Aktualności | Żłobek nr 69

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej STYCZEŃ 2021 (wszystkie grupy)

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej

Grupa „ Cytrynki”

Styczeń 2021

Tydzień I: „Poznajemy zwierzęta leśne, które śpią w zimie”.

Tydzień II: „Co robimy zimą?”.

Tydzień III i IV: „Dzień Babci i Dziadka”.

Zadania – cele:

 • Poznanie zwierząt, które mieszkają w lesie.
 • Przedstawienie charakterystyki zwierząt leśnych, które zapadają w sen zimowy.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą – wiatr, deszcz, śnieg, niska temperatura powietrza.
 • Wprowadzenie i poszerzanie słownictwa związanego ze spędzaniem czasu w okresie, jakim jest zima tj. jazda na sankach, na łyżwach, zjeżdżanie z górki, jazda na nartach, spacery, rzucanie śnieżkami, lepienie bałwana.
 • Rozwijanie motoryki małej, ćwiczenie rączek poprzez ugniatanie, zwijanie, rozwijanie a także poprzez udział w różnorodnych zajęciach plastycznych – malowanie, rysowanie, wyklejanie, stemplowanie.
 • Nauka znaczenia wielkości: duży i mały.
 • Rozwijanie ekspresji muzycznej przy piosenkach o tematyce zimowej pt. „Zima, zima pada śnieg”, „Ulepimy bałwana”.
 • Nazywanie członków rodziny, motywowanie do rozwijania, naśladowania mowy czynnej i biernej.
 • Przedstawienie tradycji obchodzenia święta Dnia Babci i Dziadka.
 • Okazywanie uczuć miłości i szacunku w stosunku do rodziny przy pomocy pogadanek o rodzinie, opowiadań, czytaniu bajek.
 • Samodzielne wykonanie prezentów z okazji święta Dziadków.
 • Nauka piosenki pt. „Babciu droga babciu”.
 • Usprawnianie ruchowe całego ciała – zabawy ruchowe w sali ruchowej, tor przeszkód, wyjście na plac zabaw, udział w ćwiczeniach ruchowo – muzycznych, ruchowo – naśladowczych np. pt. „Lepimy bałwana”.

                                                                                                                      Opracowały:

                                                  Ciocie z gr. Cytrynek

 

 

 

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej

– Styczeń 2021

Grupa Pomarańczki

Styczeń – tydzień I – Zimowe ubrania.

Styczeń – tydzień II – Ptaki zimą.

Styczeń – tygodnie III i IV – Dzień Babci i Dziadka.

Zadania – cele:

 • Utrwalanie nawyków grzecznościowych np.: rytuał powitania i pożegnania, nauka zwrotów grzecznościowych „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”.
 • Budowanie świadomości własnego ciała – rozpoznawanie i nazywanie części ciała.
 • Zapoznanie dzieci z różnymi częściami garderoby (zimowe ubranie), kojarzenie elementów garderoby z odpowiednią częścią ciała.
 • Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw – dzielenie się zabawką, czekanie na swoją kolej, wprowadzenie elementów do współpracy w grupie.
 • Wprowadzenie ćwiczeń rozwijających mowę, myślenie, rozwój poznawczy – czytanie bajek, opowiadań, wierszy.
 • Rozwój zdolności plastycznych – umiejętność posługiwania się pędzelkiem, klejem, plasteliną.
 • Nauka aktywnego słuchania – ćwiczenia koncentracji uwagi poprzez udział w zabawach: wolno – szybko, cicho – głośno, stój – idź.
 • Udział w zabawach dydaktycznych rozwijających spostrzegawczość – ćwiczymy pamięć wzrokową np. w zabawie pt. „Czego tu nie ma ?”.
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec zwierząt – opieka nad ptakami podczas zimy – dokarmianie.
 • Doskonalenie czynności rąk poprzez czynności manipulacyjno – konstrukcyjne – budowanie z klocków różnych budowli np. karmnik dla ptaków, zabawy paluszkowe, przekładanie z ręki do ręki, rzucanie.
 • Okazywanie miłości i szacunku do osób starszych – motywowanie do aktywnego naśladowania mowy czynnej i biernej, nazywania poszczególnych członków rodziny.
 • Świętowanie Dnia Babci i Dziadka – własnoręcznie wykonanie prezentu.
 • Uwrażliwienie na muzykę poprzez udział w zajęciach umuzykalniających – śpiewanie i wspólne tańce przy piosenkach pt. „Ptaszek”, „Droga babciu, drogi dziadku”, „Zimowe ptaszki”, „Ptaszki fruwają”.

