Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

1200px-Logo_BIP_uproszczone.svg

Informacja o podmiocie

Status prawny

Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy funkcjonuje na podstawie Uchwały Rady m.st. Warszawy nr XII/197/2011 z dnia 17 marca 2011 roku.

Uchwała nr XII/197/2011

Celem działania Zespołu jest usprawnienie organizacji pracy żłobków m. st. Warszawy wchodzących w jego skład.
Do zadań Zespołu należy:

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobków;
 2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 3. Koordynowanie procesu rekrutacji do żłobków.

Zespół prowadzi obsługę żłobków pod względem:

 1. Administracyjnym;
 2. Finansowym;
 3. Księgowym;
 4. Kadrowym

W realizacji zadań Zespół współdziała z organami m. st. Warszawy, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Dyrekcja

Dyrektor:

 • Edyta Jóźwiak

Zastępcy dyrektora:

 • Aleksandra Acalska-Majewska
 • Mateusz Winkel

Główny Księgowy:

 • Renata Rózga

Misja Zespołu Żłobków (dostępny cyfrowo)

Strukturę organizacyjną zawiera Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 32/2023 z dnia 1 września 2023 roku.

Regulamin organizacyjny

Załącznik do regulaminu

Struktura Zespołu

Zespół Żłobków m.st. Warszawy jest jednostką budżetową m.st. Warszawy i nie posiada własnego majątku.

Scroll to Top
Skip to content