Aktualnosci - Żłobek 14 | Galeria - Żłobek 14 | Żłobek nr 14

Wesołe Żabki – kwiecień, maj

Grafomotoryka

Zapoczątkowanie umiejętności w pisaniu poprzez nabywanie przez dziecko zdolności graficznych oraz motorycznych.

Definicja grafomotoryki – „Grafomotoryka, nazywana też lokomocją małą, jest sprawnością manualną, czyli sprawnością rąk, która objawia się precyzją ruchów dłoni i palców, a także odpowiednim tempem wykonywania precyzyjnych czynności. Umiejętność ta niezbędna jest do podjęcia nauki pisania”.

Ćwiczenia grafomotoryczne to głównie rysowanie oraz zajęcia ręczne: lepienie z plasteliny, ciastoliny, malowanie farbami, rysowanie kredkami, wyklejanie obrazków, wycinanie elementów. Zadaniem ich, jest przygotowanie dziecka do nauki pisania w późniejszym etapie edukacji.

Kluczową umiejętnością przygotowującą do nauki pisania, jest narysować kształty stworzone z przerywanych linii lub kropek. Dziecko w wieku do lat 3 najpierw powinno „narysować” po śladzie za pomocą palca, a dopiero potem przy użyciu kredki, zaczynając od najprostszych wariantów, czyli prostych linii.

Ćwiczenia grafomotoryczne stanowią jeden z elementów edukacji, wiele z nich są atrakcyjne dla dziecka, ponieważ służą nie tylko edukacji, ale także zabawie.

Do takich ćwiczeń należą:

  • Ćwiczenia dotyczące umiejętności pracy zgodnie z wskazówką i wytycznymi osoby dorosłej.
  • Ćwiczenie i rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz usprawnianie techniki rysowania.
  • Doskonalenie umiejętności wykonywania zadań zgodnie z poleceniem.
  • Ćwiczenie umiejętności prawidłowego nazewnictwa przedmiotów przedstawionych

w rysunkach i szablonach.

  • Kształtowanie zainteresowania dziecka rysunkiem.
  • Korygowanie nieprawidłowych ruchów dłoni oraz nawyków ruchowych.

W naszej grupie ćwiczenia grafomotoryczne polegały na rysowaniu w przygotowanych szablonach, mających szlaczki i wzorki. Dzieci ćwiczyły umiejętności prowadzenia ręki od lewej do prawej strony oraz w różnych kierunkach np. po linii prostej lub łuku.

 

Pracownia chemiczna w Wesołych Żabkach

Wielkanocna Monika

Przewiń do góry
Przejdź do treści