Jadłospis | Żłobek nr 18

Ogólne założenia dotyczące żywienia dzieci w żłobku

 

1. Posiłki w żłobku przygotowywane są w oparciu o realizację zasad higieny produkcji żywności i bezpieczeństwa zdrowotnego zawartych w Księdze GHP/GMP i Systemie HACCP.
2. Jadłospisy konstruowane są dekadowo i uwzględniają obowiązujące wytyczne dotyczące zasad prawidłowego żywienia: wysoka jakość i dobór surowca, odpowiednie wielkości porcji, urozmaicenie posiłków itp.
3. W żłobku realizowane są diety podstawowe oraz diety eliminacyjne.
4. Diety eliminacyjne realizowane są w oparciu  o zaświadczenie od lekarza specjalisty zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym /lekarz określa rodzaj diety oraz listę produktów wskazanych i przeciwwskazanych a nie rodzic/.
5.
Wszystkie produkty „zastępcze”  przeznaczone do realizacji  diet eliminacyjnych, nie zamieszczone w specyfikacji Zespołu Żłobków m. st. Warszawy, muszą być dostarczone przez rodziców /szczelnie zapakowane z odpowiednio długą datą ważności/. Rodzaj i ilość produktów należy skonsultować z intendentem żłobka.
6. Nie ma możliwości realizowania diet eliminacyjnych TYLKO w oparciu o prośbę /oświadczenie/ rodziców.
7. W żłobku obowiązuje realizacja kształtowania właściwych nawyków żywieniowych poprzez:
a. Stałe pory posiłków – zgodnie z ustalonym harmonogramem /planem dnia/.
b. Urozmaicony i właściwie zbilansowany jadłospis /zdrowa dieta/.
c. Brak pojadania między posiłkami
d. Właściwe podejście praktyczno – psychologiczne do konsumpcji posiłków przez dzieci /w żłobku maluszki nie są zmuszane do jedzenia tylko umiejętnie zachęcane/.
e. Właściwą kulturę spożywania posiłków /swoboda, przyjazna atmosfera – bez zabawy i telewizji; kształtowanie umiejętności samodzielnego jedzenia rączkami, później posługiwania się łyżeczką; spożywanie posiłków w grupie – dzieci lubią jeść w towarzystwie, szczególnie rówieśników/
   f. Brak w menu maluszków słodyczy /cukierków, czekolad, batonów itp./
   g. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkiem oraz mycia ząbków po posiłku /w zależności od wieku/.

Opracowała  Agnieszka Domańska – specjalista ds. żywienia i HACCP
Zespół Żłobków m. st. Warszawy

Pory wydawania posiłków

 

8.20 – 8.45:  Śniadanie
Około godziny 10.00 dzieci otrzymują owoce oraz napoje
11: 30 – 12.00:  Obiad – II danie
14:30:  Obiad – zupa
15.00:  Podwieczorek

 

Przejdź do treści