Akademia

Akademia Wychowawcy Małego Dziecka

Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

O Akademii Wychowawcy Małego Dziecka

Akademię Wychowawcy Małego Dziecka tworzymy z myślą o kształceniu wykwalifikowanych profesjonalistów zajmujących się opieką nad małym dzieckiem w żłobkach, klubach dziecięcych i w punktach dziennego opiekuna.

Prowadzimy bezpłatne szkolenia:

  • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
  • szkolenie uzupełniające 80-godzinne dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym,
  • Dzienny opiekun 160 godzin,
  • szkolenie uzupełniające 40-godzinne dla dziennych opiekunów.

Programy szkoleń posiadają pozytywną decyzję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, akredytującą nasze autorskie programy, zgodne z Rozporządzeniem Ministra ws. zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna.

Po ukończeniu szkolenia, Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zawodzie opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna.

Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu w opiece nad małym dzieckiem w żłobku i punkcie dziennego opiekuna. Zajęcia prowadzone w ramach Akademii Wychowawcy Małego Dziecka stworzone i prowadzone są przez ekspertów i jednocześnie praktyków: psychologów, opiekunów, pielęgniarki i położne, pedagogów, ratowników medycznych, trenerów i nauczycieli – specjalistów w dziedzinie rozwoju dziecka w pierwszych 3 latach jego życia.

Od września do grudnia 2023 r. odbyły się dwie edycje szkoleń, w ramach których kwalifikacje do pracy w żłobku, klubie dziecięcym lub w punkcie dziennego opiekuna uzyskało 17 osób.

Oferta Akademii jest skierowana do wszystkich osób planujących podjęcie pracy z małymi dziećmi w Warszawie oraz do pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Aktualne informacje

Kontakt mailowy: szkolenia-zz@zlobki.waw.pl

Kontakt telefoniczny:
Aneta Bernacka tel. 22 277 52 21
Agnieszka Stefańska tel. 22 277 52 63

Scroll to Top
Skip to content