Aktualności - Żłobek 37 | Żłobek nr 37

Mamy wiosnę

  Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  żłobku  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja  z  zimowej  na  wiosenną. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody.  Dzieci  podlewały   wiosenne  kwiaty – żonkile, hiacynty.  Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny.

 

Witając wiosnę,  22  marca  zorganizowałyśmy  w  żłobku „Kolorowy  Dzień”.  Każde  dziecko  w  tym  dniu  miało  różnobarwny strój  i  przygotowany  wcześniej element symbolizujący wiosnę. Dzieci  miały  okazję  przywoływać  Wiosnę  wierszykami  i  piosenkami  i  głośnymi  okrzykami. Jakież  było  ich  zdumienie  i  radość,  gdy  pojawiła  się  Zielona  Pani  Wiosna. Oznajmiła  dzieciom, że  od  dziś  zaczyna  swoje  panowanie  w  przyrodzie.  Wszystkie  dzieci  razem  z  Panią  Wiosną  pokazywały   wiosenne  symbole. W  ten  sposób  dzieci    wyraziły  swoją  radość  z  przyjścia  nowej pory  roku.

23.03 dzieci poszukiwały w stawie żab…

Scroll to Top
Skip to content