienićwymagań w stosunku do jednego z Wykonawców i uznać ofertę za zgodną z SIWZ.

  Z uwagi na powyższe, Zamawiający odstąpił od ponownegowezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie wskazania przedmiotuzamówienia z poz. 2 wykazu załączonego do oferty (wykazu zamówień/dostaw) aofertę Wykonawcy odrzucić.

              Z tych względów Zamawiającypostanowił jak na wstępie.

   


                                                                                         Warszawa, dnia 29.04.2014 r.

  Zż/341/1026/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o wynikupostępowania w części nr 2

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,któregoprzedmiotem  jest wykonanie, dostawa imontaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

              Zespół żłobków m.st.Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawieart. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n.zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniempostępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawiekryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybranyo realizacji zamówienia w części nr 2: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażeniameblowego w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy następujący Wykonawca:

  Przedsiębiorstwo Handlowo-ProdukcyjneAKMA Zbigniew Podstawski

  ul. Długa 43

  33-132Niedomice

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszympostępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 1 złożona w części nr 2 przez:

  Sławomir Klukiewicz

  ul. Dworcowa 105

  05-070 Sulejówek

  Oferta za cenę: 58.919,17 zł – oferta uzyskała 69,01pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Oferta nr 4 złożona w części nr 2 przez:

  PrzedsiębiorstwoHandlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

  ul. Długa 43

  33-132Niedomice

  Ofertaza cenę: 40.660,11 zł – ofertauzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   

  Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawartazgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostałoprzesłane w inny sposób (pisemnie).

  Czytaj więcej

  Profil nabywcy 2014

  Profil nabywcy – 2014

   

  Czytaj więcej

  P16/03/2014 Unieważnienie postępowania US£UGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek

  Warszawa dnia 07.04.2014 r.

   

   

  Zż/341/840/W/14/ZP/AKS

   

   

   

  Do wszystkich zainteresowanych

   

   

   

  Z A W I A D O M I E N I E

  ounieważnieniu postępowania

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowaniedokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadaniainwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek

   

   

  Zespół żłobków m.st.Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawieart. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżelinie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynąłżaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcyniepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie.

   

  W niniejszympostępowaniu nie została złożona żadna oferta.

   

  Z tych względówZamawiający postanowił jak na wstępie.

  Czytaj więcej

  P15/03/2014 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy świeżych owoców sezonowych

  Warszawa dnia 01.04.2014 r.

   

   

  Zż/341/617/W/14/ZP/AKS

   

   

   

  Do wszystkich zainteresowanych

   

   

   

  Z A W I A D O M I E N I E

  ounieważnieniu postępowania

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy świeżych owocówsezonowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

  Zespół żłobków m.st.Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawieart. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżelinie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynąłżaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcyniepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie.

   

  W niniejszympostępowaniu nie została złożona żadna oferta.

   

  Z tych względówZamawiający postanowił jak na wstępie.

   

  Czytaj więcej

  P09/03/2014 Informacja o wyniku postępowania US£UGI Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy

  Warszawa, dnia 31.03.2014 r.

  Zż/341/606/W/14/ZP/AKS

   

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

   

  INFORMACJA

  o wyniku postępowania

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

              Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia:

  Pan £ukasz £azarewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gate 2 Success £ukasz £azarewicz

  ul. Bonifacego 74 lok. 116

  02-936 Warszawa

  Cena brutto: 230.024,51 zł

  Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 1 złożona przez:

  Gate 2 Success £ukasz £azarewicz

  ul. Bonifacego 74 lok. 116

  02-936 Warszawa

  Cena brutto: 230.024,51

  Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

  Czytaj więcej

  P11/03/2014 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawa artykułów szkolnych do placówki Zespołu żłobków m.st. Warszawy: żłobka nr 49

                                                                                          Warszawa, dnia 28.03.2014 r.

   

  Zż/341/595/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  I N F O R M A C J A

  o wyniku postępowania

   

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa artykułów szkolnych do placówki Zespołu żłobków m.st. Warszawy – żłobka nr 49

   

   

              Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

  "Partner" Monika Zapendowska

  ul. Górska 9D lok. 20

  00-740 Warszawa

  Oferta za cenę: 2.662,40 zł brutto – Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu została złożona następująca oferta:

   

  Oferta nr 1 złożona przez:

  "Partner" Monika Zapendowska

  ul. Górska 9D lok. 20

  00-740 Warszawa

  Oferta za cenę: 2.662,40 zł brutto – Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

   

   

  Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

  Czytaj więcej

  P10/03/2014 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy świeżych owoców sezonowych

  Warszawa dnia 24.03.2014 r.

   

   

  Zż/341/567/W/14/ZP/AKS

   

   

   

  Do wszystkich zainteresowanych

   

   

   

  Z A W I A D O M I E N I E

  o unieważnieniu postępowania

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy świeżych owoców sezonowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie.

   

  W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

   

  Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

   

   

  Czytaj więcej

  P14/03/2014 Ogłoszenie o zamówieniu US£UGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 2) Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini ż


   

  Warszawa, dnia 26.03.2014 r.

  Zż/341/563/W/14/ZP/AKS

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 2) Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek.

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania ¼ródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ w zakresie części nr 1 zamówienia wraz z odpowiedziami:

   

  Pytanie nr 1

  Czy należy zaprojektować instalację niskoprądowe takie jak telefoniczną, Internet, antywłamaniowa instalacja, sygnalizacji pożaru, DSO itd.

  Odpowied¼

  Tak, należy zaprojektować instalację niskoprądowe takie jak telefoniczną, Internet, antywłamaniowa instalacja, sygnalizacji pożaru oraz inne niezbędne instalacje (np. SAP), wynikające z potrzeb zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji, bąd¼ wskazań wynikających z ekspertyz, opinii uwzględniających zmiany i uzupełnienia zakresu robót remontowych – o których mowa w  pkt. 2  opisu przedmiotu zamówienia, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu. W obowiązkach Wykonawcy leży identyfikacja potrzeb związanych z modernizacją obiektu celem osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego rezultatu:

  -        utworzenie dodatkowych około 25 miejsc organizacyjnych w modernizowanym obiekcie;

  -        wykonanie prac modernizacyjnych które pozwolą dostosować funkcje pomieszczeń do obowiązujących wymogów: technicznych, przeciw pożarowych oraz sanitarno-epidemiologicznych,

  -        doposażenie żłobka zapewniające jego funkcjonowanie zgodne z obowiązującymi przepisami

   

  Pytanie nr 2

  Czy należy wykonać projekt węzła cieplnego?

