Standardy pracy pedagogicznej

Wśród działań podejmowanych przez Zespół Żłobków m.st Warszawy mających na celu podnoszenie jakości codziennych doświadczeń dzieci jest przyjęcie standardów pracy pedagogicznej dotyczących różnych aspektów działania placówek.

Strategia doskonalenia zawodowego kadry

W Polsce nie ma podstawy programowej dla żłobków, czy punktów dziennego opiekuna. O ile główne cele pracy tego typu placówek zostały określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ich uszczegółowienie i wybór sposobów realizacji pozostaje w gestii wychowawców, kierowników i specjalistów.

Aby wspierać kadrę w zapewnianiu dzieciom optymalnych warunków rozwoju Zespół Żłobków m.st. Warszawa zdecydował o wprowadzeniu Standardów Pracy Pedagogicznej.

Scroll to Top
Skip to content