Struktura Zespołu Żłobków m.st. Warszawy m.st. Warszawy Zarządzenia

 1. Zarządzenie nr 74/2019 p.o. Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 2 września 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy
  Regulamin organizacyjny Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
  Struktura Zespołu Żłobków m.st. Warszawy m.st. Warszawy
 2. Zarządzenie nr 55/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników Zespołu i rodziców dzieci uczęszczających do żłobków m.st. Warszawy od dnia 8 września 2020 r.
  Zarządzenie 55/2020
  Załącznik do Zarządzenia nr 55/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 8 września 2020 r.
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/2020
 3. Zarządzenie nr 59/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy od dnia 1 października 2020 r.
  Zarządzenie 59/2020
  Procedura z dnia 30 września 2020 r.
  Załącznik nr 1 do Procedury z dnia 30 września 2020 r.
 4. Zarządzenie nr 78/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników żłobka lub u dziecka z grupy żłobkowej
  Zarządzenie 78/2020

Uchwały

 1. Uchwała Nr XII/197/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.
 2. Uchwała Nr XXII/606/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m. st. Warszawy.
 3. Uchwała Nr XXII/607/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna.

Materiały promocyjne

 1. Księga znaku Zespołu Żłobków m.st Warszawy
 2. Logotyp
Przejdź do treści