Profil Nabywcy

Profil Nabywcy - 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2024 roku
Pozycja PlanuPrzedmiot zamówieniaPrzewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowaniaInformacje dodatkoweInformacja na temat aktualizacji
1234567
2. DOSTAWY
1.2.1Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne).Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy315 186,00 PLN IIIZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
3. USŁUGI
1.3.1Wykonywanie wycinki drzew i krzewów, pielęgnacji i nasadzeń drzew na terenie placówek Zespołu ŻłobkówZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy231 481,48 PLNI kwartałZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.3.2Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad dokumentacją oraz robotami budowlanymi wraz z świadczeniem usług w okresie rękojmi i gwarancji udzielonych przez wykonawców robót budowlanychZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy750 000,00 PLNI kwartałZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.3.3Wykonanie ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. WarszawyZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy327 000,00 PLNIIZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Charakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja

Poprzednie lata

2023 - Profil nabywcy

Profil Nabywcy - 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2023 roku
Pozycja PlanuPrzedmiot zamówieniaPrzewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowaniaInformacje dodatkoweInformacja na temat aktualizacji
1234567
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł zasilania elektroenergetycznego w Żłobkach m.st. Warszawy”.Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy710 000,00 PLNII kwartał 2023Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.1.2Roboty budowlane w żłobku nr 40 przy ul. Klemensiewicza polegające na usunięciu wad i usterek oraz wymianie agregatów skraplającychZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy375 501,51 PLNII kwartał 2023Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.1.3Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2024 r.Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy7 317 073,17 PLNIV kwartałZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: worientacyjnej szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP
1.1.4Wykonywanie prac remontowych instalacji c.o., wod-kan, w.c., inst. gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji, wykonanie okresowej kontroli inst. gazowych w 2024 r.Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy4 227 642,28 PLNIV kwartałZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust 1 pkt 7 PZP
2. DOSTAWY
1.2.1Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykułów szkolnych)Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy264 297,56 PLNIII kwartał 2023 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.2.2Dostawy pomocy dydaktycznychZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy161 027,64 PLNII kwartał 2022 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.2.3Dostawy profesjonalnych środków chemicznych do zmywarek gastronomicznych wraz z serwisem: zmywarek, urządzeń do uzdatniania wody oraz urządzeń dozujących (w roku 2024)Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy212 195,12 PLNIII kwartał 2023 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.2.4Dostawa drukarek, tabletów, laptopów, komputerów, pamięci przenośnych oraz innych urządzeń komputerowych z podziałem na częściZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy466 062,66 PLNIII kwartałZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasycznezmiana pozycji
3. USŁUGI
1.3.1Wykonanie ubrań roboczychZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy398 780,49 PLNII kwartał 2023 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej wartości uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
1.3.2Wykonywanie wycinki drzew i krzewów, pielęgnacji i nasadzeń drzew na terenie placówek Zespołu ŻłobkówZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy347 222,22 PLNI kwartałZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: W orientacyjnej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.
1.3.3Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2024 r.Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy910 569,11 PLNIV kwartałZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZPrezygnacja z pozycji
1.3.4Monitorowanie sygnałów alarmowych systemów SWiN oraz wykonywanie napraw awaryjnych i prac instalacyjnych systemów CCTVZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy130 081,30 PLNIV kwartałZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.3.5Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2023 r.Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy196 741,97 PLNIII kwartałZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
2. DOSTAWY
2.2.1Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z podziałem na części (w roku 2024)Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy15 932 316,23 PLNIII kwartał 2023 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
2.2.2Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i punktów dziennego opiekuna (w roku 2024)Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy1 326 829,27 PLNIII kwartał 2023Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
3. USŁUGI
2.3.1Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2024 r.Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy1 517 664,63 PLNIV kwartałZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZPdodana pozycja
#footable_438156 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_438156 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_295639 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_295639 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_139191 { font-family: ; font-size: px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_438156 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_438156 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_295639 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_295639 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_139191 { font-family: ; font-size: px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_438156 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_438156 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_6 { text-align: center; }