  Odpowied¼

  Zamawiający nie przewiduje opracowania projektu węzła cieplnego, jednakże zakłada się możliwość jego modernizacji gdy będzie to wynikało z potrzeb zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji, bąd¼ wskazań wynikających z ekspertyz, opinii uwzględniających zmiany i uzupełnienia zakresu robót remontowych – o których mowa w  pkt. 2  opisu przedmiotu zamówienia, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu. W obowiązkach Wykonawcy leży identyfikacja potrzeb związanych z modernizacją obiektu celem osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego rezultatu.

   

  Pytanie nr 3

  Czy Inwestor posiada aktualną opinie kominiarska?

  Odpowied¼

  Tak. Jeżeli opinia kominiarska posiadana przez Zamawiającego będzie wymagać zmiany/uaktualnienia lub w wyniku opracowania dokumentacji stanie się nieaktualna – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 1.1.4) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego; przy czym Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień w szczególności związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, a w przypadku takiej konieczności również ekspertyz w zakresie odstępstw od przepisów prawa (takich jak w zakresie ochrony p. pożarowej, sanitarnej).

   

  Pytanie nr 4

  Czy Inwestor posiada ekspertyzę pożarowa, jeśli nie kiedy przekaże Projektantowi?

  Odpowied¼

  Zamawiający nie posiada ekspertyzy pożarowej. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 1.1.4) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego; przy czym Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień w szczególności związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, a w przypadku takiej konieczności również ekspertyz w zakresie odstępstw od przepisów prawa (takich jak w zakresie ochrony p. pożarowej, sanitarnej).

   

   

  Wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców i odnoszą się poprzez analogię zarówno do części nr 1, jak i do części nr 2 zamówienia.


  Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 2) Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek

  Numer ogłoszenia w BZP: 95546 – 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014

  OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 2) Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, 2) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem, w podziale na części, w ramach następujących zadań inwestycyjnych pt.: a) Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 b) Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5A i 5B do SIWZ. 3 Wykonawca odpowiada za zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 – 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 – 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) 2 Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pó¼n. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA£U W POSTęPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE£NIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: a)co najmniej dwie usługi o łącznej wartości co najmniej 90.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia, b)co najmniej dwie usługi o łącznej wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub modernizacji lub adaptacji lub termomodernizacji pomieszczeń lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej). Wykonawca obowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu odrębnie dla każdej z części zamówienia na którą składana jest oferta (zamówienia wskazane w wykazach nie mogą się powtarzać).

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponują zespołem osób, który posiada doświadczenie w realizacji usług opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj: w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia – po jednej osobie posiadającej uprawnienia o których mowa w pkt a-d, w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia – po dwie osoby posiadające uprawnienia o których mowa w pkt a-d, Rodzaje wymaganych uprawnień: a)uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, b)uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, c)uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d)uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną (na jedno i wszystkie zdarzenia) na kwotę co najmniej: a)50.000,00 zł – w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia, b)90.000,00 zł – w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia. Wykonawca obowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu odrębnie dla każdej z części zamówienia na którą składana jest oferta (w przypadku składania oferty na obie części zamówienia suma gwarancyjna ma wynosić co najmniej 140 000,00 zł).

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ¡ DOSTARCZYć WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE£NIANIA WARUNKÓW UDZIA£U W POSTęPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ¡CYCH, żE OFEROWANE DOSTAWY, US£UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ¡ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Kalkulację cenową sporządzoną przez Wykonawcę samodzielnie zawierającą wycenę przedmiotu zamówienia dla części na którą składana jest oferta (oddzielnie dla każdej z części – gdy oferta składana jest na więcej niż jedną część zamówienia) z rozbiciem na poszczególne dokumentację projektową i usługi nadzoru autorskiego. Zamawiający uzna za spełniający wymagania dokument, jeżeli: 1) cena dokumentacji projektowej 2) ceny określone w kalkulacji cenowej za poszczególne branżowe opracowania będą podane w PLN oraz będą wskazane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz będą uwzględniać należny podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (cena będzie uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego sporządzenia opracowań), 3) będzie zawierać wykaz wszystkich branżowych opracowań wymaganych przez Zamawiającego – uwzględniający opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5A, 5B do SIWZ), 4) będą uwzględnione minimalne koszty nadzoru autorskiego, których wartość powinna mieścić się w przedziale: 10-15% ceny oferty w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) w następującym przypadku: w okresie opracowania dokumentacji projektowej – w przypadku braku możliwości lub znacznie utrudnionej realizacji umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, jak i w przypadku wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany danych, na podstawie, których Wykonawca wykonuje opracowanie, uniemożliwiającej dotrzymanie określonego w umowie terminu realizacji – wówczas termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny lub o czas, pozwalający na wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli opó¼nienie to jest spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opó¼nienie ze strony Wykonawcy, 2) zmiany w zakresie terminu realizacji (skrócenie terminu) w następującym przypadku: w okresie opracowania dokumentacji projektowej – w przypadku znacznego zaawansowania prac w zakresie opracowania dokumentacji, pod warunkiem wcześniejszej dostępności środków finansowych zabezpieczonych na realizację umowy, 3) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał, jak również i nie wskazał w formularzu ofertowym, iż realizację części zamówienia powierzy podwykonawcom – zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, 4) zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości – zmiana osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie – w przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu, 5) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 6) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu do umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZA£¡CZNIK I – INFORMACJE DOTYCZ¡CE OFERT CZęŚCIOWYCH

  CZęŚć Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5A do SIWZ.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZęŚć Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. £owickiej 7/15 na Mini żłobek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5B do SIWZ..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.   


   

  Czytaj więcej

  P09/03/2014 Ogłoszenie o zamówieniu US£UGI Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy

  Warszawa, dnia 20.03.2014 r.

   

  Zż/341/546/W/14/ZP/AKS

   

   

   

   

  Do wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

   

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pó¼n. zm.), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

   

  1) pkt 5 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego zakresu przedmiotu zamówienia na potrzeby nowych pracowników Zamawiającego.

   

  2) w pkt 9.1.1 SIWZ usuwa się zapis o następującej treści:

  Wykonawca w miejsce poświadczeń o których mowa powyżej, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesą Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

   

  3) modyfikuje się załączniki nr 6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.

   

  Pozostałe postanowienia SIWZ – pozostają bez zmian.

   

  Do pobrania: ZMIANA SIWZ Z DNIA 20.03.2014 r.

   


  Numer ogłoszenia w BZP: 95530 – 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014

  OG£OSZENIE O ZMIANIE OG£OSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93620 – 2014 data 19.03.2014 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

  Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

  SEKCJA II: ZMIANY W OG£OSZENIU

  II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: TAK określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego zakresu przedmiotu zamówienia na potrzeby nowych pracowników Zamawiającego..


