Profil Nabywcy

Profil Nabywcy - 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2022 roku
Pozycja PlanuPrzedmiot zamówieniaPrzewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowaniaInformacje dodatkoweInformacja na temat aktualizacji
1234567
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł zasilania elektroenergetycznego w Żłobkach m.st. Warszawy”.Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy11 393 614,70 PLNI kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w wartości szacunkowej uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZPdodana pozycja
2. DOSTAWY
1.2.1Dostawa wyposażenia meblowego w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy121 951,22 PLNII kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.2.2Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykułów szkolnych)Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy284 838,86 PLNIII kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.2.3Dostawa wyposażenia meblowegoZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy115 754,47 PLNII kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.2.4Dostawa i montaż wyposażenia placów zabawZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy160 886,18 PLNII kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
3. USŁUGI
1.3.1Wykonanie ubrań roboczychZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy428 507,45 PLNI kwartał 2022Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w wartości szacunkowej uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP

Poprzednie lata

Profil Nabywcy - 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2021 roku
Pozycja PlanuPrzedmiot zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowaniaPrzewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaInformacje dodatkoweInformacja na temat aktualizacji
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1Roboty budowlane: konserwacja CO, CW na rok 2022IV kwartał 2021art. 275 pkt 12 439 024,39 złCharakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: wartość szacunkowa zamówienia uwzględnia zamówienia podobnezmiana pozycji
1.1.2roboty budowlane + awarie ogólnobudowlaneIV kwartał 2021art. 275 pkt 16438287,19 zł
1.1.3rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5II kwartał 2021art. 275 pkt 18400000,00 zł
1.1.4modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6II kwartał 2021art. 275 pkt 11020355,00 zł
1.1.5Roboty budowlane: konserwacja ogólnobudowlana na rok 2022III kwartał 2021 r art. 275 pkt 15 691 056,91 złCharakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: wartość szacunkowa zamówienia uwzględnia zamówienia podobnedodana pozycja
2. DOSTAWY
1.2.1środki czystości żłobki na rok 2022III kwartał 2021art. 275 pkt 1736 585,37 złzmiana pozycji
1.2.2artykuły szkolne wraz z dziennym opiekunemIV kwartał 2021art. 275 pkt 1283254,56 zł
1.2.3wykonanie ubrań roboczychI kwartał 2021art. 275 pkt 1306280,00 zł
1.2.4zakup drobnego wyposażenia żłobki - gastronomiczne, drobne artykuły kuchenne i artykuły szklaneII kwartał 2021art. 275 pkt 1157136,60 zł
1.2.5uzupełnienie wyposażenia meblowego Żłobki łącznie z dziennym opiekunemI kwartał 2021art. 275 pkt 1364165,96 zł
1.2.6wymiana sprzętu IT (modemy, komputery)II kwartał 2021art. 275 pkt 1249593,50 zł
1.2.7pomoce dydaktyczne, zakup gier stolikowych, gier dydaktycznych, kącików tematycznych zgodnie z planami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi przez oplacówki, łącznie z dziennym opiekunemII kwartałart. 275 pkt 1310109,98 zł
1.2.8wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. WarszawyII kwartał 2021art. 275 pkt 1688627,68 zł
1.2.9Dostawa i montaż wyposażenia: meblowego, gastronomicznego i dydaktycznego (finansowane ze środków statutowych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. WarszawyIII kwartałZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy364 281,56 złwyposażenie meblowe: 148 183,53 zł wyposażenie gastronomiczne: 29 755,03 zł wyposażenie dydaktyczne: 186 343,00 zł
1.2.10Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego, gastronomicznego, dydaktycznego w ramach projektu pn. "Maluchy żłobkują, rodzice pracują"III kwartałZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy252 550,85 złmeblowe: 136 032,46 zł gastronomiczne: 54 124,20 zł dydaktyczne: 62 394,19 zł
1.2.11Sprzedaż energii elektrycznej dla placówek z instalacją fotowoltaicznąIII kwartał 2021art. 275 pkt 1159 026,60 złCharakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
3. USŁUGI
1.3.1rytmika III kwartał 2021art. 275 pkt1374625,00 zł
1.3.3energia elektryczna dystrybucja na rok 2022IV kwartał 2021art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a932 896,56 złzmiana pozycji
1.3.4wykonanie ubrań roboczychII kwartał 2021art. 275 pkt 1306280,00 zł
1.3.5Konserwacja elektryczna na rok 2022III kwartałZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy609 756,10 złCharakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: wartość szacunkowa zamówienia uwzględnia zamówienia podobnezmiana pozycji
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
2. DOSTAWY
2.2.1zakup środków żywnościIII kwartał 2021art. 129 ust. 1 pkt 16998315,76 zł
2.2.2Dostawy żywności na rok 2022III kwartał 2021art. 1328 034 411,21 złCharakter zamówienia: zamówienia klasycznedodana pozycja
3. USŁUGI
#footable_139191 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_78515 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_139191 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_78515 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_139191 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; }

Profil Nabywcy - 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2020 roku
#footable_139191 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_78515 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_139191 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_78515 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_139191 { font-family: inherit; font-size: 14px; } #footable_139191 td.ninja_column_0 { text-align: center; } #footable_78515 { font-family: inherit; font-size: 14px; }

Przewiń do góry
Przejdź do treści