2022 - Profil nabywcy

Profil Nabywcy - 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2022 roku
Pozycja PlanuPrzedmiot zamówieniaPrzewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowaniaInformacje dodatkoweInformacja na temat aktualizacji
1234567
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł zasilania elektroenergetycznego w Żłobkach m.st. Warszawy”.Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy11 393 614,70 PLNI kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w wartości szacunkowej uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZPdodana pozycja
1.1.2Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w roku 2023Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy8 130 081,30 PLNIII kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZPdodana pozycja
1.1.3Wykonywanie prac remontowych instalacji c.o., wod-kan, w.c., inst. gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji, wykonanie okresowej kontroli inst. gazowych w 2023 rZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy3 577 235,77 PLN III kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust 1 pkt 7 PZPdodana pozycja
2. DOSTAWY
1.2.1Dostawa wyposażenia meblowego w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy121 951,22 PLNII kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.2.2Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykułów szkolnych)Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy284 838,86 PLNIII kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.2.3Dostawa wyposażenia meblowegoZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy115 754,47 PLNII kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.2.4Dostawa i montaż wyposażenia placów zabawZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy160 886,18 PLNII kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.2.5Dostawy profesjonalnych środków chemicznych do zmywarek gastronomicznych wraz z serwisem: zmywarek, urządzeń do uzdatniania wody oraz urządzeń dozujących w 2023 r.Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy136 647,66 PLNIII kwartał 2022 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
3. USŁUGI
1.3.1Wykonanie ubrań roboczychZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy428 507,45 PLNI kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w wartości szacunkowej uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP
1.3.2Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2023 r.Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy934 552,00 PLNIII kwartał 2022 rZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej wartości szacunkowej zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust 1 pkt 7 PZPdodana pozycja
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
2. DOSTAWY
2.2.1Dostawa środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2023 r.Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy915 626,00 PLNIII kwartał 2022 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
2.2.2Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w latach 2023-2025Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy1 427 569,92 PLNIII kwartał 2022 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
2.2.3Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na lata 2023-2025Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy7 211 775,27 PLNIII kwartał 2022 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
2.2.4Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w latach 2023-2024Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy1 818 925,89 PLNIII kwartał 2022 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
2.2.5Dostawa żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2023 r. z podziałem na dzielniceZamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy6 640 512,14 PLNIII kwartał 2022 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
2.2.6Dostawa artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2023 r. z podziałem na dzielniceZamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy1 375 658,27 PLNIII kwartał 2022 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
2.2.7Dostawa mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy w 2023 r. z podziałem na dzielniceZamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy1 390 843,25 PLN1 390 843,25 PLNZamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
2.2.8Dostawa świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy w 2023 r. z podziałem na dzielniceZamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy346 768,00 PLNIII kwartał 2022 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
3. USŁUGI
2.3.1Dystrybucja energii elektrycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2023 r.Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy1 208 817,08 PLNIII kwartał 2022 r.Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
#footable_438156 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_438156 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_295639 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_295639 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_139191 { font-family: ; font-size: px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_438156 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_438156 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_295639 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_295639 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_139191 { font-family: ; font-size: px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_438156 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_438156 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_295639 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_295639 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_6 { text-align: center; }