   

  Warszawa: Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy

  Numer ogłoszenia w BZP: 93620 – 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014

  OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ (Kalkulacja cenowa). 3. Zamówienie, w zakresie usług świadczonych dla żłobków nr 46, 47, 48 i Oddziału żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.: a) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Przybyszewskiego 72 b) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2 c) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6 d) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego). 4. Wspólny Słownik Zamówień: 98.39.30.00-4 – Usługi krawieckie.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.39.30.00-4.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.06.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 2 Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pó¼n. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA£U W POSTęPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE£NIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • 1) Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedną usługę związaną i proporcjonalną do przedmiotu zamówienia tj. polegającą na wykonaniu (uszyciu) odzieży roboczej / pracowniczej o wartości co najmniej 200.000,00 zł. z podatkiem VAT, 2) Zamawiający określa następujące kryteria weryfikacji zdolności Wykonawców do należytego wykonania udzielanego zamówienia: Wykonawcy obowiązani są wskazać w wykazie wykonanych lub wykonywanych głównych usług wszelkie usługi związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu (uszyciu) odzieży roboczej / pracowniczej, ze wskazaniem usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie o wartości co najmniej 200.000,00 zł z podatkiem VAT każda z usług; Zamawiający dokona weryfikacji rzetelności Wykonawcy biorąc pod uwagę stosunek usług wykonanych lub wykonywanych należycie do usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie; przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca wykaże się odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia, gdy zostanie spełniona następująca przesłanka: procent ilości usług wykonanych lub wykonywanych należycie do ilości wszystkich usług wskazanych w wykazie wynosić będzie co najmniej 90%;

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ¡ DOSTARCZYć WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE£NIANIA WARUNKÓW UDZIA£U W POSTęPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Wykonawcy obowiązani są wskazać w wykazie wykonanych lub wykonywanych głównych usług wszelkie usługi związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu (uszyciu) odzieży roboczej / pracowniczej, ze wskazaniem usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie o wartości co najmniej 200.000,00 zł z podatkiem VAT każda z usług; Zamawiający dokona weryfikacji rzetelności Wykonawcy biorąc pod uwagę stosunek usług wykonanych lub wykonywanych należycie do usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie; przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca wykaże się odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia, gdy zostanie spełniona następująca przesłanka: procent ilości usług wykonanych lub wykonywanych należycie do ilości wszystkich usług wskazanych w wykazie wynosić będzie co najmniej 90%;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ¡CYCH, żE OFEROWANE DOSTAWY, US£UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ¡ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

   Próbki materiałów, z których wykonana zostanie odzież robocza, o wielkości 10 x 10 cm z wyra¼nym oznaczeniem pozycji kalkulacji cenowej, której dotyczy próbka wraz z załączeniem certyfikatu (lub dokumentu równoważnego, np. opinii czy oświadczenia producenta/importera lub podmiotu niezależnego – właściwego instytutu) producenta lub importera tkanin zawierającego informację o ich rodzaju, składzie surowcowym i gramaturze

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1 Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2 Wypełnioną kalkulację cenową. 3 Dowód wniesienia wadium. 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 2) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 3) zmiany umowy wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 4) zmiany rodzaju tkaniny zaoferowanej przez Wykonawcę w przypadku gdy wykonanie ubrań z tkaniny zaproponowanej w ofercie nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych i udokumentowanych przez Wykonawcę, po przedstawieniu stosownych certyfikatów lub dokumentów równoważnych np. opinii lub innego dokumentu wystawionego przez producenta/importera nowej tkaniny zawierającego informację o jej rodzaju, składzie surowcowym oraz gramaturze – zmiana rodzaju tkaniny może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany oraz zawarciu stosownego aneksu do umowy, 5) zmiany wzoru ubrania w przypadku gdy wykonanie wg zaleceń Zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia – nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych i udokumentowanych przez Wykonawcę, po zaproponowaniu nowego wzoru przez Wykonawcę, – zmiana wzoru ubrania może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany oraz zawarciu stosownego aneksu do umowy, Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie, w zakresie usług świadczonych dla żłobków nr 46, 47, 48 i Oddziału żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.: a) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Przybyszewskiego 72 b) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2 c) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6 d) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego)..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


   


  Czytaj więcej

  P11/03/2014 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa artykułów szkolnych do placówki Zespołu żłobków m.st. Warszawy: żłobka nr 49


  Warszawa, dnia 20.03.2014 r.

   

  Zż/341/547/W/14/ZP/AKS

   

   

   

   

  Do wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

   

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa artykułów szkolnych do placówki Zespołu żłobków m.st. Warszawy – żłobka nr 49

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pó¼n. zm.), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

   

  1) w pkt 9.1 SIWZ usuwa się zapis o następującej treści:

  Wykonawca w miejsce poświadczeń o których mowa powyżej, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesą Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

   

  2) modyfikuje się załączniki nr 6 i 7 do SIWZ, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.

   

  Pozostałe postanowienia SIWZ – pozostają bez zmian.

   

  Do pobrania: ZMIANA SIWZ Z DNIA 20.03.2014 r.

   


   

  Warszawa: Dostawa artykułów szkolnych do placówki Zespołu żłobków m.st. Warszawy: żłobka nr 49

  Numer ogłoszenia w BZP: 93616 – 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014

  OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów szkolnych do placówki Zespołu żłobków m.st. Warszawy: żłobka nr 49.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów szkolnych do placówki Zespołu żłobków m.st. Warszawy, żłobka nr 49 przy ul. 6-ego Sierpnia 1/5 w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 3. CPV: 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne 4. Zamówienie, w zakresie dostawy do żłobka nr 49 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektu pn.: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia 1/5 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego)..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 37.80.00.00-6.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA£U W POSTęPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE£NIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj: związane z dostarczaniem artykułów biurowych / szkolnych / piśmiennych o wartości wykonanego zamówienia co najmniej 1.000,00 zł. z podatkiem VAT

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ¡ DOSTARCZYć WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE£NIANIA WARUNKÓW UDZIA£U W POSTęPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ¡CYCH, żE OFEROWANE DOSTAWY, US£UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ¡ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

   Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek: wyra¼nie wskazać w Kalkulacji cenowej i wypełnić opis dla tego artykułu, załączyć do oferty odpowiednie dokumenty (tj. odpowiednie dowody wykazujące równoważność oferowanych przez Wykonawcę artykułów – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy) potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego (oznaczonym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem): 1) zaświadczenia / opinie / ekspertyzy wystawione przez niezależne podmioty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego przez Wykonawcę z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego, albo 2) karty katalogowe / opinie producentów zawierające szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę artykułu (powinny zawierać wszelkie elementy, których równoważność będzie badana przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do producentów artykułów oferowanych przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku artykułów, co do których pojawią się wątpliwości ich równoważności w stosunku do artykułu sprecyzowanego przez Zamawiającego. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (pojemność/waga/opakowanie – ilość szt.).

