Aktualności - Żłobek 58 | Żłobek nr 58

Plany opiekuńczo – wychowawcze

PLAN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH GRUPY I

„Żabki”

PAŹDZIERNIK

03.10 -07.10

Celem tygodnia jest zapoznanie dzieci z darami jesieni, które występują w różnej postaci.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

– zabawy rozwijające mowę ( onomatopeje)

– słuchanie piosenek

– ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchowa

CEL: Rozwijanie u dzieci mowy i wzbogacenie wiedzy o świecie.

ZABAWY TWÓRCZE

– zabawy z kasztanami i liśćmi

– wyklejanie krepiną Wiewiórkę

– zabawy dowolne w naciskach tematycznych

CEL: Nauka zabawy w grupie , rozwój sprawności manualnej.

ZABAWY RUCHOWE

– zabawy na świeżym powietrzu (jeśli pogoda dopisuje)

– ćwiczenia ruchowe i taneczne w ciągu dnia

– kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy do piosenek

– zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka

CEL: Usprawnianie małej i dużej motoryki u dzieci. Rozwój świadomości zdrowotnej.

NAWYKI I USAMODZIELNIENIE

– kształtowanie prawidłowych nawyków porządkowych (sprzątanie po skończonej zabawie) i higienicznych (mycie rąk)

– kształtowanie prawidłowych zachowań z przedmiotem

– doskonalenie umiejętności samodzielnego jedzenia z łyżką i picia z kubeczka

CEL: Kształtowanie uwagi dowolnej, kształtowanie postawy samodzielności, kształtowanie nawyków higienicznych i właściwych zachowań społecznych, wszechstronny rozwój dziecka.

ZABAWY UMUZYKALNIAJĄCE

– rozwój poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej

– odprężanie i wyciszenie grupy przy muzyce relaksacyjnej

· „Głowa, ramiona, pięty…”

· „Krasnal…”

· „Jamniczek”

· „Umyć ręce…”

· „Dżungla…”

· „A ram ram sam…”

· „Boogie Woogie”

· „Żabka…”

· Kotek łapki myje

· Kolorowe kredki

· Zła pogoda, kapie woda

· Idzie Jesień

CEL: Uwrażliwienie i umuzykalnienie dzieci oraz kształtowanie wrażliwości ruchowo – umuzykalniającej

PLAN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
GRUPY II
„RYBKI”

PAŹDZIERNIK
03.10– 07.10

1. ZAZNAJOMIENIE RODZICÒW Z RYTMEM DNIA W ŻŁOBKU I ZACHĘCANIE ICH DO STOPNIOWEGO WPROWADZENIA GO W DOMU.

2. ZACHĘCANIE RODZICÓW DO WSPÓLNEGO ĆWICZENIA CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH ( mycie rączek , trzymanie kubeczka, łyżeczki)

3. ODRADZANIE RODZICOM WPROWADZANIA ZMIAN W ŻYCIU DZIECKA W CZASIE TRWANIA ADAPTACJI (bezpośrednio przed i w czasie trwania adaptacji- rozstania ze smoczkiem, odpieluchowania czy samodzielnego zasypiania)

4. ZACHĘCANIE RODZICÒW DO WSPÓLNEGO CZYTANIA KSIĄŻECZEK EDUKACYJNYCH Z OBRAZKAMI O PÓJŚCIU DO ŻŁOBKA.

5. ZWRÓCENIE UWAGI RODZICOM NA POTRZEBĘ OGRANICZENIA LUB ZUPEŁNEJ ELIMINACJI SPOŻYWANIA POSIŁKÓW ORAZ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH PRZY TABLECIE CZY TELEWIZORZE.

