Zamówienia publiczne w roku 2019


ZŻ-ZP.26.41.19.KS - Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.41.19.KS

 

Przedmiot zamówienia: 

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:04.10.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.38.19 Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.10.2019 godzina 09:00

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.39.19.KS - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.39.19.KS

Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.09.2019 godzina 8:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.27.19 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.09.2019 godzina 09:00

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.18.19.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa sprzętu RTV na potrzeby Projektu pt. „Żłobki na start”

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.17.19.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa sprzętu AGD użytkowego oraz urządzeń do oczyszczania powietrza na potrzeby Projektu pt. „Żłobki na start”

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.14.19.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wykonanie i montaż zadaszeń tarasów i piaskownicy w Żłobku nr 61 przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1a w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.13.19.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Żłobku nr 61 przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1a (piaskownice, domki, zjeżdżalnie, zadaszenia przeciwsłoneczne) w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-M.26.27.19.JZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.37.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6”

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.08.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.36.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.36.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.35.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.35.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.34.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.07.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.33.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.07.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.32.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.08.2019 godzina 12:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.31.19.KS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.31.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja”

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania ofert: 30.07.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania: Projekty budowlano-wykonawcze

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.23.30.19.AKS Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielo

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.23.30.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.29.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.07.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.28.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.28.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Termin składania ofert: 16.07.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.26.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie - IV procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.26.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie – IV procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.07.2019 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.25.19.AKS Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.25.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.07.2019 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.24.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.24.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.07.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.23.19.AKS Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.23.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.06.2019 godzina 12:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.22.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.19.22.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.06.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.21.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazow

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.21.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.06.2019 godzina 11:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.20.19 Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.20.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.06.2019 godzina 13:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.19.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.19.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.05.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.18.19.AKS Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.18.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.06.2019 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.17.19 Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie - III procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.17.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.05.2019 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.16.19 Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie - II procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.16.19 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.05.2019 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-M.26.2.19.JZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.7.19.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wywóz zużytego piasku oraz dostawa czystego piasku przeznaczonego do użytku w piaskownicach do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.9.19.AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia apteczek medycznych oraz termometrów do placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy – II procedura

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.8.19.AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia apteczek medycznych oraz termometrów do placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.4.19.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest czyszczenie przepompowni ścieków w żłobku nr 53 przy ul. Akacjowej 15, nr 56 przy ul. Truskawkowej 5 oraz nr 65 przy ul. Spartańskiej 2 w Warszawie wraz z odbiorem i utylizacją odpadów powstających w wyniku usługi.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.3.19.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest świadczenie usług usuwania awarii instalacji domofonowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.1.19.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności eksploatacyjnej urządzeń dźwigowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-K.26.4.18.MS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.15.19 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.15.19 

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.04.2019 godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.14.19 Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.14.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.04.2019 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

 
Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.13.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” - II procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.13.19

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.04.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania SIWZ z załącznikami

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.12.19 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizacji projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.12.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizacji projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” oraz „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 20.03.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.11.19 Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.11.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

 

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.10.19 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.10.19

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.03.2019 godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.9.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6”

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.9.19

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6”

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.03.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania SIWZ z załącznikami

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.8.19 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.8.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.02.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.7.19 Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.7.19

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.02.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.6.19 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.6.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.01.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.5.19 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 65 przy ul. Spartańskiej 2

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.5.19

Przedmiot zamówienia:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 65 przy ul. Spartańskiej 2

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.4.19 Dostawa artykułów biurowych do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.2.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów biurowych do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.02.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.3.19 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych)

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.3.19

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych)

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.01.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

 
Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.2.19 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy mleka i przetworów mlecznych

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.2.19

Przedmiot zamówienia: Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – Dostawy mleka i przetworów mlecznych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.01.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.1.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja”

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja”

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.01.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania SIWZ z załącznikami

Załączniki

Czytaj więcej

Profil nabywcy 2019

Profil nabywcy – 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2019 roku

Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługiPrzewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia*Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznymUdzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania
organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2018/2019
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczony851 440,06 zł

63 840,06 zł
27 720,00 zł
759 880,00 zł
III kwartał 2018ZŻ-ZP.26.19.18.AKS
ZŻ-ZP.26.22.18.AKS
ZŻ-ZP.26.28.18.AKS
ZŻ-ZP.26.29.18.AKS
organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2018/2019
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczony285 320,04 zł
5 000,04 zł
3 000,00 zł
277 320,00 zł
IV kwartał 2018 / I kwartał 2019
środki czystości – w podziale na części
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
ręczniki jednorazowe
dostawyprzetarg nieograniczony538 982,57 zł