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wypełniona kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany jednostki miary poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego produktu na inny – w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego (o tożsamych cechach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania określone w SIWZ – w Kalkulacji cenowej), z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych brutto (tj z należnym podatkiem VAT) (w przypadku zwiększenia opakowania) lub ich stosunkowemu obniżeniu (w przypadku zmniejszenia opakowania), 2) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie, w zakresie dostawy do żłobka nr 49 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektu pn.: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia 1/5 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


   


  Czytaj więcej

  P06/01/2014 Informacja o wyniku postępowania Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - II procedura

                                                                                          Warszawa, dnia 14.02.2014 r.

   

  Zż/341/312/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  I N F O R M A C J A

  o wyniku postępowania

   

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespół żłobków m.st. Warszawy – II procedura

   

   

              Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

  Radio Rada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Polska 7

  81-339 Gdynia

  Oferta za cenę: 129.105,58 zł brutto – Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 1 złożona przez:

  Radio Rada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Polska 7

  81-339 Gdynia

  Oferta za cenę: 129.105,58 zł brutto – Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

  Czytaj więcej

  P02/01/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących

                                                                                  


          Warszawa, dnia 24.02.2014 r.

  Zż/341/382/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

  INFORMACJA

  o wyniku postępowania

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

              Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z powtórzeniem czynności badania o oceny ofert  złożonych w przedmiotowym postępowaniu w oparciu o art. 181 ust 2 ustawy zawiadamia, iż zakończył postępowanie i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

  "Praxis £ód¼ Pilecka i Petlak" Spółka jawna

  ul. Wólczańska 66

  90-516 Lód¼

  Oferta za cenę: 21.795,60 – oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

   

              Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 1 złożona przez:

  Cartidge Control Kielce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Zagórska 186

  25-436 Kielce

  Oferta za cenę: 19.255,65 zł

  Zamawiający podtrzymuje rozstrzygnięcie z dnia 07.02.2014 r., zgodnie z którym w/w oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

  Ponadto, Zamawiający informuje, iż w/w Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium o kolejne 30 dni.

   

  Oferta nr 2 złożona przez:

  Jet-Printer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Al. Krakowska 213

  02-180 Warszawa

  W wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w/w oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

   

  Oferta nr 3 złożona przez:

  "Partner XXI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Korcza 14

  41-806 Zabrze

  Oferta za cenę: 13.848,33 zł

  Zamawiający podtrzymuje rozstrzygnięcie z dnia 07.02.2014 r., zgodnie z którym w/w oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

   

  Oferta nr 4 złożona przez:

  "Partner" Monika Zapendowska

  ul. Górska 9D lok. 20

  00-740 Warszawa

  Oferta za cenę: 23.183,63 zł

  Zamawiający podtrzymuje rozstrzygnięcie z dnia 07.02.2014 r., zgodnie z którym w/w oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

  Ponadto, Zamawiający informuje, iż w/w Wykonawca oświadczył, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium o kolejne 30 dni.

   

  Oferta nr 5 złożona przez:

  "Praxis £ód¼ Pilecka i Petlak" Spółka jawna

  ul. Wólczańska 66

  90-516 Lód¼

  Oferta za cenę: 21.795,60 – oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

   

  Oferta nr 6 złożona przez:

  Primar – Information Technology Grzegorz Pałczyński

  ul. Meksykańska 6 lok. 101

  03-948 Warszawa

  W wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w/w oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

   

  Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).

                                                                                       


     Warszawa, dnia 24.02.2014 r.

  Zż/341/383/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o wykluczeniu z udziału w postępowaniu i odrzuceniu ofert

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 zgodnie z                   art. 92 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) zwaną dalej ustawą, informuje, iż w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu w oparciu o art. 181 ust 2 ustawy, działając na podstawie:

   

  1.      art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu następującego Wykonawcę:

  1) Jet-Printer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   

  2.      art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust 3, albo nie zgodzili się a przedłużenie okresu związania ofertą” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu następującego Wykonawcę:

  2) Primar – Information Technology Grzegorz Pałczyński

   

  oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił złożone przez w/w Wykonawców oferty.

   

  Ad.1

  Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w trybie art. 26 ust 3 w związku z art. 181 ust 2  ustawy PZP następujących dokumentów: raportów (wystawionych przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych testów wydajnościowych oferowanych artykułów, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 – raporty muszą zawierać wszystkie informacje wymagane przez wskazaną normę – gdyż w załączonych do ofert raportach występują następujące niezgodności:

  a)      wszystkie raporty z testu wydajności mają błędnie policzoną wartość odchylenia standardowego oraz nie zawierają dolnej granicy ufności;

  b)      w raportach dla artykułów o oznaczeniu: LE-TK3130, LE-TK160, LE-TK18, LE-TN2000, LE-13X, LE-TK130, LE-TK1140 średnia temperatura i wilgotność środowiska testowego jest niezgodna z wymaganiami normy ISO/IEC 19752

  c)      w raporcie dla artykułu o oznaczeniu: dla LE TK170 średnia temperatura jest niezgodna z wymaganiami normy ISO/IEC 19752.

  co świadczy o tym, iż raporty nie zostały wykonane zgodnie z normą ISO/IEC 19752 co było wymagane przez Zamawiającego.

  W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca nie złożył raportów do których został wezwany, wskazał natomiast, iż „wszystkie przedstawione w ofercie raporty przygotowane są w oparciu o standard ISO 19752 a nie zgodnie z normą ISO 19752; błędnie podane wartości odchylenia standardowego oraz średnie temperatury i wilgotność środowiska testowanego nie świadczą o złej metodyce przeprowadzenia badań a jedynie o braku normy ISO 19752 wg której przeprowadzone są badania; zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 313/09 brak w raporcie wszystkich wymaganych w normie parametrów nie świadczy o tym, że testy przeprowadzone były niezgodnie z ISO 19752; zgodnie z w/w wyrokiem raporty przedstawione w ofercie spełniają powyższy wymóg wskazując przeprowadzenie testów oferowanych kaset z tonerem zgodnie z normą ISO 19752 i potwierdzają żądają wydajność”.

  Zamawiający odnosząc się do odpowiedzi Wykonawcy wskazuje, co następuje.

