Aktualności - Żłobek 20 | Żłobek nr 20

Decyzja rządu o zamknięciu żłobków w dniach 27 marca – 9 kwietnia b.r.

 

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice,

 

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa COVID-19 oraz znaczącym wzrostem liczby zakażeń, w wyniku ogłoszonej podczas konferencji w dniu 25 marca b.r. decyzji Premiera RP, informuję, że od 27 marca do 9 kwietnia b.r. zamknięte zostają wszystkie żłobki, kluby dziecięce i punkty dziennego opiekuna prowadzone i finansowane przez m.st. Warszawa. Wyjątek stanowić będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub służbach porządkowych (m.in. żołnierze, funkcjonariusze policji i straży pożarnej) realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i związanym z tym brakiem możliwości zapewnienia dziecku opieki.

Pragnę zaznaczyć, że wciąż czekamy na podstawę prawną dotyczącą tych ograniczeń.   Aktualnie działamy na podstawie informacji opublikowanych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

 

Przypominam również, że mają Państwo możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

 

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie. Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

Z poważaniem,

Aldona Gąsiorowska

Kierownik Żłobka nr 20

Scroll to Top
Skip to content