Zamówienia publiczne w roku 2020

Załączniki 1 ZZ_KO_26_3_2020_MWI_Zapytanie Ofertowe Rozmiar pliku: 224 KB 2 Załącznik_1_Formularz oferty Rozmiar pliku: 21 KB 3 Załącznik_2_Opis Przedmiotu Zamówienia Rozmiar pliku: 169 KB
    Załączniki 1 zapytanie ofertowe Rozmiar pliku: 334 KB 2 zał. 1 B - OPZ Rozmiar pliku: 712 KB 3 zał. 1 A - formularz ofertowy Rozmiar pliku: 710 KB 4 baza konkurencyjności z dnia 17.09.2020 r. Rozmiar pliku: 47 KB
Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Załączniki 1 Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku: 1 MB 2 SIWZ Rozmiar pliku: 3 MB 3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Rozmiar pliku: 31 KB 4 Zmiana Załącznika nr 3.1 A do SIWZ Rozmiar pliku: 394 KB 5 Odpowiedzi na pytania Wykonawców Rozmiar pliku: 217 …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia: organizacja pięciogodzinnego streamingu w rozbiciu na dwa dni po 2,5 godziny w dniach 17 – 18 listopada 2020 roku wraz z usługą agencyjną obejmującą: Udostępnienie oraz obsługa studio nagraniowego wraz ze sprzętem niezbędnym do realizacji wydarzenia. Streaming konferencji. Zakup biletów lotniczych dla dwóch …
Oznaczenie postępowania: ZZ-ZP.26.11.2020.ABO Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki Załączniki 1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozmiar pliku: 444 KB 2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Rozmiar pliku: 13 KB
Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którego przedmiotem jest zakup 82 szt. urządzeń …
Przedmiot zamówienia: Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Wstępne ogłoszenie informacyjne Załączniki 1 2020-OJS152-370094-pl-1.pdf-ogłoszenie-opublikowane Rozmiar pliku: 290 KB
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Załączniki …
Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4 w związku z realizacją projektu „Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zaprasza do przesłania oferty cenowej realizowanego zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którego przedmiotem jest zakup 83 szt. urządzeń …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) którego przedmiotem jest świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy …
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 23.07.2020 r. do godz.: 10:00, miejsce: przyziemie budynku – wejście od parkingu w punkcie podawczym zlokalizowanym w pokoju nr 03, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa Załączniki 1 ogłoszenie-o-zamówieniu Rozmiar pliku: 1 …
Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej realizowanego zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w oparciu o art. 4 pkt 8 tej ustawy Załączniki 1 Zapytanie ofertowe …
Przedmiot zamówienia: Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego. Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki Załączniki 1 ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia-1 Rozmiar pliku: 228 KB
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych organicznych, segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Załączniki 1 Rozeznanie rynku Rozmiar pliku: 735 KB
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy – w podziale na części. Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 01.06.2020 r. godz. 13.00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa Załączniki 1 ogłoszenie-o-zamówieniu-opublikowane Rozmiar pliku: 184 KB 2 SIWZ-ZZ-ZP.26.7.2020.MPO_ Rozmiar pliku: 135 KB …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia apteczek medycznych do placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. …
Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.3.2020 Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy: w Żłobku Nr 67 ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1 w Warszawie Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki Załączniki 1 Ogłoszenie-nr-550027143-o-zamiarze-zawarcia-umowy Rozmiar pliku: 16 KB 2 Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia-opublikowane Rozmiar pliku: …
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Załączniki 1 Zapytanie-ofertowe …
Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.2.2020 Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy Tryb: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 06.02.2020r. do godz. 9:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa Załączniki 1 Ogłoszenie-o-zamówieniu-nr-507179 Rozmiar …
Dostawy mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Tryb: Zamówienie z wolnej ręki Załączniki 1 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzysztości ex ante Rozmiar pliku: 117 KB 2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sprostowanie opublikowane w TED (2) Rozmiar pliku: 67 KB
Przejdź do treści