ZABAWY DYDAKTYCZNE

· Zachęcamy dzieci do mówienia

· Pracujemy nad rozwojem spostrzegania

· Ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową

· Śpiewanie piosenek związanych między innymi z tematyką zwierzątek

CEL: wzbogacanie wiedzy dzieci o otaczającym świecie , doskonalenie mowy i myślenia , kształtowanie wyobraźni

PRACA PLASTYCZNA

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ ZWIERZĄT

· Wspólna praca plastyczna „Chomiczek”

· W tym tygodniu odwiedzi nas zwierzątko CHOMIK

ZABAWY RUCHOWE

· Zabawy na dużej piłce

· Zabawa na ścieżce sensorycznej

· Przechodzenie przez tunel

· Zabawy w rytm muzyki

· Zabawy naśladowcze zwierzęta

CEL: rozwijanie w dziecku poczucia rytmu, zaspokojenie dużej potrzeby na ruch

NAWYKI I USAMODZIELNIENIA

· Nauka mycie rączek i buzi

· Nauka samodzielnego jedzenia łyżką i picia z kubeczka

· Zaczynamy naukę siadania na nocnik

CEL: Kształtowanie postawy samodzielności , kształtowanie nawyków higienicznych .

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

„Żyły w lesie małe misie…”

„ Jamniczek….”

„W chlewiku mieszka świnka”

„Paluszki maluszki

„Kotek, kotek łapki myje….”

„Bo na wsi…”

„ Lisek łakomczuszek”…

„ Na podwórku …”

„ Zwierzęta w lesie”

„Cztery słonie , zielone słonie …”

„Trzy małe świnki…”

„Kaczuszki”

„Wiewióreczka mała”

Plan zajęć opiekuńczo – wychowawczych

Grupy III

“Biedronki”

PAŹDZIERNIK

03.10 –  07.10

Miesiąc październik jest nadal miesiącem adaptacyjny dla niektórych dzieci.

ZABAWY DYDAKTYCZNE

● Pracujemy nad rozwojem spostrzegania

● Ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową

● Zabawy rozwijające mowę – nauka wierszyków , piosenek związanych między innymi z tematem Jesieni

● Odszukiwanie przez dziecko określonych przedmiotów , nazywanie ich ( obrazki, książeczki, czarodziejski worek, przedmioty znajdujące się w sali, odgadywanie imion dzieci , poznawanie czyja to pościel na leżaczku …itd.)

● Ćwiczenia artykulacyjne usprawniające usta : cmokanie, parskanie , dmuchanie , poruszanie językiem , naśladowanie rybki, konia , krowy…itd…

CEL: wzbogacanie wiedzy dzieci o otaczającym świecie , doskonalenie mowy i myślenia , kształtowanie wyobraźni

ZABAWY TWÓRCZE

· Praca dzieci – Malowanie jeża stempelkami.

· Praca dzieci wspólna – jesienne drzewo .

· Zabawy z ciastoliną , gniecenie, toczenie

· Nożyczki poszły w ruch (wycinanki )

· Rysowanie kredkami , dowolne inspiracje dziecka

· Pierwsze dopasowywanie prostych elementów geometrycznych do właściwych otworów

· Zabawy dowolne w kącikach tematycznych

CEL: współdziałanie między rówieśnikami , rozwój sprawności manualnej , stymulowanie wyobraźni dzieci.

ZABAWY RUCHOWE

● Rzut piłką do celu

● Zabawy na świeżym powietrzu

● Zabawy w rytm muzyki

● Zabawy naśladowcze zwierzęta

● Marsz ,podskoki

CEL: rozwijanie w dziecku poczucia rytmu, zaspokojenie dużej potrzeby na ruch , współdziałanie w grupie

NAWYKI I USAMODZIELNIENIE

● Zachęcanie do sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych

● Wyrabianie nawyków grzecznościowych , mycie rączek i buzi

● Kształtowanie prawidłowych zachowań z przedmiotem

● Doskonalenie umiejętności samodzielnego jedzenia łyżką i picia z kubeczka

● Zachęcenie do rozbierania się do spania i ubierania po spaniu

CEL: kształtujemy uwagę dowolną , kształtowanie postawy samodzielności , kształtowanie nawyków higienicznych i właściwych zachowań społecznych, wszechstronny rozwój dziecka

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

● „Głowa ramiona kolana pięty…”

● „Płyną chmurki po niebie…”

● „ Jamniczek….”

