Aktualności | Żłobek nr 11

Zasady Ruchu Drogowego

Dzieci z gr 2 zostały zapoznane z zasadami ruchu drogowego. Celem zajęć było zapewnienie dzieciom bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszego, poprzez praktyczne wdrażanie ich do rozumienia i przestrzegania podstawowych zasad zgodnych z aktualnym kodeksem drogowym. Dzieci były uczone przez opiekunów w jaki sposób należy przechodzić przez pasy. Uwieńczeniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej.

Przejdź do treści