ZZ-ZP.26.7.2020.MPO Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.7.2020.MPO

Termin składania ofert:

01/06/2020 13:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy – w podziale na części.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.06.2020 r. godz. 13.00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content