● „Krasnal….”

● „Jestem chmurka, mała chmurka…”

● „Panie Janie , Panie Janie …”

● „Paluszki maluszki ….”

● „Nie ma naszych rączek…”

● „Budujemy piramidę z klocków”

● „Przygotował Zuch dwie ręce…”

● „Poszła Ola na spacerek …”

● „Kotek, kotek łapki myje….”

● „ Puk, puk …kto tam ?…

● „ Dżungla …”

● ” Umiem tańczyć jak poleczka…”

● “Dżungla…”

● ” Szczotka, pasta …”

● ” w naszym ogródeczku….”

● “Kiedy babcia była mała…”

● “Mamo, tato coś Ci dam…”

● “Mamo droga mamo powiedz mi..”

● „ Do przedszkola co dzień rano , idę do przedszkola z mamą…”

● „ Poszła Ola na spacerek …”

● Kto jak skacze…

CEL: doskonalenie lokomocji , postawy pionowej ruchu całego ciała w rytm muzyki oraz śpiewanie równocześnie .

Zabawa w sali ruchowej.

Jak tylko pogoda pozwala wychodzimy na dwór.

PLAN  ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

GR IV

„MOTYLKI”

PAŹDZIERNIK

03.10 – 07.10

ZABAWY DYDAKTYCZNE

· Zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem różnych przedmiotów( szarfy, cymbałki, chusty, bębenki)

· Ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową

· Zabawy rozwijające mowę

· Czytanie książek

· Słuchanie muzyki poważnej podczas zajęć oraz drzemki.

· Nauka pozytywnych kontaktów w grupie(witanie się dzieci wzajemnie. Wskazywanie przez dzieci kolegi- koleżanki kiedy pada jego imię)

· Tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery.

CEL: Nauka wykorzystywania przedmiotów muzycznych. Rozwijanie poczucia rytmu. Wzbogacanie wiedzy dzieci o otaczającym świecie , doskonalenie mowy i myślenia , kształtowanie wyobraźni . Rozpoznawanie emocji. Wyciszanie negatywnych emocji.

ZABAWY TWÓRCZE

· Praca indywidualna- wycinanki z krepiną.

· Praca wspólna. Wyklejanie dużych form np. Las.

Kształtowanie plasteliny w proste formy

CEL: współdziałanie między rówieśnikami , rozwój sprawności manualnej , stymulowanie wyobraźni i kreatywności.

ZABAWY RUCHOWE

· Gimnastyka przy muzyce oraz śpiewie. Muzyka relaksacyjna.

· Taneczne zabawy przy wesołych piosenkach

· Zabawy na świeżym powietrzu ( jeśli pozwolą warunki pogodowe)

· Zabawy z chusta animacyjną

· Słuchanie kołysanek przed drzemką.

CEL: rozwijanie w dziecku poczucia rytmu, zaspokojenie dużej potrzeby na ruch , współdziałanie w grupie, kontrolowanie emocji. Wyciszanie.

NAWYKI I USAMODZIELNIENIE

· Wyrabianie nawyków grzecznościowych , mycie rączek i buzi

· Kształtowanie prawidłowych zachowań z przedmiotem

· Doskonalenie umiejętności jedzenia łyżką i picia z kubeczka

· Zachęcenie do zdejmowania bucików przed spaniem.

CEL: kształtujemy uwagę dowolną , kształtowanie postawy samodzielności , kształtowanie nawyków higienicznych i właściwych zachowań społecznych, wszechstronny rozwój dziecka.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

· „Koła autobusu kręcą się”

· ,,wiosna, wiosna”

· ,, Marsz, marsz”

· „ Stary niedzwiedz mocno spi”

· „ Balonik”

· „ Jagódki”

· „Ta Dorotka”

· „Stary Donald”

· ,Umyć ręce, Umyć ręce….”

