Realizacja wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Krok po kroku

 1. Przygotuj wniosek. Pamiętaj o podaniu swojego imienia, nazwiska oraz adresu. Dla ułatwienia możesz skorzystać z formularza wniosku.
 2. Dołącz kopie dokumentów, które mogą pomóc w rozpatrzeniu wniosku.
 3. Złóż wniosek.
 4. Otrzymasz zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zapewnienie dostępności musi zawierać:

 1. dane kontaktowe Wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewniania dostępności, jeżeli dotyczy.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć:
 2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku jest doręczane przesyłką pocztową za pokwitowaniem na wskazany adres zamieszkania, o ile wnioskodawca nie wskaże innego sposobu.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 14 dni od dnia złożenia wniosku – zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku.
 2. Do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie do 14 dni, powiadamia się wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności.

Tryb odwoławczy

Skargę na brak zapewnienia wnioskowanej dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej przez podmiot publiczny można złożyć do Prezesa Zarządu PFRON.

Uwagi

Jeśli wniosek nie zawiera danych kontaktowych wnioskodawcy – wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Scroll to Top
Skip to content