2021 - Profil nabywcy

Profil Nabywcy - 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2021 roku
Pozycja PlanuPrzedmiot zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowaniaPrzewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaInformacje dodatkoweInformacja na temat aktualizacji
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1Roboty budowlane: konserwacja CO, CW na rok 2022IV kwartał 2021art. 275 pkt 12 439 024,39 złCharakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: wartość szacunkowa zamówienia uwzględnia zamówienia podobnezmiana pozycji
1.1.2roboty budowlane + awarie ogólnobudowlaneIV kwartał 2021art. 275 pkt 16438287,19 zł
1.1.3rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5II kwartał 2021art. 275 pkt 18400000,00 zł
1.1.4modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6II kwartał 2021art. 275 pkt 11020355,00 zł
1.1.5Roboty budowlane: konserwacja ogólnobudowlana na rok 2022III kwartał 2021 r art. 275 pkt 15 691 056,91 złCharakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: wartość szacunkowa zamówienia uwzględnia zamówienia podobnedodana pozycja
2. DOSTAWY
1.2.1środki czystości żłobki na rok 2022III kwartał 2021art. 275 pkt 1736 585,37 złzmiana pozycji
1.2.2artykuły szkolne wraz z dziennym opiekunemIV kwartał 2021art. 275 pkt 1283254,56 zł
1.2.3wykonanie ubrań roboczychI kwartał 2021art. 275 pkt 1306280,00 zł
1.2.4zakup drobnego wyposażenia żłobki - gastronomiczne, drobne artykuły kuchenne i artykuły szklaneII kwartał 2021art. 275 pkt 1157136,60 zł
1.2.5uzupełnienie wyposażenia meblowego Żłobki łącznie z dziennym opiekunemI kwartał 2021art. 275 pkt 1364165,96 zł
1.2.6wymiana sprzętu IT (modemy, komputery)II kwartał 2021art. 275 pkt 1249593,50 zł
1.2.7pomoce dydaktyczne, zakup gier stolikowych, gier dydaktycznych, kącików tematycznych zgodnie z planami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi przez oplacówki, łącznie z dziennym opiekunemII kwartałart. 275 pkt 1310109,98 zł
1.2.8wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. WarszawyII kwartał 2021art. 275 pkt 1688627,68 zł
1.2.9Dostawa i montaż wyposażenia: meblowego, gastronomicznego i dydaktycznego (finansowane ze środków statutowych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. WarszawyIII kwartałZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy364 281,56 złwyposażenie meblowe: 148 183,53 zł wyposażenie gastronomiczne: 29 755,03 zł wyposażenie dydaktyczne: 186 343,00 zł
1.2.10Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego, gastronomicznego, dydaktycznego w ramach projektu pn. "Maluchy żłobkują, rodzice pracują"III kwartałZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy252 550,85 złmeblowe: 136 032,46 zł gastronomiczne: 54 124,20 zł dydaktyczne: 62 394,19 zł
1.2.11Sprzedaż energii elektrycznej dla placówek z instalacją fotowoltaicznąIII kwartał 2021art. 275 pkt 1159 026,60 złCharakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
3. USŁUGI
1.3.1rytmika III kwartał 2021art. 275 pkt1374625,00 zł
1.3.3energia elektryczna dystrybucja na rok 2022IV kwartał 2021art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a932 896,56 złzmiana pozycji
1.3.4wykonanie ubrań roboczychII kwartał 2021art. 275 pkt 1306280,00 zł
1.3.5Konserwacja elektryczna na rok 2022III kwartałZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy609 756,10 złCharakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: wartość szacunkowa zamówienia uwzględnia zamówienia podobnezmiana pozycji
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
2. DOSTAWY
2.2.1zakup środków żywnościIII kwartał 2021art. 129 ust. 1 pkt 16998315,76 zł
2.2.2Dostawy żywności na rok 2022III kwartał 2021art. 1328 034 411,21 złCharakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
3. USŁUGI
#footable_438156 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_438156 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_295639 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_295639 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_139191 { font-family: ; font-size: px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_438156 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_438156 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_295639 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_295639 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_139191 { font-family: ; font-size: px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_438156 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_438156 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_295639 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_295639 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_139191 { font-family: ; font-size: px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; }

2020 - Profil nabywcy

Profil Nabywcy - 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2020 roku
#footable_438156 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_438156 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_295639 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_295639 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_139191 { font-family: ; font-size: px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_438156 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_438156 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_295639 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_295639 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_139191 { font-family: ; font-size: px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_438156 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_438156 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_438156 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_438156 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_295639 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_295639 td.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_0 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_1 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_2 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_3 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_4 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_5 { text-align: center; }#footable_295639 td.ninja_column_6 { text-align: center; }#footable_295639 th.ninja_column_6 { text-align: center; } #footable_139191 { font-family: ; font-size: px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; }

Scroll to Top
Skip to content