Aktualności | Żłobek nr 69

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej LISTOPAD 2020

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

gr . „CYTRYNKI”

Listopad 2020

 • Tydzień I i II: Wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa w grupie. Poznajemy wygląd i zwyczaje jesiennych zwierząt
 • Tydzień III i IV: Poznajemy części ciała i ćwiczymy koordynacje ruchową

Zadania – cele:

 • Nauka współpracy w grupie poprzez tworzenie grupowych prac plastycznych, zajęć w kole o tematyce zwierząt w czasie jesieni
 • Nawiązywanie pozytywnych kontaktów z kolegami, uwrażliwienie dzieci na krzywdę innych: tłumaczenie słowne ze wskazaniem, pogłaskanie, przeproszenie, przytulenie
 • Troska o dobre samopoczucie w grupie, wzmacnianie słowne i zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach, rozpoznawanie, nazywanie i komunikowanie potrzeb
 • Rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt
 • Rozwijanie mowy i myślenia – czytamy bajki siedząc w kółku
 • Poznawanie budowy własnego ciała – wskazywanie części ciała w trakcie zabaw z lalką i przy zabawach muzyczno – naśladowczych
 • Ćwiczenia koordynacji ruchowej – zabawy w suchym basenie, turlanie, toczenie piłki na czworaka, przechodzenie przez tunel
 • Doskonalenie umiejętności marszu, biegu, podskoków
 • Zachęcanie do samodzielnego jedzenia – łyżką, widelcem, rączkami
 • Rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy sensoryczne, wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami, swobodne bazgranie, zgniatanie gazet, piłeczek itp.

 

Opracowanie:

Ciocie „Cytrynki”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

– Listopad 2020

Gr. „Pomarańczki”

Październik – tygodnie I i II –  Jesień za oknem

Październik – tygodnie III i IV – Zwierzęta jesienią

Zadania – cele:

 • utrwalanie imion dzieci w grupie
 • rozwijanie umiejętności społecznych – przestrzeganie zasad panujących w żłobku oraz doskonalenie umiejętności zgodnej i bezpiecznej zabawy
 • nauka i utrwalanie nawyków porządkowych – sprzątanie zabawek i stosowanie zwrotów grzecznościowych – proszę, dziękuję, przepraszam
 • rozwijanie poczucia rytmu przy muzyce
 • uwrażliwianie dzieci na różne elementy muzyki – cicho – głośno
 • wykonywanie prostych ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych
 • zdobywanie wiedzy przyrodniczej o życiu zwierząt – wiewiórka, jeż i inne
 • prowadzenie obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią – deszcz, wiatr, zachmurzenie, słonce itp.
 • doskonalenie sprawności manualnych – nauka bezpiecznego i higienicznego posługiwania się plasteliną
 • rozwijanie umiejętności malowania farbami – pędzel, palce, gąbki, kredki, przyklejanie bibuły, papieru kolorowego, itp.
 • rozwijanie sprawności ogólnorozwojowej, usprawnianie mięśni całego ciała, w tym kręgosłupa – podskoki, maszerowanie, turlanie, itp.
 • ćwiczenie umiejętności zachowania równowagi na ograniczonej powierzchni
 • wprowadzenie ćwiczeń z elementami ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • usamodzielnianie podczas posiłków
 • rozwijanie umiejętności słuchania i pamięci – nauka wierszyka pt. „Jeż”
 • uwrażliwianie na muzykę – słuchanie piosenek o jesieni pt. „Ola i liście”, „Zła pogoda”

Opiekunki z gr. Pomarańczki

 

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

 1. „Limonki”

LISTOPAD 2020

Tydzień 1. Jak się ubieramy, kiedy za oknem pada deszcz?

Tydzień 2. „Kto Ty jesteś? Polak mały”.

Tydzień 3. Pan Listopad gra na basie.

Tydzień 4. Tydzień pluszowego misia .