· „Głowa, ramiona”

· „Chuchuua”

CEL: doskonalenie lokomocji , postawy pionowej ruchu całego ciała w rytm muzyki oraz śpiewanie równocześnie

PLAN  ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

GR V

„PSZCZÓŁKI”

PAŹDZIERNIK

03.10 – 07.10

W jesiennym lesie

Celem zajęć w nadchodzącym tygodniu będzie zapoznanie się z darami jesieni, które występują w lesie oraz ze zwierzakami w nim mieszkającymi. Znana już dzieciom wiewiórka zapozna nas ze swym przyjacielem, kłującym ale jakże sympatycznym jeżykiem.

Z pomocą magnetycznej układanki stworzymy sobie opowieść o jesiennym lesie i jego mieszkańcach a kolorowe puzzle „Czuczu” przeniosą nas do zaczarowanego lasu.

Kicia Kocia zabierze nas do apteki i opowie nam co trzeba robić jesienią aby jak najmniej chorować.

Z pomocą listków stworzymy jeżyki i zaczniemy wspólnie tworzyć na korytarzu obraz jesienny grupy Pszczółek.

Zabawy muzyczno-ruchowe

– zabawy ruchowe przy piosenkach:

„A w ogrodzie jeżyk śpi”

„W swej rudej sukience”

„ Wiewióreczka mała”

„ A ja wiem, kto nas dziś odwiedzi”

„Pada deszcz”

„Deszczowa pogoda”

„Kolorowe listki”

– zajęcia rytmiczne przy płycie „Bawię się piosenką”

– zabawa ruchowa „Szukamy grzybów”

– zabawa rozwijająca motorykę małą „Co tu jest schowane?”

– zawody – kto szybciej przejdzie tunel

Cel: rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej, doskonalenie umiejętności naśladowczych, doskonalenie sprawności fizycznej, zabawy w kole i zabawy w parach

Zajęcia dydaktyczne

– Rok w lesie – Wiewiórka Emilia Dziubak

– wiersze o tematyce jesiennej Danuty Wawiłow

– nabywanie umiejętności nazywania darów jesieni w lesie

– trening spostrzegawczości „Co widzisz na obrazku?”

– zachęcanie dzieci do tworzenia historyjek o lesie przy pomocy układanki magnetycznej

– czytanie książeczki – Kicia Kocia w aptece

– pogadanka o zapobieganiu chorobom

Cel: nauka wierszyków i piosenek związanych z tematyką tego tygodnia, rozwijanie wyobraźni, stymulacja zmysłów: węchu i dotyku (mech leśny, orzechy, żołędzie)

Zajęcia plastyczne

– wspólna praca dzieci – Jeżyk

– praca indywidualna – wyklejanie jeżyka liśćmi na rolce od papieru

– krajobraz jesienny i leśny – praca wspólna rozpisana na trzy tygodnie

Cel: doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych, wzbudzanie swobodnej twórczości dziecka

Nawyki i usamodzielnienie

– nabywanie i utrwalanie umiejętności kulturalnego i higienicznego spożywania posiłków

– używanie form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję

– zachęcanie do samodzielnego mycia rąk oraz korzystania z toalety pod nadzorem opiekunów

– wspieranie treningu czystości

– zachęcanie do sprzątania zabawek po zakończonej zabawie

– zachęcanie do samodzielnego rozbierania i ubierania się przed i po leżakowaniu

Cel: kształtowanie postawy samodzielności, nawyków higienicznych oraz właściwych zachowań społecznych

PLAN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH GRUPY VI

„Grzybki”

PAŹDZIERNIK

03.10– 07.10

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

· kontynuacja nauczania wierszy i piosenek.

· przybliżanie dzieciom zwyczajów związanych z porządkami jesiennymi.

· oglądanie książeczek oraz obrazków – pokazywanie i opisywanie dzieciom o postaciach występujących w opowiadaniach.

