Aktualności | Żłobek nr 21

Rekrutacja Dokumenty potrzebne do potwierdzenia wniosku

Dokumenty do weryfikacji:

Wniosek wydrukowany z systemu podpisany przez oboje rodziców- opiekunów prawnych.

  1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu z wpisem tym czy pracownik przebywa  na urlopie wychowawczym
  3. PIT za 2019 rok, lub ZAP 3-zgłoszenie do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego
  4. Akt urodzenia rodzeństwa- jeśli dziecko ma rodzeństwo
  5. Zaświadczenie o  niepełnosprawności- jeśli dotyczy- rodzica, dziecka lub rodzeństwa
  6. Książeczka zdrowia dziecka ( szczepienia)
  7.  Dokument potwierdzający zamieszkiwanie w Warszawie – umowa najmu lokalu dowód własności lokalu.

Pełen wykaz dokumentów dostępny jest w regulaminie rekrutacji pod adresem https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/dokumenty

Przejdź do treści