Aktualności - Żłobek 40 | Żłobek nr 40

Adaptacja, kilka słów

Szanowni Państwo,

wrzesień zbliża się dużymi krokami, a co za tym idzie, również proces adaptacji do żłobka. Będzie to okres bardzo ważny zarówno dla dzieci, jak i rodziców oraz opiekunów. Nasza wspólna praca będzie szczególnie znacząca dla późniejszego funkcjonowania dziecka w żłobku.
Maluchy będą mierzyć się z rozstaniem z rodzicami i koniecznością funkcjonowania w nowym otoczeniu. Rolą nas dorosłych będzie poświęcenie dzieciom tyle uwagi i czasu, ile potrzebują, aby móc poradzić sobie z tym wyzwaniem.

Kierujemy więc do Państwa prośbę, aby na czas adaptacji do żłobka zorganizować swoją przestrzeń i zobowiązania zawodowe w taki sposób, aby móc towarzyszyć dziecku w placówce, a następnie mieć możliwość stopniowego wydłużania czasu pobytu dziecka w żłobku. Jeżeli już teraz wiedzą Państwo, że może być to trudne do zrealizowania, zachęcamy aby poprosić inną bliską osobę o to, by towarzyszyła dziecku w poznawaniu nowego środowiska.
Okres adaptacji, to czas kiedy dzieci są bardziej narażone na stres. Wiemy, że ten może wpływać na obniżenie odporności, sprawia, że organizm jest bardziej podatny na infekcje i choroby. Dlatego w trosce o zdrowie i dobrostan psychiczny dzieci musimy starać się przeprowadzić je przez ten czas w możliwie najbardziej łagodny sposób. Dzięki temu zwiększymy szanse na regularną obecność dziecka w żłobku.

Otoczenie pełne nowości sprawia, że poczucie bezpieczeństwa malucha zostaje zachwiane. Z tego względu może dochodzić do zmian w jego zachowaniu czy aktywności. Będzie on stopniowo poznawał wszelkie nowości – przestrzeń, ludzi, zwyczaje, dźwięki, smaki, zapachy. Również my jako pracownicy placówki będziemy poznawali Wasze dzieci – dlatego tak ważna jest Państwa obecność. Jako rodzice, jak nikt inny znacie swoje dzieci i dzieląc się z nami tą wiedzą, pomożecie nam w budowaniu komfortowej przestrzeni dla naszych podopiecznych. Opowiadając opiekunom o tym w jaki sposób dzieci komunikują swoje potrzeby, jak reagują w różnych sytuacjach, pozwolicie nam bardziej adekwatnie i trafnie odpowiedzieć na potrzeby Waszego dziecka.
Nabierając zaufania do opiekunów, dzieci będą gotowe do podejmowania nowych wyzwań. Stres ulegnie obniżeniu, dzięki czemu maluchy zaczną podejmować próby zabawy z innymi dziećmi, nawiązywania kontaktu z kadrą, eksplorowania przestrzeni.

Dostając takie sygnały od dziecka, będziemy wiedzieli, że nabywa gotowości do samodzielnego pobytu w żłobku – początkowo bardzo krótkiego (ok 1-2 godzin). W okresie adaptacji dziecko potrzebuje stopniowego wydłużania pobytu. Należy pamiętać, że każde z
dzieci będzie miało własne tempo adaptowania się do nowego miejsca. Wydłużanie czasu spędzanego w żłobku będzie dopasowywane indywidualnie do każdego dziecka.
Państwo jako rodzice, również będziecie w procesie adaptacji. Jest to czas, w którym również możecie przeżywać dużo emocji – także trudnych. O emocjach możemy powiedzieć, że są zaraźliwe – szczególnie jeśli dwie osoby są sobie bliskie. Dlatego będziecie mieli realny wpływ na to jakie stany będą współodczuwać Wasze dzieci. Zachęcamy aby w tym czasie korzystać ze wsparcia – rozmawiać z opiekunami, psychologiem, kierownikiem czy pielęgniarką. Rozpoznanie i akceptacja własnych emocji, może pomóc Państwu zrozumieć emocje, które będą przeżywać Wasze dzieci.

Czekamy, aby poznać się z Państwem i naszymi nowymi podopiecznymi. Chcemy aby aktywnie brali Państwo udział we wszelkich działaniach, jakie będą miały miejsce w czasie Waszego pobytu z dzieckiem w żłobku (zabawy, karmienie, czynności opiekńczo – pielęgnacyjne). Proszę przygotować się, na odłożenie na bok swoich telefonów komórkowych na czas pobytu w placówce, aby móc poświęcić swoją uwagę dziecku i być jego przewodnikiem i wsparciem w poznawaniu tego, co nowe. Razem z opiekunami będziecie Państwo mieli szansę dzielić się wiedzą, wymieniać się informacjami – a wszystko to w trosce o komfort dziecka. Chcemy zobaczyć jak karmicie, przebieracie swoje dziecko, chcemy dowiedzieć się od Was co lubi, a czego nie. Im więcej pozwolicie nam dowiedzieć się o swoim dziecku, tym bardziej adekwatnie będziemy potrafili odpowiedzieć na jego potrzeby.

To bardzo ważne abyście byli obecni przy dziecku podczas adaptacji. Zarówno w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu, naszym głównym celem są działania w interesie dziecka. Współpraca między nami pozwoli na stworzenie przestrzeni wspierającej dobre samopoczucie dzieci.

Psycholog,
Aleksandra Góra

Scroll to Top
Skip to content