  Wyrok KIO/UZP 313/09 przywołany przez Wykonawcę został wydany w odmiennym stanie faktycznym i prawnym: raport z testów wydajności nie był dokumentem obligatoryjnie wymaganym przez zamawiającego w sprawie której dotyczy przywołany wyrok, dokumentami wymaganymi przez zamawiającego były: certyfikat ISO 9001:2000, certyfikat ISO 14001 oraz zaświadczenie wystawione przez producenta oferowanych tonerów potwierdzające spełnienie normy ISO/IEC 19722 w zakresie testowania wydajności oferowanych tonerów lub zaświadczenie wystawione przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczone produkty odpowiadają normom technicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające swoją siedzibę w innym państwie członkowskich EOG. Mając na uwadze dokumenty wymagane przez zamawiającego w sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia w w/w wyroku – treść raportu z testu (który wymagany nie był) miał marginalne znaczenie (zgodnie z treścią wyroku: uznanie, że z uwagi na treść fakultatywnego dokumentu konieczne jest zanegowanie treści innych obligatoryjnych dokumentów i oświadczeń złożonych przez Przystępującego jest niezasadne; Przystępujący tak w formularzu ofertowym, jak i oddzielnym oświadczeniu (str. 7 oferty) potwierdzał oferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w rozdz. II siwz. Ponadto, złożył wymagane zaświadczenie od producenta wskazane w rozdz. IV, podrozdz. III, pkt 1.2, ppkt 2 siwz (str. 8-9). Dodatkowo potwierdza to także złożone przez Przystępującego jako załącznik w ramach pisemnego stanowiska w sprawie wniesionego odwołania oświadczenie producenta firmy „A1.”).

              Natomiast w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymagał przedstawienia przez Wykonawcę raportów (wystawionych przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych testów wydajnościowych oferowanych artykułów, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 z zastrzeżeniem, że raporty muszą zawierać wszystkie informacje wymagane przez wskazaną normę (Zamawiający wymagał „raportów z testów” a nie „zaświadczeń”).

              Mając na uwadze wymagania Zamawiającego, raporty przedstawione przez Wykonawcę nie zostały wykonane zgodnie z normą ISO/IEC 19752, zatem nie potwierdzają spełnienia przez oferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne wymagań określonych przez Zamawiającego, a co za tym idzie, oferta Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

  Zamawiający podkreśla, iż wymagał załączenia raportów z testów wydajności wykonanych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 – aby oferty mogły być porównywalne, każdy z wykonawców składający ofertę równoważną był obowiązany do przedstawienia dokumentów, wskazujących na parametry wydajności kaset tonerów z testów wydajności wykonanych zgodnie z warunkami jakie definiuje norma ISO/IEC 19752. Raport z testów wydajności wykonany zgodnie z normą potwierdza, że podawana przez producenta wydajność dla konkretnego tonera jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z w/w normą. Zatem wskazanie przez Wykonawcę, iż raporty załączone do oferty zostały wykonanie w oparciu o standard ISO 19752 a nie zgodnie z normą ISO/IEC 19752 potwierdza fakt, iż raporty przedstawione w ofercie nie odpowiadają dokumentom wymaganym przez Zamawiającego. Ponadto odnosząc się do wskazania przez Wykonawcę, iż „błędnie podane wartości odchylenia standardowego oraz średnie temperatury i wilgotność środowiska testowanego nie świadczą o złej metodyce przeprowadzenia badań a jedynie o braku normy ISO 19752 wg której przeprowadzone są badania” należy wskazać, iż norma ISO/IEC 19752 określa ściśle warunki w jakich testy wydajności muszą zostać przeprowadzone. Jakiekolwiek odchylenia od warunków wymaganych normą ISO/IEC 19752 (czyli np wyliczenie wartości wskazanych w dokumentacje niezgodnie ze wzorem matematycznym określonym w/w normą) świadczy o przeprowadzeniu testów niezgodnie z wymaganą normą (nie można utożsamiać normy ISO/IEC 19752 ze „standardem ISO 19752” na który to powołuje się Wykonawca). Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, iż załączone do oferty raporty są nierzetelne – w treści dokumentów wskazano: tytuł „raport z badań wydajności wg ISO/IEC 19752” a w treści „deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752” co stoi w sprzeczności z wyjaśnieniami uzyskanymi od Wykonawcy (czyli powoływanym przez Wykonawcę standardem ISO 19752).

   

  Ad.2

  Zamawiający zwrócił się do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na podstawie  art. 85 ust 2 ustawy PZP o przedłużenie terminu związania ofertą wraz jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium o kolejne 30 dni. Zawiadomienie zostało wysłane do Wykonawców faksem oraz e-mailem w dniu 14.02.2014 r.

  W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (18.02.2014 r. godz. 16:00) Wykonawca nie złożył w formie pisemnej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium o kolejne 30 dni.

  Mając powyższe na uwadze, Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu.

   

   

  Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


                                               

                                                                                          Warszawa, dnia 07.02.2014 r.

  Zż/341/262/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o wyniku postępowania

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, zawiadamia, iż dokonał oceny złożonych ofert na podstawie kryterium określonym w SIWZ. Zamawiający informuje, iż w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zwaną dalej ustawą.

             

  Informacje o terminie otwarcia oraz minimalnej wartości postąpienia składanego w toku aukcji elektronicznej Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli ważne oferty, w stosownym zaproszeniu.

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 1 złożona przez:

  Cartidge Control Kielce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Zagórska 186

  25-436 Kielce

  Oferta za cenę: 19.255,65 zł

  Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

   

  Oferta nr 2 złożona przez:

  Jet-Printer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Al. Krakowska 213

  02-180 Warszawa

  Oferta za cenę: 18.095,25 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

   

  Oferta nr 3 złożona przez:

  "Partner XXI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Korcza 14

  41-806 Zabrze

  Oferta za cenę: 13.848,33 zł

  Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

   

  Oferta nr 4 złożona przez:

  "Partner" Monika Zapendowska

  ul. Górska 9D lok. 20

  00-740 Warszawa

  Oferta za cenę: 23.183,63 zł

  Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

   

  Oferta nr 5 złożona przez:

  "Praxis £ód¼ Pilecka i Petlak" Spółka jawna

  ul. Wólczańska 66

  90-516 Lód¼

  Oferta za cenę: 21.795,60 – oferta uzyskała łącznie 83,02 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

   

  Oferta nr 6 złożona przez:

  Primar – Information Technology Grzegorz Pałczyński

  ul. Meksykańska 6 lok. 101

  03-948 Warszawa

  Oferta za cenę: 24.318,33 – oferta uzyskała łącznie 74,41 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

                                            


  Warszawa, dnia 07.02.2014 r.

