Struktura Zespołu Żłobków m.st. Warszawy m.st. Warszawy 

Zarządzenia

  1. Zarządzenie nr 74/2019 p.o. Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 2 września 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy
   Regulamin organizacyjny Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
   Struktura Zespołu Żłobków m.st. Warszawy m.st. Warszawy
  2. Zarządzenie nr 79/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników/współpracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci uczęszczających do żłobka koronawirusem SARS-CoV-2
   Zarządzenie 79/2020
  3. Zarządzenie 80/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania prewencyjnego pracowników/współpracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka w stanie zagrożenia epidemią
   Zarządzenie 80/2020
  4. Zarządzenie nr 83/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opiek w żłobkach m.st. Warszawy od dnia 25 listopada 2020 r.
   Zarządzenie 83/2020
  5. Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany procedury postępowania w sytuacji potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników żłobka lub u dziecka z grupy żłobkowej
   Zarządzenie nr 4/2021
  6. Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 4 marca 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie procedury postępowania w sytuacji potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników żłobka lub u dziecka z grupy żłobkowej
   Zarządzenie nr 11/2021
  7. Zarządzenie nr 45/2021 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 11 października 2021 r. w sprawie procedury postępowania w sytuacji potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników żłobka lub u dziecka z grupy żłobkowej
   Zarządzenie nr 45/2021
   Załącznik do Zarządzenia nr 45/2021

Uchwały

 1. Uchwała Nr XII/197/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.
 2. Uchwała Nr XXII/607/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna.
 3. Uchwała nr XXXIV/1026/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutów żłobkom m.st. Warszawy. 
 4. Uchwała nr XLVIII/1511/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 70 w Warszawie, ul. Pamiętna 16. 

Materiały promocyjne

 1. Księga znaku Zespołu Żłobków m.st Warszawy
 2. Logotyp
Przewiń do góry Przejdź do treści