Bezpłatne Żłobki #WarszawaDlaNajmłodszych

W m.st. Warszawie rozwijamy sieć instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Od końca 2018 roku przybyło ponad 9 tysięcy miejsc dla najmłodszych. Dzieje się tak nie tylko dzięki budowie nowych żłobków i modernizacji już istniejących, ale także organizowaniu konkursów na dofinansowanie miejsc w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna, które realizują zadanie publiczne na zlecenie miasta.     

Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce w 2019 r. wprowadziło darmowy pobyt dzieci w żłobkach i punktach dziennego opiekuna m.st. Warszawy, a także placówkach niepublicznych otrzymujących dofinansowanie, co zrewolucjonizowało system opieki nad dziećmi do lat 3.  

Program jest wciąż rozwijany. Planujemy uruchomić ponad 1200 nowych miejsc w nowych żłobkach w dzielnicach: Bemowo, Białołęka, Ochota, Targówek, Wola i Wawer.  

Scroll to Top
Skip to content