Aktualności - Żłobek 20 | Żłobek nr 20

Adaptacja w żłobku.

Drodzy Rodzice,

Pójście do żłobka jest sytuacją, w  której dziecko zostaje z wieloma nowymi dla siebie osobami – dorosłymi i dziećmi. Jego całkowicie naturalną reakcją jest wtedy nieufny stosunek do wszystkiego, co się wokół dzieje, uważne przypatrywanie się, ostrożne wchodzenie w różnego typu interakcje z dorosłymi i dziećmi. Ta nieufność tym szybciej się kończy, im szybciej dziecko odzyska poczucie bezpieczeństwa.

Adaptacja dziecka do żłobka musi być rozpatrywana jako proces trwający w czasie. Przebieg tego procesu zależy od różnych czynników. W pierwszym okresie pobytu dziecka bardzo dużą rolę spełniają spostrzeżenia, doświadczenia, ukształtowany obraz innych ludzi, zarówno dorosłych jak i rówieśników.

Dla łatwiejszego przebrnięcia przez trudności adaptacyjne swoich dzieci,

  • Rodzice powinni zaznajomić się z pracą żłobka i pełnioną przez niego funkcją. Dobrze jest wiedzieć, kto będzie zajmować się dzieckiem, w jakich warunkach będzie ono spało, co będzie robiło, jak należy je przygotować, jakie niezbędne rzeczy dostarczyć.
  • Ważne jest, aby rodzice zrozumieli, że problem adaptacji jest zjawiskiem typowym dla większości dzieci, świadczącym przede wszystkim o sile więzi emocjonalnych łączących dziecko z mamą i tatą, że musi minąć pewien czas, aby pracownicy żłobka mieli szansę zaskarbić sobie zaufanie i sympatię dziecka.                                                                                                                         Poznanie nowego środowiska żłobkowego przez dziecko powinno odbyć się wspólnie z najbliższą osobą.
  • W okresie adaptacji rodzice powinni odbierać dziecko ze żłobka wcześniej, aby skrócić czas jego pobytu w nieznanym środowisku.
  • Ważne jest zabieranie nowo przyjętego dziecka przed układaniem do snu w żłobku, co w początkowym okresie jest dla niego niezwykle stresujące.

Rodzice powinni zwrócić także uwagę na własne zachowanie przy oddawaniu dziecka do żłobka. „Musi ono być zrównoważone i spokojne, życzliwe w stosunku do personelu, pozbawione łez przy rozstaniu, aby nie pogłębiać niepokoju dziecka.

Ważne jest aby zrozumieć emocje dziecka przy rozstaniu i rodzica. Dziecko myśli, że traci mamę na zawsze…Musi ono nauczyć się, że rozstanie z najbliższymi, jest tymczasowe, dlatego rodzic zapewnia wielokrotnie dziecko, że po nie wróci.

Niektóre dzieci przystosowują się bardzo szybko. U innych okres niepokoju przedłuża się do dwóch, trzech tygodni. Są też takie dzieci, które w ogóle nie mogą przystosować się do warunków żłobkowych.

 

Proces adaptacji dziecka do żłobka przebiega w czterech etapach:

– przyzwyczajenie do jednej osoby dorosłej,

– przyzwyczajenie do środowiska przedmiotowego,

– przyzwyczajenie do żłobkowego trybu życia,

– przyzwyczajenie do rówieśników.

Wprowadzenie kilku zmian w jednym czasie znacznie utrudnia adaptację. Pójście do żłobka, a przy tym odstawienie od piersi, zabranie smoczka, zmiana miejsca zamieszkania czy przeprowadzka do własnego łóżka będzie dodatkowo wzbudzało lęk u dziecka.

Adaptacja dziecka w dużym stopniu zależy od rodziców i ich nastawienia. Dlatego starajcie się mówić i myśleć pozytywnie o żłobku oraz nie okazywać negatywnych emocji przy dziecku.

Pozdrawiam,

Aldona Gąsiorowska

Przewiń do góry
Przejdź do treści