Aktualności | Żłobek nr 35

PSYCHOLOG DZIECIĘCY W ŻŁOBKU

PSYCHOLOG DZIECIĘCY W ŻŁOBKU

mgr Katarzyna Kaczor

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Codzienna opieka i wychowanie dziecka może stwarzać sporo trudności. Pojawiają się wątpliwości oraz niepokoje, co do rozwoju dziecka czy też stosowanych praktyk wychowawczych.

Jeśli i Was dotyczą powyższe zdania to serdecznie zapraszam do kontaktu i współpracy.

Na spotkanie można umówić się za pośrednictwem Kierownika żłobka, lub drogą mailową zlobek35@zlobki.waw.pl

 

Kiedy do psychologa?

Konsultacja z psychologiem jest wskazana, kiedy:

 • Rozwój dziecka przebiega niestandardowo, ma inne tempo,
 • Ogólne funkcjonowanie dziecka znacznie odbiega od normy na tle grupy, np. w żłobku,
 • Rodzina i dziecko doświadczają trudnej sytuacji: rozwód, przemoc, uzależnienia, wypadek,
 • Dziecko należy do grupy ryzyka okołoporodowego: nieprawidłowy przebieg ciąży, przedwczesny lub powikłany poród, występowanie niepokojących objawów neurologicznych,
 • Przez dłuższy czas wykazuje niepokojące objawy somatyczne, np. zaczęło się moczyć, zanieczyszcza się lub odwrotnie ma problemy z wypróżnianiem, tiki, trudności w zasypianiu, często się budzi w nocy i jest niespokojne, przestało jeść bądź ma wilczy apetyt,
 • W zabawach powtarza sceny przemocy seksualnej, mówi o podejrzanych zachowaniach innych osób, takich, które mogłyby wskazywać na wykorzystywanie seksualne,
 • Sprawia duże trudności wychowawcze,

Zapraszam!

 

Polecam:

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ  oferuje, między innymi, pomoc rodzicom dzieci w wieku 0-6 lat.

Dla kogo:

 • Dla rodziców oczekujących narodzin dziecka, którzy mają pytania i wątpliwości związane z pojawieniem się dziecka w ich życiu
 • Dla rodziców przeżywających trudne chwile po narodzinach dziecka
 • Dla rodziców dzieci do 6. r.ż, którzy doświadczają trudności wychowawczych

Formy pomocy:

 • Spotkania z psychologiem indywidualne lub w parze
 • Terapia, psychoterapia indywidualna, grupowa

Jak się zgłosić:

Zadzwoń pod numer 22 616 16 69 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 w celu przeprowadzenia krótkiej rozmowy, podczas której przyjmiemy zgłoszenie. W ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, proponując termin spotkania z psychologiem lub terapeutą.
Może się zdarzyć, że podczas pierwszej rozmowy telefonicznej, otrzymasz informacje o innych miejscach – organizacjach lub instytucjach udzielających pomocy w sytuacji, gdy nie możemy tej pomocy zapewnić w naszym Centrum Dziecka i Rodziny.
W razie potrzeby i po ustaleniu z psychologiem istnieje również możliwość konsultacji z prawnikiem i lekarzem psychiatrą.

FUNDACJA SYNAPSIS

 1. Ondraszka 3
  02-085 Warszawa

tel./fax: (+48 22) 825 87 42

fundacja@synapsis.org.pl

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie:

 • rozwoju więzi rodzinnych i społecznych,
 • podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny,
 • wspólnotowości w rodzinie i społecznościach,
 • własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności,
 • ekologicznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych,
 • podmiotowości jednostki w środowisku zawodowym, humanizacji pracy i własności,
 • potęgowania zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności
 • psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.
Przejdź do treści