22 138,07 zł
17 494,90 zł
15 609,76 zł
483 739,84 zł
44 715,45 zł
III kwartał 2018
IV kwartał 2019
ZŻ-ZP.26.34.18
żywność - w podziale na części:
- świeże warzywa i owoce
- mleko i przetwory mleczny
- mięso i wędliny
- mrożone warzywa i owoce
- mrożone filety rybne
- artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego
- artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- woda źródlana
- jaja
- świeże filety rybne
- owoce sezonowe
- pieczywo
dostawyprzetarg nieograniczony6 059 516,51 zł
1 632 374,59 zł
1 029 871,35 zł
926 708,55 zł
708 936,48 zł
145 886,02 zł
828 930,52 zł
191 469,36 zł
74 219,60 zł
144 079,35 zł
120 536,51 zł
105 264,77 zł
151 239,40 zł
III kwartał 2018ZŻ-ZP.26.24.18
ZŻ-ZP.26.2.19
ZŻ-ZP.26.18.18.AKS
ZŻ-ZP.26.18.18.AKS
ZŻ-ZP.26.18.18.AKS
ZŻ-ZP.26.35.18
ZŻ-ZP.26.18.18.AKS
art. 4 pkt 8 PZP
ZŻ-ZP.26.18.18.AKS
ZŻ-ZP.26.24.18
ZŻ-ZP.26.27.18
dystrybucja energii elektrycznej
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyzamówienie z wolnej ręki1 057 565,03 zł
86 388,08 zł
13 680,00 zł
941 236,79 zł
16 260,16 zł
III kwartał 2018 / IV kwartał 2018ZZ-ZP.26.40.18
dostawa i dystrybucja paliwa gazowego
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony770 013,42 zł
163 818,98 zł
12 000,00 zł
594 194,44 zł
III kwartał 2018ZZ-ZP.26.20.18.AKS
dostawa wody i odprowadzanie ścieków - w podziale na części, nowe placówkidostawyzamówienie z wolnej ręki460 370,37 złkażdorazowo po przejęciu nowego obiektu
prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczony1 391 148,65 zł
3 252,03 zł
742,15 zł
919 349,59 zł
8 130,08 zł
459 674,80 zł
IV kwartał 2018
III-IV kwartał 2019
ZZ-ZP.26.42.18
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczony1 626 921,01 zł
3 252,03 zł
742,15 zł
1 065 691,06 zł
24 390,24 zł
532 845,53 zł
IV kwartał 2018
III-IV kwartał 2019
ZŻ-ZP.26.23.18.AKS
usuwanie awarii instalacji elektrycznych
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
usługiprzetarg nieograniczony409 847,84 zł
3 252,03 zł
742,15 zł
268 943,09 zł
2 439,02 zł
134 471,54 zł
IV kwartał 2018
III-IV kwartał 2019


ZZ-ZP.26.45.18
art. biurowe
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyprzetarg nieograniczony102 016,26 zł
4 000,00 zł
3 252,03 zł
92 365,85 zł
2 398,37 zł
IV kwartał 2018ZŻ-ZP.26.44.18
ZŻ-ZP.26.4.19
art. szkolne
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Dzienny opiekun
Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony286 655,28 zł
10 975,61 zł
5 691,06 zł
9 674,80 zł
260 313,82 zł
I kwartał 2019
I kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2019

ZŻ-ZP.26.8.19
ZŻ-ZP.26.12.19
ZŻ-ZP.26.8.19
art. dydaktyczne, zabawki
żł 66
Dzienny opiekun
Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony238 900,00 zł
66 387,80 zł
11 626,02 zł
160 886,18 zł
I kwartał 2019
IV kwartał 2019
ZŻ-ZP.26.6.19
dokumentacja projektowa
zadanie inwestycyjne
P2Endure Żł 3
zadanie inwestycyjne żł 31
zadanie inwestycyjne żł 40
usługiprzetarg nieograniczony512 195,12 zł
178 861,79 zł
166 666,67 zł
166 666,67 zł
I kwartał 2019
I kwartał 2019
I kwartał 2019
ZŻ-ZP.26.1.19

ZZ-ZP.26.13.19
roboty budowlane - zadanie inwestycyjne P2Endure Żł 3roboty budowlaneprzetarg nieograniczony5 616 260,16 złIII kwartał 2019
roboty budowlane - zadanie inwestycyjne żł 40roboty budowlaneprzetarg nieograniczony4 978 048,78 złIII kwartał 2019
wyposażenie meblowe
żł 66
Projekt: Żłobki na start
Dzienny opiekun
Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony459 737,75 zł
123 352,85 zł
276 303,60 zł
4 878,05 zł
55 203,25 zł

I kwartał 2019
II kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2019

ZŻ-ZP.26.14.19
wyposażenie gastronomiczne
Projekt: Żłobki na start
dostawyprzetarg nieograniczony120 159,33 złII kwartał 2019

* netto

Czytaj więcej