Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zasady funkcjonowania podmiotu

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor Zespołu Żłobków m. st. Warszawy przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Zespołu

Sekretariat tel. 22 277 52 00 fax 22 277 52 02

Kontaktować się można również drogą elektroniczną na adres: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl

Skrzynka EPUAP: ZZWarszawa

Regulaminy żłobków

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 1

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 2

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 3

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 4

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 5

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 6

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 7

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 8

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 9

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 10

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 11

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 12

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 13

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 14

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 15

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 16

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 17

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 18

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 19

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 20

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 21

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 22

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 23

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 24

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 25

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 26

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 27

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 28

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 29

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 30

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 31

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 32

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 33

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 34

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 35

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 36

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 37

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 38

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 39

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 40

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 41

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 42

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 43

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 44

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 45

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 46

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 47

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 48

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 49

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 50

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 51

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 52

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 53

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 54

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 55

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 56

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 57

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 58

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 59

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 60

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 61

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 62

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 63

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 64

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 65

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 66

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 67

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 68

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 69

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 70

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 71

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 72

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 73

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 74

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 74

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 76

Regulamin organizacyjny Żłobka nr 77

Zarządzenia

Scroll to Top
Skip to content