Zadania – cele:

 • zapoznanie dzieci z elementami jesiennej garderoby (kalosze, parasol, kurtka)
 • utrwalenie piosenki „Deszczowa piosenka”
 • nauka samodzielnego ubierania się
 • nauka nazywania poszczególnych elementów ubioru
 • zapoznanie z Hymnem Polski i barwami flagi narodowej
 • wspólna praca plastyczna – flaga
 • nauka wierszyka „Kto Ty jesteś? Polak mały”
 • zapoznanie dzieci z instrumentami muzycznymi, ich wyglądem i dźwiękiem
 • rozwijanie poczucia rytmu przy muzyce
 • zapoznanie z głośnymi i cichymi dźwiękami oraz szybkim i wolnym tempem
 • zabawy naśladowcze, zabawy muzyczno – ruchowe
 • obchody Dnia Misia
 • zapoznanie z wyglądem misia
 • integrowanie się dzieci podczas zabawy „Stary niedźwiedź mocno śpi”
 • zapoznanie dzieci z przysmakami misia
 • stosowanie różnych technik plastycznych: malowanie farbami, wydzieranie z kolorowego papieru i bibuły, przyklejanie gotowych elementów, rysowanie kredkami
 • rozwijanie uważnego słuchania poleceń
 • rozwijanie sprawności ruchowej: spacer, bieganie, podskoki, turlanie, zabawa na świeżym powietrzu i sali ruchowej

 

Ciocie z gr. „Limonek”

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

Listopad 2020

„Jagódki”

 

Tydzień I   „Ja i moja rodzina”

Tydzień II  „Ja i mój dom”

Tydzień III „Jesień w około”

Tydzień IV „Dbam o siebie i innych – zdrowie i bezpieczeństwo”

 

 Zadania – cele:

 

 • Budowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznanie symboli narodowych
 1. „Godło”, „Flaga”, „Mazurek Dąbrowskiego”.
 • Wzbogacanie  i rozwijanie słownictwa czynnego  i biernego w oparciu o opowiadania i wiersze.
 • Zapoznanie z wierszem Władysława Bełza  pt. „Polak Mały”.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat tj. „Mój dom”, „Moja rodzina”.
 • Rozwijanie słuchu i zdolności poznawczych poprzez rozpoznawanie zwierząt po odgłosach – zagadki słuchowe.
 • Rozwijanie zdolności poznawczych oraz manualnych: oklejanie elementów odzieży charakterystycznych dla konkretnej pory roku – „Jesień”.
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie i przestrzegania jej zasad poprzez przypominanie.
 • Rozwijanie zdolności manualnych w zabawach swobodnych i kierowanych – budowanie, konstruowanie z klocków, wkładanie, nawlekanie, turlanie, otwieranie, zamykanie.
 • Rozwijanie zdolności manualnych – praca plastyczna pt. „Dywan z liści”.
 • Poznanie różnych technik plastycznych – rysowanie kredkami, malowanie farbami, wyklejanie papierem kolorowym, formowanie z plasteliny, waty, bibuły.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej – wspinanie, schodzenie, turlanie, podskoki, skłony itp.
 • Udział w twórczych zajęciach muzyczno – ruchowych, zabawach tanecznych.
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się w przestrzeni publicznej oraz z podstawowymi zasadami zachowania higieny – pogadanki,  zabawy kierowane, wiersze, piosenki.

 

Opiekunki z grupy Jagódek

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

LISTOPAD 2020

 1. “MALINKI”

 

Tydzień 1. Kolorowa jesień.

Tydzień 2. Poznajemy nasz kraj.

Tydzień 3. Poznajemy części ciała.

Tydzień 4. Tydzień pluszowego misia.

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • Poznaje i utrwala nazwy kolorów.
 • Poznaje dary jesieni – kasztany, żołędzie, kolorowe liście.
 • Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.
 • Poznaje flagę Polski.
 • Rozwija słownictwo czynne i bierne poprzez wiersz pt. “Wierszyk na 11 Listopada”.
 • Poznaje i podejmuje próby nazywania i wskazywania poszczególnych części ciała.
 • Rozwija ogólną sprawność ruchową – uczestniczy w zabawach przy piosenkach ruchowo-naśladowczych, np. “Koła autobusu”, pokonuje proste przeszkody, wykonuje podskoki, biega, maszeruje itp.
 • Poznaje święto “Dzień Pluszowego Misia” i uczestniczy w zabawach tematycznych, np. zabawa do piosenki “Stary niedźwiedź”.
 • Rozwija poczucie rytmu przy muzyce, naśladuje opiekunki podczas zabaw ruchowo – naśladowczych.
 • Śpiewa piosenki – “Gruby misiu”.
 • Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach.
 • Rozwija umiejętność skupiania uwagi, np. podczas zajęć stolikowych, układania puzzli, czytania książek itp.
 • Rozwija sprawności manualne poprzez różnorodne prace plastyczne.
 • Uczy się zgodnej współpracy w grupie.
 • Integruje się z dziećmi podczas zabaw w kole.
 • Utrwala imiona kolegów i koleżanek.
 • Doskonali umiejętność mycia rąk przed posiłkiem.

 

Opiekunki z grupy “Malinek”

Przejdź do treści