Dostępne miejsca w żłobkach w Warszawie
Zapoznaj się z naszą ofertą
Sprawdź

O nas

Zespół Żłobków m.st. Warszawy oferuje profesjonalną opiekę dla dzieci w wieku do lat 3 w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
Opieka nad dziećmi sprawowana jest w 77 żłobkach, 12 mini żłobkach oraz 27 punktach dziennego opiekuna.

Naszym celem jest zapewnienie najlepszej jakości usług spełniając oczekiwania rodziców poprzez zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka, a także jego rozwój psychomotoryczny.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę opiekunek, pielęgniarek, a także psychologów i innych specjalistów, dla których nadrzędnym celem jest troska o bezpieczeństwo i dobro dziecka –wspieramy rodziców w procesie rozwoju i wychowania.

Respektowanie praw dziecka do równego traktowania, akceptacji, poszanowania godności osobistej, intymności i własności, wysłuchania, nietykalności fizycznej i psychicznej czy odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego jest wpisane w misję Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Misja i wizja

Przyświecająca nam misja została opracowana przez nas już w 2005 r. Pomimo upływu tylu lat jej cele i założenia są dla nas niezmienne.
Zdając sobie sprawę, że żłobek jest pierwszym krokiem w edukacji dziecka zapewniamy najlepszą jakość naszych usług spełniającą oczekiwania rodziców kładąc duży nacisk na realizację celów operacyjnych.

Wierząc w ponadczasowość i uniwersalność tych idei, w 2011 r. Dyrektor Zespołu Żłobków m.st. Warszawy rozszerzył katalog o wprowadzenie wizji Zespołu, a także zobowiązał każdego nowego pracownika do zapoznania się z zarządzeniem wprowadzającym misję i wizję oraz standardy opieki i ich przestrzegania.

Do pobrania: Misja Zespołu Żłobków (dostępny cyfrowo)

Żłobkowy start
Żłobek szansą na równy start
Maluchy żłobkują, rodzice pracują

Scroll to Top

Przedłużanie ważności wniosków

Drodzy Rodzice,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z Rozdziałem IV regulaminu rekrutacji w terminie od 1 stycznia (od godz. 10:00) do 15 stycznia 2024 r. (do godz. 23:59) mają Państwo czas na aktualizację wniosków w systemie rekrutacji, która ma na celu przedłużenie ważności wniosku na kolejny rok kalendarzowy.

Skip to content