Zamówienia publiczne w roku 2020


ZŻ-ZP.26.1.2020.RT Dostawy mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

Profil nabywcy 2020

Profil nabywcy – 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2020 roku

Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługiPrzewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia nettoPrzewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznymUdzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania
organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2019/2020
Projekt: żłobki na start
Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczony959 112,00 zł
37 485,00 zł
921 627,00 zł
IV kwartał 2019 / I kwartał 2020
ZŻ-ZP.26.39.19.KS
ZŻ-ZP.26.44.19.KS
organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części
Projekt: żłobki na start
Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczony306 140,00 zł
9 600,00 zł
296 540,00 zł
IV kwartał 2019 / I kwartał 2020
środki czystości – w podziale na części
Projekt: żłobki na start
Dzienny opiekun
Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony691 253,89 zł
34 343,32 zł
14 634,15 zł
642 276,42 zł
III kwartał 2019ZŻ-ZP.26.50.19
żywność - w podziale na części:
- świeże warzywa i owoce + owoce sezonowe
- mleko i przetwory mleczny
- mięso i wędliny
- mrożone warzywa i owoce
- mrożone filety rybne
- artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego
- artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- woda źródlana
- jaja
- pieczywo
dostawyprzetarg nieograniczony7 360 316,55 zł
1 852 921,05 zł
1 329 270,90 zł
989 095,80 zł
633 426,20 zł
351 854,59 zł
1 398 616,99 zł
341 126,08 zł
90 094,18 zł
113 594,09 zł
260 316,67 zł
III kwartał 2019ZŻ-ZP.26.27.19
ZŻ-ZP.26.51.19
dystrybucja energii elektrycznej
Projekt: żłobki na start
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyzamówienie z wolnej ręki605 027,37 zł
18 000,00 zł
572 036,11 zł
14 991,27 zł
III kwartał 2019/ IV kwartał 2019ZŻ-ZP.26.55.19
dostawa i dystrybucja energii cieplnej dostawyprzetarg nieograniczony4 938 424,05 zł
IV kwartał 2019ZŻ-ZP.26.43.19
dostawa wody i odprowadzanie ścieków - w podziale na części, żłobki i mini żłobki + dzienny opiekun
Żłobki i mini żłobki
Projekt: żłobki na start
dostawyzamówienie z wolnej ręki1 678 845,21 zł
1 568 182,65 zł
110 662,56 zł
każdorazowo po przejęciu nowego obiektuZŻ-ZP.26.56.19
prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji
Projekt: żłobki na start
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczony1 417 544,72 zł
6 000,00 zł
935 609,76 zł
8 130,08 zł
467 804,88 zł
IV kwartał 2019
III-IV kwartał 2020
ZŻ-ZP.26.53.19
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie
Projekt: żłobki na start
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczony 3 043 767,89 zł
6 000,00 zł
1 447 967,48 zł
40 650,41 zł
1 549 150,00 zł
IV kwartał 2019
III-IV kwartał 2020
ZŻ-ZP.26.41.19.KS
usuwanie awarii instalacji elektrycznych
Projekt: żłobki na start
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
usługiprzetarg nieograniczony422 674,80 zł
3 000,00 zł
277 073,17 zł
4 065,04 zł
138 536,59 zł
IV kwartał 2019
III-IV kwartał 2020
ZŻ-ZP.26.54.19
dostawa wyposażenia - zadanie inwestycyjne P2Endure zł 3dostawyprzetarg nieograniczony524 390,24 zł III kwartał 2020
dostawa wyposażenia - zadanie inwestycyjne zł 40dostawyprzetarg nieograniczony524 390,24 zł III kwartał 2020
roboty budowlane - zadanie inwestycyjne zł 31roboty budowlaneprzetarg nieograniczony4 743 902,44 zł I kwartał 2020
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresieroboty budowlaneprzetarg nieograniczony 914 999,27 zł III kwartał 2020
dostawa art. szkolnych 2020/2021
Żłobki i mini żłobki
Projekt: żłobki na start
dostawy
przetarg nieograniczony 269 988,62 zł
260 313,82 zł
9 674,80 zł
IV kwartał 2020
dostawa pomocy dydaktycznych
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyprzetarg nieograniczony 172 512,20 zł
160 886,18 zł
11 626,02 zł
II kwartał 2020
uszycie ujednoliconych uniformów dla pracowników placówekusługiprzetarg nieograniczony 211 382,11 zł I kwartał 2020

* netto

Czytaj więcej