Aktualności | Żłobek nr 33

Pedagogika M.Montessori

,, Uczyłam się dziecka.Wzięłam to,co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori”

M.Montessori

 

 

Witamy w Żłobku 33.

Chciałybyśmy zaprezentować Państwu metody pracy z małym dzieckiem do lat 3, które propagujemy od wielu lat w naszej placówce.

 

 

Główne zasady Montessori :

I.              Zasada swobodnego wyboru materiału

II. Zasada swobodnego wyboru miejsca pracy

III. Zasada swobodnego wyboru czasu pracy

IV. Zasada swobody wyboru formy pracy indywidualnej lub grupowej

V. Zasada porządku

VI. Zasada ograniczenia – np.. dywanik

VII. Zasada bezpieczeństwa

VIII. Zasada stopniowania trudności – gotowość dziecka

IX. Zasada transferu – umiejętność nabywana przez dziecko przenoszona jest na otoczenie

X. Zasada powtarzania – do nasycenia

XI. Zasada samokontroli – każdy materiał posiada cechy samokontroli

Rola Nauczyciela:

Nauczyciel powinien:

→ być aktywny gdy wprowadza dziecko w świat, a pasywny, gdy dziecko nabyło już daną zdolność

→ być pomocny, gdy jest potrzebny

→ słuchać dziecka i odpowiadać na pytania, gdy jest o to proszony

→ mieć szacunek dla dziecka pracującego i nie przerywać mu

→ nie poprawiać dziecka

→ nie przeszkadzać, gdy odpoczywa albo przygląda się pracy innych dzieci

→ nie zmuszać do pracy

→ być fachowcem

→ być autorytetem

→ być atrakcyjnym – czystym i schludnym

→ dawać tyle ile potrzeba i jest konieczne

→ pogłębiać wiedzę

Brązowe schody – jest materiał składający

się z 10 graniastosłupów z drewna o

wysokości 20 cm, podstawa 10×10.

Praca z tym materiałem ma na celu

wprowadzenie pojęcia gruby vs

cienki i kształtowanie motoryki małej.

 

Bloki z cylindrami jest to materiał

składający się z 4 drewnianych

bloków z wydrążonymi otworami

do których dopasowywane są drewniane cylindry.

Cylindry mają na celu wykształcenie

chwytu pęsetkowego, utrwalenie

umiejętności rozróżniania, wymiarów

i przypisywania im nazw,

wprowadzenie i utrwalenie pojęcia głęboki.

 

Przelewanie Jest to materiał składający się z zestawu, w skład którego wchodzą:

* dzbanek z podziałką

* naczynia o różnej średnicy i kształcie

* woda barwiona

Materiał ma na celu prawidłowe

posługiwanie się dzbankiem i

opanowanie umiejętności nalewania

różnych płynów. Również przygotowanie

do prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego.

 

 

Każdy materiał posiada cechy samokontroli.

Dziecko wie czy zrobiło dobrze czy źle i czy należy powtórzyć.

Samokontrola dziecka wyklucza subiektywną ocenę stawianą przez nauczyciela.

 

 

 

„POZWÓL MI ZROBIĆ TO SAMEMU”

 

Jest to hasło Marii Montessori,  które jest kwintesencją jej przemyśleń i doświadczeń pedagogicznych.

 

Cele i zadania metody Marii Montessori:

1)    Stwarzamy warunki do pełnego harmonijnego rozwoju dziecka

& przez rozumienie potrzeb dziecka i ich respektowanie

& przez obserwowanie indywidualności dziecka

2)    Wychowujemy od wspólnoty do solidarności

& ustalamy reguły i wspólne umowy

& ustalamy sposób rozwiązywania konfliktów

3)    Pracujemy z wolnego wyboru

& uczymy partnerstwa między dziećmi

& uczymy powściągliwości

4)    Wychowujemy do samodzielności i odpowiedzialności

& uczymy rozwijania naturalnej koncentracji

& uczymy wiary we własne siły poprzez związek dziecka z otaczającym go światem ( nauka, że każda rzecz do czegoś służy)

& uczymy prawidłowej relacji do rzeczy

5)    Inspirujemy do spontanicznej działalności polegającej na:

wyborze materiału

wyborze miejsca

wyborze formy (dziecko decyduje czy chce pracować samo czy z kimś)

przeżywaniu i uczeniu się ciszy (wrażliwość na hałas)

umiejętności słuchania

 

 

 

 

Materiały do pracy metodą Montessori:

 

Materiał do ćwiczeń z praktycznego życia – związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi.

Materiał sensoryczny – rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności umysłowej.

Materiał do nauki języka, matematyki, kultury i innych dziedzin wiedzy.

Materiał artystyczny związany z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka

 

Czym się charakteryzują materiały?

prostota

staranność wykonania

jakość

naturalne materiały

Rolą materiałów jest kształtowanie zmysłów. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu wzroku i ręki dziecka

 

Różowa Wieża – jest to wieża składająca

się z 10 różowych sześcianów o

rozmiarach od 10×10 do 1×1.

Praca z materiałem ma na celu:

* wprowadzenie usystematyzowania

– duży – mały

* rozwój motoryki

* koordynację ruchów

* tworzenie struktur porządku

(usystematyzowanie)

 

Lekcja Ciszy

 

Dość charakterystycznym elementem pedagogiki M. Montessori  są „lekcje ciszy”. Ćwiczenia lekcji pomagają dziecku odnaleźć spokój i pozwalają doświadczyć ciszy. Kształtują koordynację ruchu, wyostrzają zmysł słuchu i pogłębiają relacje społeczne. Lekcje i ćwiczenia ciszy mają duże znaczenie w wychowawczym rozwoju dziecka.

 

 

Na początku byłyśmy pełne obaw i niepewności lecz nasze długoletnie letnie doświadczenia utwierdziły nas, że obrałyśmy słuszną drogę, ponieważ pedagogika M. Montessori daje dobre efekty wychowawcze i satysfakcję dla opiekuna. Metoda ta od wielu dziesiątek lat jest praktykowana w przedszkolach, szkołach i z powodzeniem jej elementy są wprowadzane w żłobkach do czego serdecznie zachęcamy.

 

 

 

Dziękujemy 🙂

Przejdź do treści