Galeria - 呕艂obek 2 | 呕艂obek nr 2

Grudzie艅 w grupie S艂oneczka馃榾

S艂oneczka miesia台c grudzien虂 rozpocze台艂y tygodniem S虂wie台tego Miko艂aja. Wspo虂lnie uczylis虂my sie台 piosenek o tematyce zimowej i s虂wia台tecznej. Dzieci zosta艂y obdarowane drobnymi upominkami. Z okazji kolejnego rozpocze台tego tygodnia zorganizowa艂ys虂my zaje台cia z okazji Dnia Ma艂py馃悞馃悞馃悞, uczylis虂my sie台 wspo虂lnie piosenki 鈥濱dziemy do zoo鈥, wzbogacilis虂my wiedze台 na temat z虈ycia ma艂p, ogla台dalis虂my zdje台cia ro虂z虈nych gatunko虂w, a na koniec dzieci wykona艂y opaski na g艂owe台. S虂wie台ta Boz虈ego Narodzenia to okres wyja台tkowy i niepowtarzalny, dzieci z zapa艂em uczestniczy艂y we wszystkich zaproponowanych im zaje台ciach i aktywnos虂ciach, s虂piewalis虂my kole台dy, ozdobilis虂my skarpety s虂wia台teczne. Miesia台c ten zakon虂czylis虂my Tygodniem Zimy, pogoda na zewna台trz nie pozwoli艂a nam ulepic虂 ba艂wana ale uda艂o nam sie台 go zrobic虂 na kartkach z p艂atko虂w鈽冣泟鉀勨泟鉂勨潉鉂 S艂oneczka pozdrawiaj膮.
Przewi艅 do g贸ry
Przejd藕 do tre艣ci