· „Lisek łakomczuszek” – zapoznanie dzieci z wyglądem, życiem oraz sposobem bycia lisem (gdzie mieszka, jak wygląda) na podstawie ilustracji oraz inscenizacji piosenki „Lisek łakomczuszek”

· „Jeżyk” – przedstawienie dzieciom postaci jeża na podstawie ilustracji oraz omówienie jego wyglądu i zachowania w oparciu o wiersz „Idzie jeż”

· „Niedźwiadek” – omówienie wyglądu, cech charakterystycznych niedźwiedzia na podstawie wiersza, ilustracji, rekwizytów oraz piosenki „Żyły sobie w lesie małe misie…”

· „Wiewiórka” – przybliżenie dzieciom postaci wiewiórki (jak wygląda, co je, gdzie mieszka) na podstawie ilustracji i wierszy np.” Wiewiórka” M. Jankowska

CELE:Kontynuowanie rozwoju u dzieci umiejętności poznawczych oraz kontynuacja naśladowania przez dzieci odgłosów i zachowań zwierząt żyjące w

lesie.

ZABAWY TWÓRCZE

· ćwiczenia czynności układania puzzli, klocków drewnianych – rozwój wyobraźni oraz koordynacji ruchowej podczas dobierania odpowiednich części układanki.

· rozwijanie umiejętności piętrzenia, szeregowania, konstruowania poprzez zabawy klockami o różnej strukturze i wielkości.

· podniesienie sprawności palców, rąk, nadgarstka poprzez zabawy przedmiotami, które można zakręcać i odkręcać.

· kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

· doskonalenie usprawniania ruchów ręki.

· malowanie, rysowanie, lepienie, wydzieranie i inne zabawy plastyczne.

· wykonanie pracy plastycznej “Kasztany” i “Dzieci z parasolkami” – malowanie lub korzystanie z plasteliny i rozcieranie na szablonach.

· tworzenie Portretu Pani Jesieni różnymi formami plastycznymi (malowanie , wyklejanie)

CELE: Kontynuowanie ćwiczenia i rozwój motoryki małej i dużej, rozwój wyobraźni i myślenia.

ZABAWY UMUZYKALNIAJĄCE

· kształtowanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała poprzez ćwiczenia gimnastyczne, np. o zmiennej szybkości, tempie i rytmie.

· usprawnianie mięśni brzucha, nóg, rąk w zabawach polegających na czworakowaniu, biegu, skoku.

· rozwijanie poczucie rytmu i wrażliwości muzycznej.

· doskonalenie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy i wzrokowy.

· odprężenie i wyciszenie grupy przy muzyce relaksacyjnej.

CELE: Uwrażliwienie i umuzykalnienie dzieci oraz kształtowanie wrażliwości ruchowo-umuzykalniającej.

ZABAWY RUCHOWE

· wzmacniające ćwiczenia mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg poprzez zabawy ruchowe, które są dostosowywane do wieku i predyspozycji dziecka.

· zabawy na świeżym powietrzu.

· kontynuacja ćwiczeń ruchowych i tanecznych w ciągu dnia.

· zabawa ruchowa typu „siała baba mak…”.

· ćwiczenia koordynacji ruchowej.

· zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka.

· zbieranie kasztanów do wiaderka

CELE: Usprawnianie małej i dużej motoryki u dzieci. Rozwój świadomości zdrowotnej.

PIOSENKI:

„Głowa, ramiona, pięty…”

„Krasnal…”

„Jamniczek”

„Baranek…”

„Umyć ręce…”

„Dżungla…”

„A ram ram sam…”

„Boogie Woogie”

„Koła autobusu…”

„Żabka…”

“Kotek łapki myje”

“Kolorowe kredki”

“Zła pogoda, kapie woda”

“Idzie Jesień”

“Zbieramy kasztany”

“Parasolka

Przewiń do góry
Przejdź do treści