Struktura Zespołu Żłobków m.st. Warszawy m.st. Warszawy 

Zarządzenia

  1. Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy
   Zarządzenie nr 42/2021
   Regulamin organizacyjny Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
   Struktura Zespołu Żłobków m.st. Warszawy m.st. Warszawy
  2. Zarządzenie nr 26/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury postepowania prewencyjnego pracowników/ współpracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka w stanie zagrożenia epidemią oraz postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem
   Zarządzenie nr 26/2022
   Procedura postępowania prewencyjnego pracowników/ współpracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka w stanie zagrożenia epidemią oraz postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem
   Załącznik nr 1 do procedury
   Załącznik nr 2 do procedury
   Załącznik nr 3 do procedury
  3. Żłobków m.st. Warszawy z 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii doskonalenia zawodowego kadry Zespołu Żłobków m.st. Warszawy ”
   Zarządzenie nr 15/2022
   Załącznik do zarządzenia
  4. Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania prewencyjnego pracowników/ współpracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka w stanie zagrożenia epidemią
   Zarządzenie nr 17/2022
   Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/2022
   Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/2022
   Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2022
  5. Zarządzenie nr 19/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w punktach dziennego opiekuna m.st. Warszawy od dnia 7 marca 2022 r.
   Zarządzenie nr 19/2022
   Załącznik do zarządzenia nr 19/2022
  6. Zarządzenie nr 25/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy od dnia 8 kwietnia 2022 r.
   Zarządzenie nr 25/2022
   Załącznik do zarządzenia nr 25/2022

Uchwały

 1. Uchwała Nr XII/197/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.
 2. Uchwała Nr XXII/607/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna.
 3. Uchwała nr XXXIV/1026/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutów żłobkom m.st. Warszawy. 
 4. Uchwała nr XLVIII/1511/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 70 w Warszawie, ul. Pamiętna 16. 
 5. Uchwała nr XLVIII/1512/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 71 w Warszawie, ul. Astronautów 5
 6. Uchwała nr LIII/1644/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 72 w Warszawie, ul. Henryka II Pobożnego 33

Materiały promocyjne

 1. Księga znaku Zespołu Żłobków m.st Warszawy
 2. Logotyp
Przewiń do góry
Przejdź do treści