Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

1200px-Logo_BIP_uproszczone.svg

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Adres:

Ostatnie aktualizacje

Zasady funkcjonowania podmiotu

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Dyrektor Zespołu Żłobków m. st. Warszawy przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Zespołu Sekretariat tel. 22 277 52 00 fax 22 277 52 02 Kontaktować się można również drogą elektroniczną na adres: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl Skrzynka EPUAP: ZZWarszawa Regulaminy żłobków Kliknij,...

Czytaj więcej >>

Informacja o podmiocie

Status prawny Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy funkcjonuje na podstawie Uchwały Rady m.st. Warszawy nr XII/197/2011 z dnia 17 marca 2011 roku. Uchwała nr XII/197/2011 Przedmiot działalności Celem działania Zespołu jest usprawnienie organizacji pracy żłobków m. st. Warszawy wchodzących w jego skład.Do zadań Zespołu należy: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobków; Zapewnienie bezpiecznych...

Czytaj więcej >>

Rejestry, ewidencje i archiwa

Wykaz żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez m.st. Warszawa – przejdź do portalu Emp@tia Raporty o stanie zapewnienia dostępności Zespół Żłobków m.st. Warszawy – Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Żłobek nr 1 – Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Żłobek nr 2 – Raport o stanie zapewnienia...

Czytaj więcej >>
Scroll to Top
Skip to content