Aktualności | Żłobek nr 58

Plan zajęć grupy 1 „Żabki”

                                                                               PLAN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH GRUPY I

                                                                                                                       „Żabki”

                                                                                                                 PAŹDZIERNIK

                                                                                                                  26.10 – 30.10

Wdrażanie dzieci w plan dnia.

Minimalizowanie stresu u dzieci związanego z nowym otoczeniem, z rówieśnikami, personelem – przytulanie, głaskanie

Cel: stworzenie przyjaznej atmosfery dzieciom przebywającym w grupie

ZABAWY DYDAKTYCZNE

 • Oglądanie ilustracji ze zwierzętami np. świnka,krowa itd
 • Oglądanie książeczek

CEL: rozwijanie i kształtowanie zmysłów, wrażeń i spostrzeżeń za pomocą różnych form dydaktycznych

ZABAWY RUCHOWE

 • Zabawy ruchowo – naśladowcze np. przejście przez tunel
 • Naśladowanie jak chodzi piesek, kotek
 • Zabawy z piłką: turlanie, rzucanie, kopanie
 • Zabawy w rytm muzyki
 • Zabawy w kole „Stary niedźwiedź”

CEL: rozwijanie w dziecku poczucia rytmu

NAWYKI I USAMODZIELNIANIE

 • Próby samodzielnego jedzenia łyżeczką i picia z kubeczka
 • Próby sprzątania zabawek

CEL: kształtujemy uwagę dowolną, kształtowanie nawyków higienicznych i właściwych zachowań społecznych, wszechstronny rozwój dziecka

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

 • „Puk, puk, puk…”
 •  „A Ram sam sam..”
 • „Umyć Ręce…”
 • „Idziemy do zoo”
 • „Bawiły się dzieci Paluszkami…”
 • „Jamniczek…”
 • „Baby Shark…”
 • „Koła Autobusu kręcą się..”

CEL: rozwijanie wyobraźni i wrażliwości dziecka na dźwięk, rytm oraz melodię

 

 

Przejdź do treści