  Zż/341/263/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o wykluczeniu z udziału w postępowaniu i odrzuceniu ofert

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) zwaną dalej ustawą, informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu następujących Wykonawców:

  1. Cartidge Control Kielce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  2. "Partner XXI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. "Partner" Monika Zapendowska

  oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił złożone przez w/w Wykonawców oferty.

   

  Ad. 1)

  Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia  w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP następujących dokumentów:

  1)      karty katalogowe, szczegółowy opis, specyfikację lub etykietę oferowanego artykułu, z której jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający do wszystkich oferowanych artykułów, gdyż takie dokumenty nie zostały załączone do oferty a były wymagane zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu,

  2)      raporty wydajności (wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych wydajnościowych wszystkich oferowanych artykułów,  zgodnie z normą ISO/IEC 19752 – gdyż załączone do oferty raporty są niewiarygodne (liczba wydrukowanych stron dla różnych kolejnych tonerów i na różnych urządzeniach drukujących, jest dokładnie taka sama – co jest w rzeczywistości obiektywnie niemożliwe),

  3)      pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby wiedzy i doświadczenia wraz z załączeniem dokumentów (jeżeli poniższe nie będzie wynikać z zobowiązania) dotyczących w szczególności:

  a)      zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (czy w sposób rzeczywisty nastąpi udostępnienie zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia)

  b)      sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  c)      charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  d)      zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

  z treści przedstawionego zobowiązania w/w informacje nie wynikają, ponadto brak jest wskazania przedmiotu zamówienia;

  4)      dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia dla podmiotu udostępniającego zasoby, gdyż zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający żądał aby wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedłożył także dokumenty dotyczące tego podmiotu (tj. dokumenty wystawione na rzecz Cartridge Control Sp. z o.o.) w zakresie wymaganym dla wykonawcy, tj.:

  a)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

  b)      aktualny odpis z rejestru (KRS)

  c)      aktualne zaświadczenie US,

  d)      aktualne zaświadczenie ZUS/KRUS

       a w/w dokumenty nie zostały załączone do oferty.

  W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedstawił:

  1)       zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia posiadanego przez Cartige Control Spółka z o.o., z treści zobowiązania wynika, iż wykorzystanie zasobów wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego nastąpi w sposób rzeczywisty poprzez konsultacje udzielane Cartige Control Kielce Sp. z o.o. na etapie realizacji umowy z Zespołem żłobków,

  2)       oświadczenie Cartige Control Kielce Sp. z o.o., iż podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia Cartige Control Spółka z o.o. nie będzie brał żadnego udziału w realizacji zamówienia, dlatego też nie zostaną udostępnione dokumenty potwierdzających brak podstaw do wykluczenia dla podmiotu udostępniającego zasoby,

  3)       deklaracje wydajności – o treści identycznej jakie zostały załączone do oferty,

  4)       raporty wydajności – o treści identycznej jakie zostały załączone do oferty,

  Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (brak dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia dla podmiotu udostępniającego zasoby, który będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia) oraz niewykazania spełnienia przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego, z uwagi na:

  1)       mając na uwadze szczególny charakter udostępnianych zasobów jakimi są wiedza i doświadczenie (zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu), należy wskazać, iż wykonawca może polegać na zasobach wiedzy i doświadczenia innego podmiotu tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaangażuje ten podmiot bezpośrednio, osobiście w realizację zamówienia np. na zasadzie podwykonawstwa (¼ródło: www.uzp.gov.pl, Opinia prawa nt „Zakres dokumentów, jakie przedstawia wykonawca na potwierdzenie warunków podmiotowych, w sytuacji, w której korzysta z potencjału podmiotu trzeciego”); z treści zobowiązania jednoznacznie wynika, iż zasoby wiedzy i doświadczenia będą wykorzystane w sposób rzeczywisty poprzez konsultacje udzielane wykonawcy na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, zatem podmiot trzeci udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji przedmiotowego zamówienia;

  2)       zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, jak i SIWZ, Zamawiający wymagał aby wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. ogłoszenia o zamówieniu (dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy PZP, aktualny odpis z rejestru – KRS, oraz aktualne zaświadczenia ZUS i US); Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na warunki prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu; na etapie badania i oceny ofert Zamawiający nie może zrezygnować z wymaganych dokumentów; z uwagi na brak dokumentów podmiotowych dot. podmiotu udostępniającego zasoby, Zamawiający nie ma możliwości weryfikacji (brak aktualnego odpisu KRS na dzień składania ofert) chociażby osoby podpisanej na zobowiązaniu (czy podpisane zostało przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki);

  3)       Zamawiający wymagał przedstawienia kart katalogowych, zawierających szczegółowy opis, specyfikację lub etykietę oferowanego artykułu, z której jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający do wszystkich oferowanych artykułów – załączone do oferty, jak i powtórnie uzupełnione te same deklaracje wydajności nie są tożsame z wymaganymi kartami katalogowymi (brak informacji dot. przeznaczenia oferowanych artykułów, tj możliwości ich użycia w urządzeniu posiadanym przez Zamawiającego),

  4)       przedstawione w ofercie, jak i powtórnie uzupełnione raporty są dla Zamawiającego niewiarygodne (liczba wydrukowanych stron dla różnych kolejnych tonerów i na różnych urządzeniach drukujących, jest dokładnie taka sama – co jest w rzeczywistości obiektywnie niemożliwe) – Wykonawca w żaden sposób nie wyjaśnił powyższej kwestii.

   

  Ad. 2

  Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia  w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP następujących dokumentów: raporty wydajności (wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych wydajnościowych do oferowanych artykułów w poz. 2 i 3,  zgodnie z normą ISO/IEC 19752 – gdyż nie zostały załączone do oferty.

  W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca wskazał, iż w załączniku nr 5 do SIWZ w poz. 2 i 3 występują tonery do kserokopiarek, a norma ISO/IEC określa metodę badania wydajności kaset z tonerem do monochromatycznych elektrograficznych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zawierających elementy drukarek. Wykonawca wskazał. iż norma nie odnosi się do kserokopiarek a także do materiałów przeznaczonych do eksploatacji drukarkowej takich jak bębny oraz rolki – zatem na te produkty nie  wystawia się testów, certyfikatów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie testów zgodnie z odpowiednimi normami ISO/IEC.

  Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na niewykazanie spełnienia przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający wymagał zaoferowania materiałów eksploatacyjnych do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego. Urządzenia z pozycji 2 i 3 załącznika nr 5 do SIWZ umożliwiają drukowanie z komputerów przez USB, a w zależności od modelu również z wykorzystaniem sieci ethernet. Oba rodzaje urządzeń są wykorzystywane przez Zamawiającego jako urządzenia drukujące, wiec obie pozycje są urządzeniami wielofunkcyjnymi z elementem drukarek, zatem wymóg przedstawienia raportów wydajności jest zasadny.

   

  Ad. 3

  Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia  w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP następujących dokumentów:

  1)       raporty wydajności (wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych wydajnościowych do wszystkich oferowanych artykułów,  zgodnie z normą ISO/IEC 19752 – gdyż nie zostały załączone do oferty,

  2)       certyfikaty (wystawione przez niezależne podmiotu zajmujące się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi) potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego artykułu przebiega zgodnie z normami ISO9001 i ISO 14001 lub równoważnymi – gdyż nie zostały załączone do oferty.

  W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedstawił:

  1)       karty produktów,

  2)       certyfikaty.

  Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na niewykazanie spełnienia przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego: Wykonawca przedstawił karty produktów, które nie są tożsame z raportami wydajności (brak informacji w kartach zgodnie z normą ISO/IEC 19752).

   

  Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


  Czytaj więcej

  P04/01/2014 Unieważnienie postępowania Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

  Warszawa, dnia 30.01.2014 r.

   

  Zż/341/213/W/14/ZP/AKS

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

   

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó¼n. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie.

   

  W niniejszym postępowaniu, została złożona jedna ważna oferta, której cena (194.408,00 zł) znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 130.990,95 zł (kwoty tej Zamawiający nie może zwiększyć).

   

  Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 1 złożona przez:

  Marcin Sikorski Pawilon „Szwajcarka”

  ul. St. Szobera 6 lok. 4

  01-318 Warszawa

  Oferta za cenę: 184.060,98 zł

  Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

   

  Oferta nr 2 złożona przez:

  Radio Rada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Polska 7

  81-339 Gdynia

  Oferta za cenę: 126.594,79 zł

  Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

   

  Oferta nr 3 złożona przez:

  „Carrot” T. Regulski, T. Tempczyk Spółka jawna

  ul. Szczytowa 16

  05-092 £omianki

  Oferta za cenę: 194.408,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

   


  Warszawa, dnia 30.01.2014 r.

   

  Zż/341/214/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA

  o wykluczeniu z udziału w postępowaniu i o odrzuceniu ofert

   

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wyklucza z udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzuca oferty złożone przez następujących Wykonawców:

   

  1. Marcin Sikorski Pawilon „Szwajcarka”
  2. Radio Rada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   

  Ad. 1

  Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP:

  1)       potwierdzenie zgłoszenia właściwemu organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, gdyż dokumentu nie załączono do oferty a był wymagany zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu,

  2)       aktualna decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydana na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia: w sprawie wpisu do rejestru gdyż do oferty załączono decyzję zatwierdzającą obiekt do prowadzenia działalności gospodarczej: stołówkę  w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Thomego 1 w Warszawie w zakresie podawania na naczyniach wielokrotnego użycia śniadań, dań obiadowych, przygotowywanych w oparciu o mięso i ryby w elementach kulinarnych, warzywa, owoców, jaja, półprodukty i wyroby gotowe – decyzja PIS powinna być związana z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz przedmiotem zamówienia – a więc powinna być to decyzja zatwierdzającą zakład w postaci np. magazynu artykułów spożywczych oraz zatwierdzająca środki transportu do przewożenia artykułów spożywczych z uwagi na fakt, iż w formularzu ofertowym wskazano iż zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców a Zamawiający przed zawarciem umowy, zgodnie z warunkami SIWZ, będzie wymagać przedstawienia wykazu środków transportu wraz z załączeniem decyzji, zaświadczeń lub opinii potwierdzających przeznaczenie środków transportu (możliwość przewożenia artykułów spożywczych), Zamawiający przypomina, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, a nie usługi cateringowe,

  3)       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z którym O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem artykułów spożywczych o wartości co najmniej 100.000,00 zł. z podatkiem VAT gdyż załączony do oferty wykaz nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu, z treści załączonych do oferty referencji wynika, iż dostawy dla dwóch odbiorców były realizowane w okresie 2012-2013 o wartości powyżej 100.000,00 zł  - każde zamówienie na podstawie umowy; natomiast do oferty zostały załączone zawarte umowy z których wynika, że zamówienie z poz. 1 było realizowane na podstawie dwóch umów – rocznych o wartości 53 tys zł każda przy czym przedmiotem były artykuły nabiałowe i spożywcze; zamówienie z poz. 2 było realizowane również na podstawie dwóch umów – rocznych o wartości: 55 tys zł i 56 tys zł przy czym przedmiotem była dostawa pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych,

  4)       ogólnych warunków ubezpieczenia stanowiących załącznik do polisy załączonej do oferty – gdyż z treści polisy nie wynika, że obejmuje swoim zakresem OC kontraktowe (tj z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) a w przypadku braku w/w zakresu objętego polisą załączoną do oferty, należy przedstawić inną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzającej spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z którym O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej, produkt) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej 150.000,00 PLN oraz limitem w zakresie odpowiedzialności za produkt wprowadzony do obrotu w wysokości co najmniej 80.000,00 PLN,

  5)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – gdyż dokumentu nie załączono do oferty a był wymagany zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

  W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca uzupełnił jedynie odpis CEIDG.

              Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzy i doświadczenia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   

   

  Ad. 2

  Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP, m.in.: potwierdzenie zgłoszenia właściwemu organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, gdyż dokumentu nie załączono do oferty a był wymagany zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

  W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca przedstawił oświadczenie, zgodnie z którym produkty będące w ofercie Wykonawcy jak i będące przedmiotem niniejszego przetargu są produktami specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a nie produktami rolno-spożywczymi i jako takie nie podlegają zgłoszeniu i IJGARS.

              Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia mógł ubiegać się Wykonawca, który posiada zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

  Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 187 poz. 1577 z pó¼n. zm.) podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, z wyłączeniem rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie prowadzonej dzielności rolniczej oraz przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium RP, oraz w/w ustawy nie dotyczy podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi.

  Ustawa nie przewiduje wyłączeń przedmiotowych, ani nie wskazuje co jest artykułem rolno-spożywczym. Mając na uwadze wyłączenia podmiotowe – Wykonawca im nie podlega (na podstawie art. 12 ust. 2) – tzn. nie jest rolnikiem, przedsiębiorcą wyrabiającym wino ani nie prowadzi działalności detalicznej, zatem nie posiada wymaganego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dokumentu.

