Informacja dotycząca zmiany sposobu logowania do systemu rekrutacji oraz obowiązek uzupełniania dodatkowych danych

Informacja dotycząca zmiany sposobu logowania do systemu rekrutacji oraz obowiązek uzupełniania dodatkowych danych Drodzy Rodzice, W dniu 18 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana sposobu logowania użytkowników (Rodziców/Opiekunów prawnych) do Systemu Rekrutacji. Logowanie za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej: Węzeł Krajowy to projekt elektronicznego systemu identyfikacji mający służyć do szybkiego i zdalnego załatwiania swoich spraw urzędowych. … Czytaj dalej Informacja dotycząca zmiany sposobu logowania do systemu rekrutacji oraz obowiązek uzupełniania dodatkowych danych