Aktualności | Żłobek nr 62

Ramowy roczny plan opiekuńczo – wychowawczy Żłobka nr 62

Ramowy plan pracy opiekuńczo-wychowawczej i towarzysząca mu filozofia działania

Wrzesień, a szczególnie jego początki, to okres adaptacji, zapoznawania  i przyzwyczajania się do nowego otoczenia, opiekunów i obecności innych dzieci, czemu w szczególności sprzyja początkowa obecność rodziców w grupie oraz troskliwa opieka ze strony wychowawczyń, a także różnego rodzaju zabawy integracyjne oraz możliwość zabawy swobodnej. Oczywiście zgodnie ze standardami funkcjonowania naszego żłobka każde dziecko niezależnie od czasu rozpoczęcia adaptacji  ma możliwość poznawania nowego otoczenia w bezpiecznych warunkach w obecności osoby bliskiej,
a my ze swojej strony staramy się wspomóc dziecko w pierwszych samodzielnych doświadczeniach zapewniając mu uważną obecność, troskliwą opiekę i proponując mu atrakcyjną, dostosowaną do jego zainteresowań i możliwości aktywność.

Przez cały rok dzieci mają swobodny dostęp do zabawek i różnorodnych „pomocy naukowych”, co daje możliwość podejmowania zabaw spontanicznych, organizowanych według własnych zainteresowań i pomysłów. Opiekunowie w tym czasie obdarzają dzieci uważną obecnością, nie narzucając jednak własnych pomysłów i rozwiązań, włączając się do zabawy czy pomocy na prośbę dzieci. W ten sposób wspieramy samodzielność podopiecznych, twórcze myślenie i poczucie własnej wartości.

Obok zabaw swobodnych przygotowujemy szeroki wybór zabaw inspirowanych, które stanowią zaproszenie do wspólnego spędzenia czasu wokół konkretnego tematu. Zabawy inspirowane realizujemy w blokach tematycznych metodą projektową.  Każda grupa przygotowuje w konsultacji z psychologiem własne projekty, które koncentrują się na najbliższym dostępnym dzieciom świecie, zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, świętach okolicznościowych oraz innych zagadnieniach, które leżą w strefie zainteresowań dzieci w konkretnych grupach rozwojowych.

Tematy poszczególnych bloków są przygotowywane z wyprzedzeniem na cały kwartał w cyklu pór roku (jesień, zima, wiosna, lato), ale zawsze wychowawczynie mają możliwość dołączenia jakiegoś tematu, który spontanicznie wzbudził zainteresowanie grupy. Zwykle jeden blok tematyczny trwa przez cały tydzień od poniedziałku do piątku, a realizowany jest poprzez różnorodne zabawy plastyczne, muzycznych, ruchowe i teatralne.

Niezależnie od realizacji grupowych projektów oraz zapewnienia czasu i przestrzeni na zabawę swobodną na co dzień  dbamy o to, żeby dzieci miały możliwość wykorzystywania w żłobku wszystkich zmysłów, proponując im różnorodne aktywności ruchowe, muzyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, w tym także z wykorzystaniem bardzo inspirujących materiałów przekształcalnych oraz różnorodnych darów natury.  Zachęcamy dzieci do zabaw rytmicznych
i gimnastycznych z elementami ćwiczeń korekcyjnych, zabaw paluszkowych oraz gimnastyki buzi i języka.

Dużą wagę przywiązujemy także do wychowania czytelniczego, zapewniając dzieciom stały dostęp do książek oraz indywidualne  – a nie tylko grupowe  – czytanie.  Ważnym elementem wychowania „do czytelnictwa” są również kąciki książkowe na korytarzach dostępne dla dzieci, rodziców i dziadków – niestety chwilowo zawieszone w okresie pandemii, ale mamy nadzieję, że przed wakacjami uda nam się je jeszcze reaktywować 🙂

Od października do czerwca realizujemy także we wszystkich grupach rozwojowych program nauki angielskiego na podstawie kursu „Baby Beetles”.

 

Uzupełnieniem i integralną częścią planu rocznego żłobka są plany kwartalne poszczególnych grup przygotowywane z wyprzedzeniem na każdą porę roku, wywieszane na tablicach poszczególnych grup.

 

Przejdź do treści