  Zamawiający wyjaśnia, iż na etapie badania i oceny ofert, nie jest możliwa rezygnacja z dokumentu wymaganego przez Zamawiającego ani zastąpienie go innym.

              Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

   

  Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


  Czytaj więcej

  P05/01/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

   

  Warszawa: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy: w trzech nowych grupach w Oddziale żłobka nr 20

  Numer ogłoszenia w BZP: 18193 – 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014

  OG£OSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy: w trzech nowych grupach w Oddziale żłobka nr 20.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy w trzech nowych grupach w Oddziale żłobka nr 20 w okresie od dnia 03.02.2014 r. do dnia 30.06.2014 r Zamówienie, w zakresie usług świadczonych dla Oddziału żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektu pn.: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego). Przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisanych wydanych na podstawie art. 2a ustawy: nr kategorii 26 wykazu usług o charakterze niepriorytetowym: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe wymienione w Rozporządzeniu Prezesą Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68)..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

  II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

   Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

   Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a w związku z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zgodnie z którym w przypadku zamówień, których przedmiotem są między innymi usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy PZP, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1. naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, 2. naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 3. poniesieniem straty w mieniu publicznym, 4. uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Przedmiotem zamówienia są usługi niepriorytetowe (usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe w dziedzinie 92.00.00.00-1 wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV) określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesą Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68). Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 1 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia jest związany ze specyfiką usług określanych jako twórcza/artystyczna. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Pani Iwonie Gręda. Wykonawca realizuje na rzecz Zamawiającego tożsame usługi będące przedmiotem zamówienia w trzech istniejących już grupach w Oddziale żłobka nr 20 na podstawie umowy zawartej w trybie art. 39 ustawy PZP (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr: 22748 – 2014). Natomiast przedmiotem niniejszego zamówienia są tożsame usługi w tej samej placówce ale w nowoutworzonych grupach dziecięcych (dodatkowe trzy grupy powstałe w wyniku przeprowadzonej adaptacji pomieszczeń na piętrze budynku placówki w pa¼dzierniku). Dnia 12 listopada 2013 r. nowo utworzone grupy dziecięce zostały uruchomione, po zakończeniu adaptacji dzieci w placówce, z uwagi na cele statutowe Zespołu żłobków m.st. Warszawy niezbędne jest zorganizowane zajęć rytmiki. Wybór wykonawcy dla realizacji usługi w trybie konkurencyjnym narażałby Zamawiającego na zarzut naruszenia zasady celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków. Zastosowanie trybu niekonkurencyjnego (tryb zamówienia z wolnej ręki) w oparciu o art. 5 ust. 1a ustawy PZP, pozwala na wybór odpowiednich Wykonawców celem zaspokojenia potrzeb Zamawiającego związanych z jego statutową działalnością przy uzyskaniu konkretnych oszczędności. Oszczędności możliwe są do osiągnięcia przy udzieleniu zamówienia właśnie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w którym to trybie Zamawiający jest w stanie prowadzić negocjacje z wykonawcami , w szczególności co do oferowanej ceny. Należy wskazać, iż niecelowe byłoby powierzenie wykonania zamówienia innej osobie / innemu podmiotowi w tej samej placówce dla nowoutworzonych grup dziecięcych – udzielenie zamówienia wykonawcy, który już świadczy w tym samym miejscu usługi, z przyczyn organizacyjnych jest w pełni uzasadnione (rytmika będzie odbywać się w tych samych dniach tygodnia, co pozwoli organizować w inne dni inne zajęcia i realizację innych usług np. przedstawienia teatralne czy imprezy okolicznościowe typu Dzień Dziecka). Co do zasady, dla wypełniania wskazanej przesłanki art. 5 ust. 1a ustawy PZP nie ma konieczności niejako próbnego przeprowadzania postępowań konkurencyjnych na określonego rodzaju usługi. Przepis ten posługuje się bowiem określeniem mogłoby skutkować, co wskazuje na uzasadnione, obiektywne założenie istniejące po stronie Zamawiającego, że zastosowanie trybu konkurencyjnego dla wyboru wykonawcy do świadczenia usług będzie powodowało negatywne skutki przede wszystkim dla dzieci, dla których te usługi są świadczone – gdyż z przyczyn organizacyjnych bez przeszkód można zrealizować zajęcia rytmiki w tych samych dniach w całym obiekcie gdy będzie realizował je ten sam wykonawca, pozostawiając inne dni tygodnia do dyspozycji dla innych zajęć i usług, w których uczestniczą wszystkie dzieci uczęszczające do placówki (a więc łącznie do sześciu grup).

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ¡CY ZAMIERZA UDZIELIć ZAMÓWIENIA

  • Iwona Gręda, Mikołajew 14, 96-516 Szymanów, kraj/woj. mazowieckie.
  Czytaj więcej

  P01/01/2014 Informacja o wyniku postępowania Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

  Warszawa, dnia 23.01.2014 r.

  Zż/341/168/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

  INFORMACJA

  o wyniku postępowania

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

              Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia:

  Adro S.C. Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska

  ul. Kwiatowa 69

  05-120 Legionowo

  Oferta za cenę jednostkową robocizny brutto: 36,75 zł

  Oferta za cenę brutto: 182.650,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena – 100%.

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu została złożona następująca oferta:

   

  Oferta nr 1 złożona przez:

  Adro S.C. Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska

  ul. Kwiatowa 69

  05-120 Legionowo

  Oferta za cenę jednostkową robocizny brutto: 36,75 zł

  Oferta za cenę brutto: 182.650,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena – 100%.

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

  Czytaj więcej

  P03/01/2014 Informacja o wyniku postępowania Dostawy artykułów biurowych i szkolnych

                                                                                          Warszawa, dnia 22.01.2014 r.

  Zż/341/148/W/14/ZP/AKS

   

   

  Do Wykonawców

  biorących udział w postępowaniu

   

   

  I N F O R M A C J A

  o wyniku postępowania

   

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych i szkolnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

   

   

              Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w częściach nr 1 i 2:

  "Partner" Monika Zapendowska

  ul. Górska 9D lok. 20

  00-740 Warszawa

  Oferta za cenę:

  Część nr 1 – 76.556,79 zł brutto – Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

  Część nr 2 – 151.715,77 zł brutto – Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

   

  Oferta nr 1 złożona przez:

  "Partner" Monika Zapendowska

  ul. Górska 9D lok. 20

  00-740 Warszawa

  Oferta za cenę:

  Część nr 1 – 76.556,79 zł brutto – Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

  Część nr 2 – 151.715,77 zł brutto – Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%