Aktualności | Żłobek nr 58

Plan pracy grypy Biedronki i Motylki

PLAN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH GRUPY III

„BIEDRONKI”

        LUTY

08.02 – 12.02

ZABAWY DYDAKTYCZNE

 • Zachęcamy dzieci do mówienia
 • Pracujemy nad rozwojem spostrzegania
 • Ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową
 • Zabawy rozwijające mowę – nauka wierszyków , piosenek związanych między innymi z tematyką zimową
 • Odszukiwanie przez dziecko określonych przedmiotów , nazywanie ich ( obrazki, książeczki, czarodziejskie pudełko, przedmioty   znajdujące się w sali,
 • Ćwiczenia artykulacyjne usprawniające usta : cmokanie , parskanie , dmuchanie , poruszanie językiem , naśladowanie rybki, konia , krowy…itd…

 CEL: wzbogacanie wiedzy dzieci o otaczającym świecie , doskonalenie mowy i myślenia , kształtowanie wyobraźni

 ZABAWY TWÓRCZE

 • Praca dzieci – wykonamy misie z gąbki
 • Zabawy z plasteliną , gniecenie- ćwiczymy pracę rączek
 • Rysowanie kredkami ,farbami – dowolne inspiracje dziecka
 • Zabawy dowolne w kącikach tematycznych

CEL: współdziałanie  między rówieśnikami  , rozwój sprawności  manualnej , stymulowanie wyobraźni dzieci.

  ZABAWY RUCHOWE

 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Zabawy w rytm muzyki
 • Zabawy naśladowcze zwierzęta
 • Marsz ,podskoki

CEL: rozwijanie w dziecku poczucia rytmu, zaspokojenie dużej potrzeby na ruch

NAWYKI I USAMODZIELNIENIE

 • Zachęcanie do sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych
 • Wyrabianie nawyków grzecznościowych , mycie rączek i buzi
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań z przedmiotem
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego jedzenia łyżką i picia z kubeczka
 • Zachęcenie do rozbierania się do spania i ubierania po spaniu

CEL: kształtujemy uwagę dowolną , kształtowanie postawy samodzielności , kształtowanie nawyków higienicznych i właściwych  zachowań społecznych, wszechstronny rozwój dziecka.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE  

 • „Żyły w lesie małe misie…”
 • „ Jamniczek….”
 • „Myszka mała…”
 • „Panie Janie , Panie Janie …”
 • „Paluszki maluszki ….”
 • „Nie ma naszych rączek…”
 • „My jesteśmy jagódki”
 • „Przygotował Zuch dwie ręce…”
 • „Stary niedzwiedz mocno śpi…”
 • „Kotek, kotek łapki myje….”
 • „Baloniku nasz malutki….”
 • „ Lisek łakomczuszek”…
 • „ Dżungla …”
 • „ Ram sam sam…”
 •  „Cztery słonie , zielone słonie …”
 • „Trzy małe świnki…”

CEL: doskonalenie lokomocji , postawy pionowej  ruchu całego ciała w rytm muzyki oraz śpiewanie równocześnie .

 

PLAN  ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH GR IV

„MOTYLKI”

LUTY

8.02 – 12.02

 

BAL  Z TŁUSTYM CZWARTKIEM

Celem tych zajęć jest zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla karnawału. Prezentacja na ilustracjach strojów, masek, elementów dekoracji sali balowej (balony, serpentyny, wstążki).

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • kontynuacja nauczania wierszy i piosenek.
 • przybliżanie dzieciom zwyczajów związanych z karnawałem.
 • wprowadzenie dzieci w karnawałowy nastrój.
 • zapoznanie z dziecięcymi piosenkami i tańcami
 • omówienie wyglądu strojów karnawałowych i masek.
 • Kopciuszkowy świat – zapoznanie dzieci z fragmentami bajki „Kopciuszek”.

CEL: Kontynuacja rozwijania u dzieci umiejętności poznawczych oraz rozwijanie myślenia logicznego, a także wydłużanie koncentracji uwagi, skupienia się na treści prezentowanej bajki.

ZABAWY TWÓRCZE

 • ćwiczenia czynności układania puzzli, klocków drewnianych – rozwój wyobraźni oraz koordynacji ruchowej podczas dobierania odpowiednich części układanki.
 • rozwijanie umiejętności piętrzenia, szeregowania, konstruowania poprzez zabawy klockami o różnej strukturze i wielkości.
 • podniesienie sprawności palców, rąk, nadgarstka poprzez zabawy przedmiotami, które można zakręcać i odkręcać.
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • doskonalenie usprawniania ruchów ręki.
 • malowanie, rysowanie, lepienie, wydzieranie i inne zabawy plastyczne.
 • wykonanie pracy plastycznej „Mój pączek” – malowanie lub dekorowanie szablonu pączka kredkami różnymi akcesoriami plastycznymi.

CEL: Kontynuowanie ćwiczenia i rozwój motoryki małej i dużej, rozwój wyobraźni i myślenia.

ZABAWY RUCHOWE

 • wzmacniające ćwiczenia mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg poprzez zabawy ruchowe, które są dostosowywane do wieku i predyspozycji dziecka.
 • zabawy na świeżym powietrzu.
 • kontynuacja ćwiczeń ruchowych i tanecznych w ciągu dnia.
 • zabawa ruchowa typu „siała baba mak…”.
 • ćwiczenia koordynacji ruchowej.
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka.

CEL: Usprawnianie małej i dużej motoryki u dzieci. Rozwój świadomości zdrowotnej.

NAWYKI I USAMODZIELNIENIE

 • zachęcanie do sygnalizacji potrzeb fizjologicznych
 • wyrabianie nawyków grzecznościowych, mycie rączek i buzi
 • kształtowanie prawidłowych zachowań z przedmiotem
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego jedzenia łyżką i picia z kubeczka
 • zachęcanie do rozbierania się do spania i ubierania po spaniu

CEL: kształtowanie uwagi dowolnej, kształtowanie postawy samodzielności, kształtowanie nawyków higienicznych i właściwych zachowań społecznych, wszechstronny rozwój dziecka.

 ZABAWY UMUZYKALNIAJĄCE

 • kształtowanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała poprzez ćwiczenia gimnastyczne, np. o zmiennej szybkości, tempie i rytmie.
 • usprawnianie mięśni brzucha, nóg, rąk w zabawach polegających na czworakowaniu, biegu, skoku.
 • rozwijanie poczucie rytmu i wrażliwości muzycznej.
 • doskonalenie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy i wzrokowy.
 • odprężenie i wyciszenie grupy przy muzyce relaksacyjnej.
 • Bal w Żłobku – zabawa dzieci w grupie wraz z opiekunkami w strojach karnawałowych przy piosenkach: „Wielki Bal”; „Taniec Mai”; „A ram ram sam”.
 • zabawy przy muzyce z balonami, serpentynami.
 • „Głowa, ramiona, pięty…”
 • „Jamniczek…”
 • „Krasnal…”
 • „Kotek, kotek łapki myje…”
 • „Puk, puk… kto tam?…”
 • „Dżungla…”
 • „A ram ram sam…”
 • „Koła autobusu kręcą się…”
 • „Boogie Woogie…”
 • „Mucha w samolocie…”
 • „Umyć ręce, umyć…”

CEL: Uwrażliwienie i umuzykalnienie dzieci oraz kształtowanie wrażliwości ruchowo-umuzykalniającej.

 

 

 

 

 

 

Przejdź do treści