 

Opiekunki z gr. Pomarańczek

 

 

 

 

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Styczeń 2021

Gr. Limonki

 

Tydzień 1: Zima biała.

Tydzień 2: Bawimy się wesoło.

Tydzień 3: Moja Babcia i Mój Dziadek .

Tydzień 4: Maski Karnawałowe .

 

Zadania – cele:

 • Nauka piosenek o tematyce zimowej pt. ,,Zima, zima, zima’’, ,,Chodźmy na saneczki’’.
 • Nauka wierszyka  pt. ,,Zima’’.
 • Nauka dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie oraz umiejętność rozpoznawania cech charakteryzujących zimę (śnieg, mróz, zimno).
 • Nauka naśladowania i poprawnego odzwierciedlenia ruchów jazdy na sankach, jazdy na łyżwach i na nartach .
 • Kształtowanie precyzji ruchów drobnych rąk, motoryki małej oraz ćwiczenie sprawności manualnych podczas zajęć plastycznych – wyklejanie bałwanka z płatków kosmetycznych.
 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej, wykorzystując różnorodne techniki artystyczne podczas wykonywania prac plastycznych – wyklejanie i ozdabianie maski karnawałowej.
 • Ćwiczenia kształtujące świadomość własnego ciała oraz umiejętność dzielenia przestrzeni i nawiązywanie kontaktu z innymi poprzez udział w zajęciach z elementami ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne, udział w zabawach pt. ,,Rączki robią klap, klap, klap’’, ,,Koncert – gra na plecach’’, ,,Naleśniki’’, ,,Rak’’ itp.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków.
 • Obmyślanie różnych niespodzianek sprawiających radość najbliższym – wykonanie laurki oraz nauka wierszyka z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Rozwijanie mowy i myślenia  oraz wzbogacanie słownika dziecka w określenia związane z zimą i karnawałem.
 • Rozwijanie twórczej aktywności dziecka za pomocą ruchu i muzyki – zabawa karnawałowa.
 • Rozwijanie współdziałania dzieci w zabawach poprzez wspólne tańce oraz zabawy zadaniowe z wykorzystaniem chusty Klanzy.
 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie oraz rozwijanie zaufania do rówieśnika podczas zabaw.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych oraz usamodzielnianie dzieci podczas wykonywania czynności rozbierania i ubierania.
 • Wychodzenie na spacery oraz obserwacja otaczającego nas świata – spadające płatki śniegu, oszroniałe gałęzie, woda zamarzająca, zabawa w śnieżki.

Opiekunki z gr. Limonek

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Styczeń 2021

„Jagódki”

Tydzień I „Czas mija”.

Tydzień II „Zima i zwierzęta”.

Tydzień III „Babcia i dziadek”.

Tydzień IV „Nowy Rok”

Zadania – cele:

 • Przedstawienie upływu czasu na przykładzie układu kalendarzowego i obrazków, pokazanie dziecku jak mija czas.
 • Dostrzeganie rytmiczności w przyrodzie: dzień noc, pory roku.
 • Czytanie bajek, opowiadań i wierszy o tematyce zimowej oraz przedstawiającej znaczenie święta z okazji dnia babci i dziadka. Nauka, słuchanie literatury i piosenek pt.: „Śnieg”, „Zima”, „Święto Babci i Dziadka”.
 • Poznawanie różnych technik plastycznych. Wykonanie pracy grupowej pt. „Śnieżny bałwanek” – wypełnienie postaci bałwana za pomocą dowolnych materiałów.
 • Rozwijanie motoryki małej, ćwiczenie rączek i poznawanie różnych technik plastycznych związanych z tematem karnawału – malowanie farbami maski i ozdabianie jej brokatem.
 • Wzbogacanie i rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, wzbogacanie zasobu słów o tematyce zimowej, motywowanie do naśladowania mowy.
 • Wzbudzanie ciekawości, trening uważnego słuchania odgłosów zwierząt na nośniku elektronicznym, które możemy spotkać w zimie.
 • Udział w zabawach rozwijających analizę i syntezę wzrokową pt. „Jaki to ptak?”, „Ślady na śniegu”.
 • Przekazanie tradycji związanej z obchodem święta Babci i Dziadka za pomocą: pogadanki, wykonania pracy plastycznej, prezentu dla dziadków, śpiewania piosenki i nauki wierszyka.
 • Nauka wiersza pt. ”Dziś mojej babci życzenia złożę”.
 • Nauka piosenki pt. „Cza, cza dla Babci i Dziadka”.
 • Wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów babć i dziadków – udział w rozmowie, zajęciach i motywowanie do swobodnego wypowiadania się.
 • Zapoznanie z historią obchodzenia karnawału związanego z wejściem w Nowy Rok i z charakterystycznymi dla tego czasu strojami karnawałowymi.
 • Udział w twórczych zajęciach muzyczno-ruchowych, zabawach tanecznych.
 • Rozwijanie motoryki dużej, usprawnianie ruchowe całego ciała – zabawy gimnastyczne przy muzyce, zabawy ruchowo – naśladowcze, wyjście na plac zabaw, na sale ruchową, tor przeszkód, balans, wspinanie się, wchodzenie na schody, doskonalenie marszu, biegu, podskoków na jednej nodze i obunóż.

Opracowanie: Opiekunki z gr. Jagódek

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

STYCZEŃ 2021

 1. „MALINKI”

 

Tydzień 1. Zwierzęta dalekiej Północy.

Tydzień 2. Karnawał.

Tydzień 3. Nasi kochani dziadkowie.

Tydzień 4. Zimowe zabawy.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • Poznaje zwierzęta dalekiej Północy: renifery, pingwiny itp.
 • Uczy się zgodnej współpracy w grupie poprzez wspólną pracę plastyczną.
 • Podejmuje próby zaśpiewania piosenki pt. “Karnawałowa baśń”.
 • Doskonali umiejętności plastyczne, poznaje nowe techniki: malowanie, rysowanie, wydzieranie.
 • Poznaje, czym jest karnawał – słucha uważnie opowiadania, śpiewa, tańczy, wykonuje prace plastyczne o tematyce radosnego obchodzenia karnawału.
 • Uczestniczy w zabawach tanecznych – bal karnawałowy.
 • Rozwija motorykę małą, pogłębia doświadczenia plastyczne poprzez malowanie kostkami lodu.
 • Poznaje cechy lodu: zimny, topi się, doświadcza.
 • Rozwija słownictwo czynne i bierne poprzez wierszyk z życzeniami na Dzień Babci i Dziadka.
 • Rozwija wyobraźnię: wyobrażenie śniegu poprzez zabawę sensoryczną z suchym śniegiem.
 • Rozwija umiejętności skupiania uwagi, np. podczas zajęć stolikowych, nawlekania guzików na nitkę, czytania książek itp.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową np. poprzez rzucanie woreczkami do celu.
 • Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach muzyczno -ruchowych np. do piosenki pt. “Koniki”.
 • Bierze udział w zabawach rozwijających motorykę dużą, usprawniających całe ciało – zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe w sali ruchowej np. wspinanie się, wchodzenie po schodach, turlanie się na materacu, wchodzenie do tunelu, bujanie się, kręcenie na platformie a także udział w codziennych zabawach ruchowo – naśladowczych, muzycznych, tanecznych, swobodnej zabawie np. w suchym basenie z piłeczkami.
 • Utrwala zasady grupowe np. sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie, ustawianie się w pary, trzymanie węża spacerowego podczas wyjścia z sali.
 • Doskonali umiejętności higieniczno-sanitarne oraz samoobsługowe: mycie rąk, nocnikowanie, ćwiczy samodzielne spożywanie posiłków przy pomocy sztućców, ćwiczy trzymanie kubeczka i samodzielne picie.

 

Opiekunki z grupy “Malinek”

Przejdź do treści