Akty Prawne

Struktura Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zobacz schemat organizacyjny obowiązujący w Zespole Żłobków m.st. Warszawy:

Materiały promocyjne

Pobierz logotyp Zespołu lub zapoznaj się z Księgą znaku:

Zarządzenia

 1. Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy
  Zarządzenie nr 42/2021
  Regulamin organizacyjny Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
  Struktura Zespołu Żłobków m.st. Warszawy m.st. Warszawy
 2. Zarządzenie nr 15/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii doskonalenia zawodowego kadry Zespołu Żłobków m.st. Warszawy ”
  Zarządzenie nr 15/2022
  Załącznik do zarządzenia
 3. Zarządzenie nr 38/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy
  Zarządzenie nr 38/2022
  Załącznik do zarządzenia nr 38/2022
 4. Zarządzenie nr 39/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy
  Zarządzenie nr 39/2022
  Załącznik do zarządzenia nr 39/2022
 5. Zarządzenie nr 40/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania prewencyjnego pracowników/ współpracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka w stanie zagrożenia epidemią oraz postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem
  Zarządzenie nr 40/2022
  Procedura do zarządzenia 40/2022
  Załącznik 1 do procedury
Scroll to Top
Skip to content