Zamówienia publiczne w roku 2019

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.41.19.KS   Przedmiot zamówienia: Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert:04.10.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 ZZ-ZP.26.41.19.KS-ogl-o-zam Rozmiar pliku: 444 KB 2 ZŻ-ZP.26.41.19.KS-inf-z-otwarcia-ofert Rozmiar pliku: …
Przedmiot zamówienia: Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 05.11.2019 godzina 09:00 UWAGA! W dniu 22.10.2019 r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP. Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza …
Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.39.19.KS Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 24.09.2019 godzina 8:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” Tryb: przetarg ograniczony Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.08.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 ZZ-ZP.26.37.19.AKS-wzory-dokumentow Rozmiar …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.23.30.19.AKS Przedmiot zamówienia: Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego Tryb: zamówienie z wolnej ręki Załączniki 1 ZZ-ZP.26.30.19.AKS-ogl-o-udzieleniu-zam Rozmiar pliku: 261 KB
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.36.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Tryb: zamówienie z wolnej ręki Załączniki 1 Ogłoszenie o zmianie …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.35.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Tryb: zamówienie z wolnej ręki Załączniki 1 Ogłoszenie o zmianie …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa sprzętu RTV na potrzeby Projektu pt. „Żłobki na …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.31.19.KS Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja” Tryb: przetarg ograniczony Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.07.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5” Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 02.08.2019 godzina 12:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 ZZ-ZP.26.32.19.AKS-ogl-o-zmianie-ogl-o-zam Rozmiar pliku: 239 …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.34.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – III procedura Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 26.07.2019 godzina 09:00, miejsce: …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.33.19.AKS Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części – II procedura Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 23.07.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 ZZ-ZP.26.33.19.KS-zaw-o-uniewznieniu-w-cz-nr-8 Rozmiar …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.28.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Tryb: zamówienie z wolnej ręki Termin składania ofert: 16.07.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.29.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 18.07.2019 godzina 09:00, miejsce: …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa sprzętu AGD użytkowego oraz urządzeń do oczyszczania powietrza …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.26.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie – IV procedura Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 04.07.2019 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 ZZ-ZP.26.26.19.KS-odp-na-pyt-mod-SIWZ Rozmiar pliku: 329 KB 2 ZZ-ZP.26.26.19.KS-mod-SIWZ …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.24.19.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 02.07.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.25.19.AKS Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 01.07.2019 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.23.19.AKS Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 17.06.2019 godzina 12:00, miejsce: sekretariat, …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Żłobku nr 61 …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wykonanie i montaż zadaszeń tarasów i piaskownicy w Żłobku nr …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.19.22.KS Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 05.06.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 ZZ-ZP.26.22.19.KS-inf-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-cz-2 Rozmiar pliku: 145 KB 2 ZZ-ZP.26.22.19.KS-inf-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-cz-1 Rozmiar pliku: 150 KB 3 …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wywóz zużytego piasku oraz dostawa czystego piasku przeznaczonego do …
Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.15.19  Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 10.04.2019 godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia apteczek medycznych oraz termometrów do placówek wchodzących w skład Zespołu …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia apteczek medycznych oraz termometrów do placówek wchodzących w skład Zespołu …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.14.19 Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 05.04.2019 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 ZZ-ZP.26.14.19-zaw-o-uniewaznieniu-post-w-cz-2 Rozmiar pliku: 126 KB 2 ZZ-ZP.26.14.19-inf-o-odrzuceniu-ofert-w-cz-1-i-2 Rozmiar pliku: 2 MB …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.13.19 Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” – II procedura Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 01.04.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Do pobrania SIWZ …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.5.19 Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 65 przy ul. Spartańskiej 2 Tryb: zamówienie z wolnej ręki Załączniki 1 ZZ-ZP.26.5.19-ogl-o-udzieleniu-zam Rozmiar pliku: 259 KB
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.12.19 Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizacji projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” oraz „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” Tryb: przetarg nieograniczony Termin …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.11.19 Przedmiot zamówienia: Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: zamówienie z wolnej ręki Załączniki 1 zz-zp.26.11.19-uniewaznienie Rozmiar pliku: 158 KB
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.10.19 Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 15.03.2019 godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.9.19 Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 06.03.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Do pobrania SIWZ z załącznikami Załączniki …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.8.19 Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 14.02.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 ZZ-ZP.26.8.19-wynik Rozmiar pliku: 146 …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.7.19 Przedmiot zamówienia: Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 07.02.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 ZZ-ZP.26.7.19-wynik-cz-4 Rozmiar pliku: 169 KB 2 ZZ-ZP.26.7.19-wynik-cz-5 Rozmiar pliku: 165 KB 3 ZZ-ZP.26.7.19-wynik-cz-1 Rozmiar pliku: 160 …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha – szansą na …
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.2.19 Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów biurowych do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 05.02.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 ZZ-ZP.26.4.18-ogl-o-zam Rozmiar pliku: 409 KB 2 ZZ-ZP.26.4.18-SIWZ Rozmiar pliku: 2 MB 3 ZZ-ZP.26.4.18-inf-z-otwarcia Rozmiar …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest czyszczenie przepompowni ścieków w żłobku nr 53 przy ul. Akacjowej 15, nr …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest świadczenie usług usuwania awarii instalacji domofonowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy …
Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.6.19 Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 29.01.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Załączniki 1 ZZ-ZP.26.6.19-ogl-o-zam Rozmiar pliku: 402 KB 2 ZZ-ZP.26.6.19-SIWZ Rozmiar pliku: 3 MB 3 ZZ-ZP.26.6.19-inf-z-otwarcia Rozmiar …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności eksploatacyjnej urządzeń dźwigowych w placówkach Zespołu …
Przejdź do treści