Zamówienia publiczne w roku 2019

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.41.19.KS   Przedmiot zamówienia: Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy …

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: przetarg …

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.39.19.KS Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.23.30.19.AKS Przedmiot zamówienia: Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.36.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.35.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej …

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.31.19.KS Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.34.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.33.19.AKS Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.28.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.29.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej …

ZŻ-A.26.17.19.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.26.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie – …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.24.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.25.19.AKS Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.23.19.AKS Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na …

ZŻ-A.26.13.19.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy …

ZŻ-A.26.14.19.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy …

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.19.22.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura Tryb: przetarg nieograniczony …

ZŻ-T.26.7.19.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 …

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.15.19  Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach …

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 …

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.14.19 Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie Tryb: przetarg …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.13.19 Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.5.19 Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 65 przy …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.12.19 Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.11.19 Przedmiot zamówienia: Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: zamówienie z wolnej …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.10.19 Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.9.19 Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.8.19 Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do punktów dziennego opiekuna …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.7.19 Przedmiot zamówienia: Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 07.02.2019 r. …

ZŻ-M.26.2.19.JZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy …

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.2.19 Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów biurowych do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: …

ZŻ-T.26.4.19.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 …

ZŻ-T.26.3.19.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 …

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.6.19 Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: …

ZŻ-T.26.1.19.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 …

Przejdź do treści