Akademia Wychowawcy Małego Dziecka

Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zapisy na jesienną edycję Akademii zostały zakończone.

Zapraszamy na kolejną edycję.

O Akademii

Akademię Wychowawcy Małego Dziecka tworzymy z myślą o kształceniu wykwalifikowanych profesjonalistów zajmujących się opieką nad małym dzieckiem w żłobkach, klubach dziecięcych i w punktach dziennego opiekuna.

Prowadzimy bezpłatne szkolenia:

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
 • szkolenie uzupełniające 80-godzinne dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym,
 • Dzienny opiekun 160 godzin,
 • szkolenie uzupełniające 40-godzinne dla dziennych opiekunów.

Programy szkoleń posiadają pozytywną decyzję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej akredytującą nasze autorskie programy.

Po ukończeniu szkolenia, Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zawodzie opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna.

Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu w opiece nad małym dzieckiem w żłobku i punkcie dziennego opiekuna. 

Zajęcia prowadzone w ramach Akademii Wychowawcy Małego Dziecka są stworzone i prowadzone przez ekspertów i jednocześnie praktyków: psychologów, opiekunów, pielęgniarki i położne, pedagogów, ratowników medycznych, trenerów i nauczycieli – specjalistów w dziedzinie rozwoju dziecka w pierwszych 3 latach jego życia.

Od września do grudnia 2023 r. odbyły się dwie edycje szkoleń, w ramach których kwalifikacje do pracy w żłobku, klubie dziecięcym lub w punkcie dziennego opiekuna uzyskało 17 osób. W okresie marzec – maj 2024 r. odbyła się trzecia edycja szkoleń dla 24 osób.

Oferta Akademii jest skierowana do wszystkich osób planujących podjęcie pracy z małymi dziećmi w Warszawie oraz do pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

 • jesteśmy liderem w opiece nad małym dzieckiem
 • zapewniamy najlepszą jakość naszych usług
 • zajęcia prowadzone są przez praktyków = specjalistów w dziedzinie rozwoju dziecka
 • szkolenia są bezpłatne
 • uwzględniamy potrzeby uczestników

O szkoleniach

Bezpłatne szkolenia w Akademii Wychowawcy Małego Dziecka tworzymy z myślą o kształceniu wykwalifikowanych profesjonalistów zajmujących się opieką nad małym dzieckiem w żłobkach, klubach dziecięcych i w punktach dziennego opiekuna.

Zobacz, które szkolenie jest najbardziej odpowiednie dla Ciebie:

 • 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Jest to szkolenie dedykowane osobom, które chciałyby rozpocząć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, nigdy wcześniej nie pracowały z małymi dziećmi i nie podsiadają wykształcenia pedagogicznego, pielęgniarskiego / położniczego lub opiekunki dziecięcej. Szeroki zakres nauki począwszy od przebiegu rozwoju dziecka i jego psychopedagogicznych podstaw przez stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka aż po zagadnienia związane z kompetencjami opiekuna, pozwalają uczestnikom na zdobycie gruntownej wiedzy. Ta część szkolenia to 200 godzin zajęć stacjonarnych w formie warsztatów, ćwiczeń, wykładów, jak również zajęć w formie e-learningu. Natomiast podczas praktyk zawodowych, trwających 80 godzin, uczestnicy mają możliwość sprawdzenia w praktyce nabytej wiedzy i zdobycia nowych umiejętności z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3.

 • 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

To szkolenie jest stworzone z myślą o osobach, które posiadają przynajmniej rok doświadczenia w pracy z dzieckiem w wieku do lat 3, natomiast mają przerwę dłuższą niż 6 miesięcy pomiędzy zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Takie szkolenie osoba spełniająca w/w warunki powinna odbyć w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia na stanowisku opiekuńczym w żłobku. Szkolenie to składa się z 80 godzin zajęć teoretycznych stacjonarnych lub e-learningowych i jego zakres obejmuje głównie stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz kompetencje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

 • 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna

Dzienny opiekun to jedna z form opieki nad małym dzieckiem. Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zatrudniona przez inne podmioty. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. Jeśli pomaga mu przynajmniej jeden rodzic dziecka, to wówczas może sprawować opiekę nad ośmiorgiem dzieci.

Szkolenie 160-godzinne jest szkolenie dedykowane osobom, które chciałyby podjąć pracę jako dzienny opiekun, nigdy wcześniej nie pracowały z małymi dziećmi i nie podsiadają wykształcenia pedagogicznego, pielęgniarskiego / położniczego lub opiekunki dziecięcej. Nauka obejmuje rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowanie jego wszechstronnego rozwoju oraz trening kompetencji dziennego opiekuna. Składa się z części teoretycznej w formie zajęć stacjonarnych warsztatów, ćwiczeń, wykładów, jak również zajęć w formie e-learningu w łącznym wymiarze 130 godzin oraz 30 godzin praktyk zawodowych, realizowanych w punkcie dziennego opiekuna.

 • 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które mają kwalifikacje opiekunki dziecięcej, pielęgniarki lub położnej lub wykształcenie pedagogiczne zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi i chciałyby podjąć pracę jako dzienny opiekun. Szkolenie to 40 godzin zajęć w zakresie treningu kompetencji dziennego opiekuna i innowacyjnych metod stymulowania rozwoju dziecka.

Programy naszych szkoleń posiadają pozytywną decyzję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wydaną pod numerem 4/2024 w dniu 29.01.2024 roku na okres 5 lat (https://www.gov.pl/web/rodzina/rok-2024-1).

Po ukończeniu 280-godzinnego i 160-godzinnego szkolenia (tj. zaliczeniu z wynikiem pozytywnym części teoretycznej i praktycznej) uczestnicy otrzymują certyfikaty, które potwierdzają zdobycie kwalifikacji w zawodzie opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna.

Natomiast ukończenie szkoleń uzupełniających potwierdzane jest wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzupełnienie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym lub jako dzienny opiekun.

Nasi wykładowcy

Scroll to Top
Skip to content